Quy định về việc áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Quy định về việc áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu được quy định tại các Điều 8 và Điều 9 Luật quản lý ngoại thương 2017, cụ thể:

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CẤM XUẤT KHẨU

Kiến thức của bạn:

Quy định về việc áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật quản lý ngoại thương 2017;

Nội dung kiến thức:

1. Biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Điều 8 Luật quản lý ngoại thương 2017 quy định:

 • Cấm xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ nội địa vào khu vực hải quan riêng hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
 • Cấm nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ khu vực hải quan riêng vào nội địa hoặc từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam.

2. Áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

     Điều 9 Luật quản lý ngoại thương 2017 quy định về việc áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu như sau:

áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu

áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu

2.1 Trường hợp áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu hàng hóa

Áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu khi hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa được phép xuất khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa;
 • Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2.2 Trường hợp áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu hàng hóa

 Áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu khi hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa được phép nhập khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Gây nguy hại đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng;
 • Gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục;
 • Gây nguy hại đến môi trường, đa dạng sinh học, có nguy cơ cao mang theo sinh vật gây hại, đe dọa an ninh lương thực, nền sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
 • Theo điều , ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!