Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn theo quy định của BLTTDS 2015

Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn theo quy định của BLTTDS 2015Đánh giá bài viết QUYỀN YÊU CẦU PHẢN TỐ CỦA BỊ ĐƠN Kiến thức của bạn:     Quy định của pháp luật về quyền yêu cầu  phản tố của bị đơn Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý Bộ […]

Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn theo quy định của BLTTDS 2015
Đánh giá bài viết

QUYỀN YÊU CẦU PHẢN TỐ CỦA BỊ ĐƠN

Kiến thức của bạn:

    Quy định của pháp luật về quyền yêu cầu  phản tố của bị đơn

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật tố tụng dân sự  2015.

Nội dung tư vấn

Tại điều 200 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về quyền yêu cầu phản tố của bị đơn như sau:

Điều 200. Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn

1. Cùng với việc phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

2. Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

b) Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

c) Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

3. Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

    Quyền yêu cầu phản tố là một quyền của bị đơn (người bị kiện) trong vụ án dân sự, theo đó bị đơn có quyền kiện ngược lại nguyên đơn (người kiện) nếu như yêu cầu phản tố của bị đơn đáp ứng các điều kiện của quy định pháp luật. 

    Căn cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, tại Điều 200 quy định về quyền yêu cầu phản tố của bị đơn.

    Thứ nhất: đối tượng mà yêu cầu phản tố của bị đơn hướng đến chỉ có thể là nguyên đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

    Bị đơn không thể có yêu cầu phản tố đối với người mà không phải là đương sự trong vụ án, và cũng không được đưa ra yêu cầu phản tố đối với đồng bị đơn trong vụ án.

    Thứ hai: Thời điểm đưa ra quyền yêu cầu phản tố :

    Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

    Thứ ba: Yêu cầu phản tố được chấp nhận phải thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

    Ví dụ: Nguyên đơn A kiện B  không trả tiền thuê nhà cho mình 5 tháng là 10 triệu đồng, B có yêu cầu phản tố kiện B trả cho mình 8 triệu đồng tiền sửa chữa nhà thuê đó bị hỏng.

  • Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

    Ví dụ:   A bán đất cho C mà không có ý kiến của vợ B. sau đó A chết, B khởi kiện yêu cầu đòi lại đất mà chồng đã bán, C có yêu cầu phản tố yêu cầu công nhận quyền sở hữu quyền sử dụng mảnh đất đó là của B.

  • Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

    Ví dụ: Nguyên đơn A kiện đòi bị đơn B phải trả cấp dưỡng cho con là 20 triệu đồng, B có yêu cầu phản tố yêu cầu tòa xác định đứa con đó không phải là con của B.

    Nếu tòa chấp nhận yêu cầu phản tố của B sẽ dẫn đến không chấp nhận yêu cầu của A.

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp hoặc gửi thư qua hòm thư:  lienhe@luattoanquoc.com.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách.

    Trân trọng. 

Liên kết ngoài  tham khảo: