Tội đưa hối lộ theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi 2009

Tội đưa hối lộ theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi 2009Đánh giá bài viết TỘI ĐƯA HỐI LỘ  Câu hỏi của bạn:        Quy định của pháp luật hình sự về tội đưa hối lộ Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu […]

Tội đưa hối lộ theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi 2009
Đánh giá bài viết

TỘI ĐƯA HỐI LỘ

 Câu hỏi của bạn:

       Quy định của pháp luật hình sự về tội đưa hối lộ

Câu trả lời:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn

     Khoản 1 Điều 8 Bộ luật hình sự 1999 quy định:

1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.

Điều 289. Tội đưa hối lộ

 1. Người nào đưa hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần,  thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm  mươi triệu đồng;

e ) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:

a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

4.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ.

6.Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được  trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Tội đưa hối lộ theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi 2009

Chủ thể của tội đưa hối lộ

 • Là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Khách thể của tội đưa hối lộ

 • Xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước cụ thể là hoạt động của cơ tư pháp

Mặt khách quan của tội đưa hối lộ

 • Hành vi: đưa hối lộ
  • Đưa tiền tài sản, lợi ích vật chất khác cho người có chức vụ, quyền hạn và đề nghị người đó làm hoặc không làm một việc vì lợi ích của mình
  • Hành vi đưa hối lộ có thể đưa trực tiếp hoặc thông qua trung gian
  • Của hối lộ là tài sản
 • Điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự
  • Của hối lộ có giá trị dưới 2 triệu đồng
  • Hoặc của hối lộ dưới 2 triệu đồng nhưng gây haiạ quả nghiêm trọng

Mặt chủ quan của tội đưa hối lộ

 • Lỗi : cố ý
 • Động cơ : vì mục đích vụ lợi hoặc mục đích khác

Hình phạt của tội đưa hối lộ

 • Khung 1: bị phạt tù từ một năm đến sáu năm
 • Khung 2: bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm
 • Khung 3: bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm
 • Khung 4: bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân
 • Hình phạt bổ sung: có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ.

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về Tội đưa hối lộ quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.