Không góp đủ vốn thì sẽ bị xử lý như thế nào

Không góp đủ vốn thì sẽ bị xử lý như thế nàoĐánh giá bài viết Không góp đủ vốn thì sẽ bị xử lý như thế nào Kiến thức của bạn:      Không góp đủ vốn thì sẽ bị xử lý như thế nào theo Luật doanh nghiệp 2014 Kiến thức của Luật sư: […]

Không góp đủ vốn thì sẽ bị xử lý như thế nào
Đánh giá bài viết

Không góp đủ vốn thì sẽ bị xử lý như thế nào

Kiến thức của bạn:

     Không góp đủ vốn thì sẽ bị xử lý như thế nào theo Luật doanh nghiệp 2014

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Khoản 13 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

13. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.

     1.Thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp

      Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.

      Tại khoản 2 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014, quy định về việc thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau

       “2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.”

        Khoản 2 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2014, quy định về việc thực hiện góp vốn thành lập công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Theo đó:

       “ Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”

       Khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp của công ty cổ phần

      “1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.”

        Như vậy, theo như quy định Luật doanh nghiệp 2014, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiến hành góp đủ vốn điều lệ công ty như đã cam kết. Nếu không góp đủ, doanh nghiệp phải tiến hành điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của các thành viên, cổ đông.

Không góp đủ vốn

Không góp đủ vốn

  1. Xử lý vi phạm hành chính

     Căn cứ vào khoản 3 nghị định 50/2016  NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Theo đó, nếu doanh nghiệp không tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định thì doanh nghiệp có thể

     “3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký.Đồng thời buộc phải đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với các hành vi nêu trên.

      Trong trường hợp doanh nghiệp vẫn không thực hiện biện pháp khắc phục thì cơ quan có thẩm quyền có thể thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Không góp đủ vốn thì sẽ bị xử lý như thế nào quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.