Tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định hiện hành

TỘI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG  Câu hỏi của bạn:          Quy định của pháp luật hình sự  về tội gây ô nhiễm môi trường Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật […]

TỘI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

 Câu hỏi của bạn:

         Quy định của pháp luật hình sự  về tội gây ô nhiễm môi trường

Câu trả lời:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn

“Điều 182. Tội gây ô nhiễm môi trường

  1. Người nào thải vào không khí, nguồn nước, đất các chất gây ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng hoặc làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Làm môi trường bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác.

3.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Chủ thể của tội thao túng giá chứng khoán

  • Là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội là từ đủ 16 tuổi trở lên

Khách thể của tội gây ô nhiễm môi trường

  • Xâm phạm trật tự quản lý  môi trường,  quyền sống trong môi trường lành mạnh của con người

Mặt khách quan của tội gây ô nhiễm môi trường

  • Hành vi : thải vào không khí, nguồn nước, đất các chất gây ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng\
  • Hậu quả: làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác

 Mặt chủ quan của tội gây ô nhiễm môi trường

  • Lỗi : cố ý

Hình phạt của tội gây ô nhiễm môi trường

  • Khung 1: bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm
  • Khung 2 : thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
  • Hình phạt bổ sung: có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm

        Để được tư vấn chi tiết về tội gây ô nhiễm môi trường , quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết ngoài tham khảo:

Tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định hiện hành
Đánh giá bài viết