Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp: Căn cứ theo điều 22 Nghị định 28/2015 về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định....

Câu hỏi của bạn:

      Chào Luật sư, Luật sư cho tôi hỏi tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Hòa Bình được 1 tháng bây giờ tôi ra Hà Nội 1 thời gian thì tôi có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp những tháng còn lại tại Hà Nội được không? Hồ sơ thủ tục bao gồm những gì? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chuyển nơi nhận trợ cấp thất nghiệp, chứng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì?

       Trợ cấp thất nghiệp là một trong những chế độ của bảo hiểm thất nghiệp, có thể hiểu trợ cấp thất nghiệp là một khoản tiền mà cơ quan BHXH chi trả cho người lao động khi người lao động mất việc làm, nhằm hỗ trợ một phần thu nhập, giải quyết tình trạng cho người lao động khi thất nghiệp. 

       Trợ cấp thất nghiệp là chế độ quan trọng nhất của BHXH, đây được coi là chiếc phao cứu sinh cho người lao động khi bị thất nghiệp, bù đắp một phần thu nhập cho người lao động đang trong tình trạng không có việc làm. 

       Khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp tại cơ quan BHXH, nhưng vì một số nguyên nhân người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải chuẩn bị thủ tục hồ sơ theo quy định. Việc chuyển nơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định pháp luật.

2. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

 Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

3. Điều kiện được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Căn cứ theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định 28/2015 người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp khi người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. 

 

Điều 22. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
1. Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
……

      Theo đó, đối với trường hợp của bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hòa Bình được 1 tháng và  muốn chuyển về Hà Nội để tiếp tục hưởng thì bạn phải làm đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu đến trung tâm dịch vụ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trách nhiệm giải quyết của trung tâm dịch vụ việc làm:

       Theo Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP và Điều 1, Điều 2 Nghị định 61/2020/NĐ-CP việc giải quyết yêu cầu chuyển nơi nhận trợ cấp thất nghiệp được thực hiện như sau:

Điều 22. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
…..
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:
a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;
b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;
c) Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;
d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);
đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều này, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.
4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động chuyển đến, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.
a. Trường hợp người lao động đã nhận hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến và không có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa thì người lao động phải nộp lại giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.
b. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm của người lao động trong thời gian chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.”

     Tóm lại, để được giải quyết chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần nộp hồ sơ tại nơi chuyển đi để được cấp giấy giới thiệu và nhận lại hồ sơ. Sau đó, mang toàn bộ giấy tờ về nơi chuyển đến để được giải quyết thủ tục.

 Kết luận:

      Vậy muốn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì đi người lao động phải hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp và làm đơn đề nghị lên trung tâm việc làm đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để được trung tâm dịch vụ việc làm giải quyết yêu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp. Với trườn hợp của bạn đủ điều kiện để được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ra Hà Nội để được hưởng tiếp, hồ sơ để chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu tại trung tâm dịch vụ việc làm đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

4. Tình huống tham khảo: Chuyển bảo hiểm thất nghiệp từ TP Hồ Chí Minh về Bình Dương

     Chào Luật sư, Em làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, em có đi đăng kí bảo hiểm thất nghiệp ở quận 9. Giờ em chuyển về Bình Dương sống. Cho em hỏi vậy em có chuyển Bảo hiểm thất nghiệp về Bình Dương để lấy tiếp có được không ạ? Em cảm ơn

.

      Theo Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP để chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương thì bạn phải đang hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

     Nếu đủ điều kiện bạn sẽ làm đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh.

     Sau đó, trung tâm dịch vụ việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp cho bạn giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp và trả cho bạn bộ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà bạn đã nộp trước đó.

     Tiếp đến, bạn mang toàn bộ giấy tờ đó đến nộp tại trung tâm dịch vụ việc làm tại Bình Dương. Như vậy, thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được hoàn thành.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp…  và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Minh Huyền