Các hình thức thỏa thuận trọng tài theo quy định của luật trọng tài thương mại

Hình thức thỏa thuận trọng tài...thỏa thuận trọng tài phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng..hình thức phải là văn bản...

Hình thức thỏa thuận trọng tài

Kiến thức của bạn

Hình thức thỏa thuận trọng tài

Kiến thức của Luật sư

Căn cứ pháp lý

 • Luật trọng tài thương mại 2010
 • Nghị quyết 01/2014/NQ- HĐTP hướng dẫn thi hành luật trọng tài thương mại

Nội dung tư vấn: Hình thức thỏa thuận trọng tài

Khi có tranh chấp phát sinh, các bên muốn được cơ quan tài phán là trọng tài giải quyết thì cần phải có thỏa thuận trước trong hợp đồng, giao dịch. Việc thỏa thuận này phải được ghi nhận trước hoặc tại thời điểm phát sinh tranh chấp. Nội dung cụ thể về hình thức thỏa thuận trọng tài được quy định tại điều 16 luật trọng tài thương mại 2010 như sau:

1. Hình thức thỏa thuận trọng tài

Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng.

2. Yêu cầu về hình thức thỏa thuận trọng tài

Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản. Các hình thức thỏa thuận sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản:

 • Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;
 • Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;
 • Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;
 • Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác;
 • Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.
Hình thức thỏa thuận trọng tài

Hình thức thỏa thuận trọng tài

3. Một số lưu ý về hình thức thỏa thuận trọng tài

Điều 7 nghị quyết số 01/2014/NQ- HĐTP hướng dẫn chi tiết điều 16 luật trọng tài thương mại 2010 về hình thức thỏa thuận trọng tài như sau:

 • Trường hợp có nhiều thỏa thuận trọng tài được xác lập đối với cùng một nội dung tranh chấp thì thỏa thuận trọng tài được xác lập hợp pháp sau cùng theo thời gian có giá trị áp dụng. 
 • Trường hợp thỏa thuận trọng tài có nội dung không rõ ràng, có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự để giải thích. 
 • Khi có sự chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch, hợp đồng mà trong giao dịch, hợp đồng đó các bên có xác lập thỏa thuận trọng tài hợp pháp thì thỏa thuận trọng tài trong giao dịch, hợp đồng vẫn có hiệu lực đối với bên được chuyển giao và bên nhận chuyển giao, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 
 • Việc gộp nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp để giải quyết trong cùng một vụ kiện được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
  • Các bên thỏa thuận đồng ý gộp nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp vào giải quyết trong cùng một vụ kiện; 
  • Quy tắc tố tụng trọng tài cho phép gộp nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp vào giải quyết trong cùng một vụ kiện.

Bài viết tham khảo

    Để được tư vấn vấn chi tiết về Hình thức thỏa thuận trọng tài, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. 

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.