Nguyên tắc bồi thường tại Đồng Tháp khi Nhà nước thu hồi đất

Nguyên tắc bồi thường tại Đồng Tháp khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG TẠI ĐỒNG THÁP Kiến thức của bạn: Nguyên tắc bồi thường tại Đồng Tháp khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành […]

Nguyên tắc bồi thường tại Đồng Tháp khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG TẠI ĐỒNG THÁP

Kiến thức của bạn:

Nguyên tắc bồi thường tại Đồng Tháp khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
  • Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo quyết định số 27/2014/QĐ-UBND.

Nội dung kiến thức về nguyên tắc bồi thường tại Đồng Tháp:

     Được quy định tại Điều 3 Quyết định 27/2014/QĐ-UBND và sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định 37/2016/QĐ-UBND, nguyên tắc bồi thường tại Đồng Tháp khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng có đủ điều kiện quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường.

2. Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định tại thời điểm có quyết định thu hồi đất, một số trường hợp cụ thể như sau:

  • Người được sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật nhưng tự ý sử dụng làm đất phi nông nghiệp thì chỉ được bồi thường theo đất nông nghiệp;
  • Người được sử dụng đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) theo quy định của pháp luật nhưng tự ý sử dụng làm đất ở thì chỉ được bồi thường theo đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở);
  • Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới cùng mục đích sử dụng hoặc giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư, thì phải xác định cụ thể giá trị bồi thường và giá trị đất giao mới, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.
Nguyên tắc bồi thường tại Đồng Tháp

Nguyên tắc bồi thường tại Đồng Tháp

3. Trường hợp người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. Khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước nhưng đến thời điểm thu hồi đất vẫn chưa nộp.

4. Trường hợp diện tích đất thu hồi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất mà chưa giải quyết xong thì tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất đang tranh chấp đó được chuyển vào Kho bạc Nhà nước chờ sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong thì trả cho người có quyền sử dụng đất.

     Để được tư vấn chi tiết về nguyên tắc bồi thường tại Đồng Tháp khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!