Điều kiện và hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị

Điều kiện và hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị được thực hiện căn cứ các quy định tại Luật xây dựng 2014, cụ thể như sau:

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG ĐÔ THỊ

Kiến thức của bạn:

     Điều kiện và hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị theo quy định pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật xây dựng 2014

Nội dung kiến thức về điều kiện và hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị: 

1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị

Theo khoản 17 điều 3 Luật Xây dựng 2014 giải thích:

“17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.”

     Được quy định tại Điều 91 Luật xây dựng 2014, để được cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị cần các điều kiện sau:

  • Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
  • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
  • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
  • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.

2. Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị

     Được quy định tại Điều 95 Luật xây dựng 2014, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị gồm các loại giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
  • Bản sao một trong các loại giấy tờ chưng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  • Bản vẽ thiết kế xây dựng;
  • Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề

     Trên đây là quy định của pháp luật về điều kiện và hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com.  Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn!

     Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: