Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán..chủ thể của tội..hình phạt đối với loại tội này..

TỘI CỐ Ý CÔNG BỐ THÔNG TIN SAI LỆCH HOẶC CHE GIẤU SỰ THẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN

Kiến thức cho bạn:

     Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán theo quy định của bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Khoản 1 Điều 8 Bộ luật hình sự 1999 quy định:

1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.

     Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán theo quy định tại bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009

    1. Nội dung điều luật 

     Điều 181a bộ luật hình sự quy định nội dung về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán như sau:

     “Điều 181a. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán

     1. Người nào cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật liên quan đến việc chào bán, niêm yết, giao dịch, hoạt động kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị trường, đăng ký, lưu ký, bù trừ hoặc thanh toán chứng khoán gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ một trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm.

     2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

     a) Có tổ chức;

     b) Thu lợi bất chính lớn;

     c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;

     d) Tái phạm nguy hiểm.

     3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán

     2. Phân tích cấu thành tội phạm

     Thứ nhất, chủ thể

     Chủ thể thực hiện hành vi phạm tội này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

 • Độ tuổi: người dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự.

     Người từ đủ 16 tuổi trở lên thì phải chịu trách nhiệm về mọi loại tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng.

 •  Người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự là người không thuộc vào trường hợp được quy định tại điều 13 bộ luật hình sự như sau:
  • Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
  • Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng đã lâm vào tình trạng quy định tại khoản 1 Điều này trước khi bị kết án, thì cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

     Trên thực tế, chủ thể của tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán có thể rơi vào một trong ba trường hợp sau:

 • Nhóm người có chức vụ và cổ đông lớn gồm: thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của công ty đại chúng; thành viên ban đại diện quỹ đại chúng; và cổ đông lớn của công ty đại chúng, quỹ đại chúng.
 • Nhóm người được tiếp cận thông tin nhờ vị trí công tác: người kiểm toán báo cáo tài chính của công ty đại chúng, quỹ đại chúng; công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và người hành nghề chứng khoán của công ty; và cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ với công ty đại chúng, quỹ đại chúng và cá nhân làm việc trong tổ chức đó.
 • Nhóm người khác tiếp cận được thông tin nội bộ trong công ty đại chúng, quỹ đại chúng; và cá nhân, tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp có được thông tin nội bộ từ những đối tượng trên.

     Thứ hai, khách thể

     Khách thể của loại tội này là xâm phạm chế độ quản lí Nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

     Thứ ba, mặt khách quan

 •   Hành vi: Người phạm tội có hành cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật liên quan đến việc chào bán, niêm yết, giao dịch, hoạt động kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị trường, đăng ký, lưu ký, bù trừ hoặc thanh toán chứng khoán. Ví dụ người phạm tội có hành vi sau:
 • Công bố thông tin không đầy đủ các nội dung về mục đích mua lại, số lượng cổ phiếu được mua lại, nguồn vốn để mua lại và thời gian thực hiện theo quy định hoặc đã đăng ký và công bố thông tin mua lại nhưng hết thời hạn vẫn không thực hiện việc mua lại;
 • Hồ sơ niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán có những thông tin sai lệch, gây hiểu lầm hoặc không đủ thông tin theo quy định.
 • Trực tiếp tham gia vào việc công bố những thông tin sai lệch nhằm lôi kéo, xúi giục việc mua bán chứng khoán hoặc không công bố kịp thời, đầy đủ các thông tin về các sự kiện xảy ra có ảnh hưởng đến giá chứng khoán trên thị trường…

     => Cần lưu ý: đây là tội phạm có cấu thành vật chất, do đó tội phạm hoàn thành khi người phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng ở đây được hiểu là hành vi đó gây lung đoạn thị trường giao dịch chứng khoán hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi của nhà đầu tư hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi của doanh nghiệp bị thông tin sai sự thật..

     Thứ tư, mặt chủ quan

 • Lỗi của người phạm tội là cố ý.
     3.  Hình phạt

     Điều 181a quy định hai khung hình phạt cho tội này, gồm;

 • Khung cơ bản: phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.
 • Khung tăng nặng: phạt tù từ 1 năm đến 5 năm nếu có một trong các tình tiết định khung tăng nặng sau:
 • Có tổ chức;
 • Thu lợi bất chính lớn;
 • Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;
 • Tái phạm nguy hiểm.
 • Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

     Một số bài cùng chuyên mục bạn có thể tham khảo tại:

     Tội buôn lậu theo quy định của pháp luật hiện hành

     Tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới theo quy định của pháp luật hiện hành

     Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm theo quy định của pháp luật hiện hành

     Tội cưỡng đoạt tài sản

     Tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định hiện hành

     Để tư vấn về Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hình sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn