Hoạt động góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hoạt động góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt NamĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 HOẠT ĐỘNG GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM2 1. Về điều kiện góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam3 2. Về trách nhiệm của nhà đầu […]

Hoạt động góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Đánh giá bài viết

HOẠT ĐỘNG GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Câu hỏi của bạn

   Hoạt động góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

      Khoản 13 Điều 3 Luật đầu tư quy định:

13. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

     Theo quy định của pháp luật của Việt Nam về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam, để một nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam phải chú ý tới những quy định sau của pháp luật :

nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

1. Về điều kiện góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

     Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức:

  • Có tài khoản vốn đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam đều thông qua tài khoản này;
  • Có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác chứng minh tư cách pháp lý, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại nơi tổ chức đó đã đăng ký;Nhà đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của các tài liệu cung cấp.
  • Các điều kiện khác quy định trong điều lệ của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần và bảo đảm không trái với quy định của pháp luật.

     Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân:

  • Có tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam đều thông qua tài khoản này.
  • Bản sao hộ chiếu còn giá trị;
  • Các điều kiện khác quy định trong điều lệ của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần và bảo đảm không trái với quy định của pháp luật.

2. Về trách nhiệm của nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam sau khi hoàn thành góp vốn, mua cổ phần

     Việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến chuyển đổi hình thức sở hữu và loại hình của doanh nghiệp Việt Nam nhận vốn góp, bán cổ phần; liên quan đến cấp, điều chỉnh hoặc thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam nhận vốn góp, bán cổ phần phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về chuyển đổi hình thức sở hữu và loại hình doanh nghiệp; về thủ tục chứng nhận đầu tư và chứng nhận đăng ký kinh doanh; về nghĩa vụ thuế và các quy định khác có liên quan.Thực hiện đăng ký đầu tư hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề có điều kiện hoặc có tỉ lệ vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  • Bước 1 : nhà đầu tư nộp hồ tại phòng đầu tư – sở kế hoạch và đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.
  • Bước 2: Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục như sau:

     Thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

    ( Nếu doanh nghiệp đang là công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục tách và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu pháp nhân mới tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi tách giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan cấp phép đầu tư.)

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Hoạt động góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.