Xử lý hình sự về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác

Xử lý hình sự về hành vi cố ý gây thương tích cho người khácĐánh giá bài viết TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC  Câu hỏi của bạn:        Quy định của pháp luật hình sự về  tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại […]

Xử lý hình sự về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác
Đánh giá bài viết

TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC

 Câu hỏi của bạn:

       Quy định của pháp luật hình sự về  tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Câu trả lời:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn

Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

 1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì  lý do công vụ của nạn nhân.

2.Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3.Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ  61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4.Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Chủ thể của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

 • Là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Khách thể của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

 • Xâm phạm quyền được sống của con người

Mặt khách quan của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

 • Hành vi: cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
  • Gây thương tích: dùng sức mạnh vật chất tác động lên thân thể con người làm họ có những thương tích nhất định (để lại dấu vết) việc dụng sức mạnh có thể làm cho người bị hại , lấy đi một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hay thương tích nhất định, để lại trạng thái bất thường
  • Gây tổn hại sức khỏe cho người khác : dùng sức mạnh vật chất tác động lên con người làm cho sức khỏe nạn nhân yếu đi , không còn nguyên vẹn như trước mặc dù không để lại dấu vết gì trên thân thể hoặc làm mất đi chức năng hoạt động của cơ thể  làm giảm chức năng hoạt động của bộ phận cơ thể đó.

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

 • Điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự

  • Tỷ lệ thương tật trên 11 %
  • Trong trường hợp tỷ lệ thương tật dưới 11% phải thỏa mãn 1 trong các điều kiện sau:
   • Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây hại cho nhiều người
   • Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân: là hậu quả của hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân để lại trạng thái bất thường, không thể chữa được cho một bộ phận cơ thể của nạn nhân với tỷ lệ thương tật dưới 11% khi thuộc một trong các trường hợp: làm mất một bộ phận cơ thể của nạn nhân; làm mất chức năng một bộ phận cơ thể của nạn nhân; làm giảm chức năng hoạt động của một bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của nạn nhân.
   • Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;
   • Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
   • Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
   • Có tổ chức;
   • Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;
   • Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;
   • Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;
   • Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân

Mặt chủ quan của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

 • Lỗi : cố ý

Hình phạt của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

 • Khung 1: thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
 • Khung 2: bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
 • Khung 3: bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm
 • Khung 4: bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn