Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố theo quy định của pháp luật mới nhất

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CẦM CỐ Kiến thức của bạn:      Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố theo quy định của pháp luật mới nhất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Bộ Luật Dân sự 2015 Nội dung tư vấn Quyền của bên cầm cố (Đ 312 […]

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CẦM CỐ

Kiến thức của bạn:

     Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố theo quy định của pháp luật mới nhất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

  1. Quyền của bên cầm cố (Đ 312 BLDS 2015)

    Thứ nhất, yêu cầu bên nhận cầm cố đình chỉ việc sử dụng tài sản cầm cố, nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị. Quyền này phát sinh trong trường hợp bên cầm cố cho phép bên nhận cầm cố được sử dụng tài sản cầm cố. Nếu sau khi đã yêu cầu đình chỉ việc sử dụng tài sản mà bên cầm cố vẫn sử dụng dẫn đến  tài sản bị mất, giảm sút giá trị thì bên cầm cố có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

    Thứ hai, được bán tài sản cầm cố trong các trường hợp sau: bên nhận cầm cố đồng ý cho bán, tài sản cầm cố bị hư hỏng, giảm sút giá trị một cách nghiêm trọng, tài sản cầm cố là hàng hóa luân chuyển trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

    Thứ ba, yêu cầu bên nhận cầm cố trả tài sản cầm cố khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm vô hiệu mà hợp đồng chưa được thực hiện. Đồng thời, bên cầm cố cũng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu tài sản cầm cố do bên nhận cầm cố quản lý bị thiệt hại.

Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố

Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố

  1. Nghĩa vụ của bên cầm cố (Đ 311 BLDS 2015)

    Thứ nhất, giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố theo đúng thỏa thuận. Vì, biện pháp cầm cố phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm bên nhận cầm cố chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố nắm giữ nên nghĩa vụ này không thuộc diện các nghĩa vụ tồn tại trong quan hệ cầm cố mà là một nghĩa vụ pháp định trong giai đoạn tiền quan hệ.

    Thứ hai, báo cho bên nhận cầm cố về quyền của người thứ ba đối với tài snr cầm cố. Trong những trường hợp tài sản cầm cố có liên quan đến quyền và lợi ích của người thứ ba thì bên cầm cố phải thông báo cho bên nhận cầm cố biết. Chẳng hạn, tài sản cầm cố đang được thế chấp để đảm bảo cho việc thực hiện một nghĩa vụ khác.

    Thứ ba, thanh toán cho bên nhận cầm cố chi phí hợp lý để bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Bên cầm cố chỉ phải thực hiện nghĩa vụ này nếu các chi phí nói trên là thực tế và cần thiết mà bên nhận cầm cố đã chi. Chẳng hạn, chi phí chăm sóc cần thiết nếu tài sản cầm cố là động vật hoặc chi phí gửi giữ tài sản nếu bên nhận cầm cố buộc phải gửi tài sản tại nơi gửi giữ.

    Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo:

Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố theo quy định của pháp luật mới nhất
Đánh giá bài viết