Mức bồi thường về di chuyển mồ mả và bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất

Mức bồi thường về di chuyển mồ mả và bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 BỒI THƯỜNG CHI PHÍ DI CHUYỂN TÀI SẢN TẠI ĐIỆN BIÊN2 Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường […]

Mức bồi thường về di chuyển mồ mả và bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ DI CHUYỂN TÀI SẢN TẠI ĐIỆN BIÊN

Kiến thức của bạn:

Mức bồi thường về di chuyển mồ mả và bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Điện Biên:

     Điều 8 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND quy định vấn đề bồi thường di chuyển mồ mả và bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Bồi thường di chuyển mồ mả tại Điện Biên

a) Mức chi phí về đất đai, đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại.

  • Bồi thường chi phí về đất đai mức bồi thường chi phí về đất đai là 1.000.000 đồng/01mộ;
  • Bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại theo đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

b) Các chi phí hợp lý khác.

  • Trường hợp các hộ gia đình có mồ mả mà hộ gia đình không di chuyển hoặc không xác định được vị trí thì được bồi thường bằng tiền cho các hộ theo mức bằng 100% đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định cụ thể trên cơ sở kê khai của hộ gia đình, xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và phòng Lao động Thương binh và xã hội cấp huyện;
  • Trong thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng mà có người mất tại địa phương nhưng không được an táng vào nghĩa trang theo thông lệ của địa phương do nghĩa trang nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thì gia đình được bồi thường 2.000.000 đồng/mộ để an táng nơi khác.

c) Đối với mồ mả vô thừa nhận thì chủ đầu tư có trách nhiệm thuê di chuyển, chi phí di chuyển không được vượt quá đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Điện Biên

bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Điện Biên

2. Bồi thường chi phi di chuyển tài sản tại Điện Biên

2.1 Bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra đối với vật nuôi là thủy sản

     Quy định bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra đối với vật nuôi là thủy sản quy định tại điểm b khoản 2 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013.

  • Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra.
  • Mức bồi thường theo đơn giá bồi thường do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
2.2 Bồi thường chi phí di chuyển nhà, tài sản khác khi Nhà nước thu hồi đất

     Quy định mức bồi thường chi phí di chuyển nhà, tài sản khác khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Đất đai năm 2013. Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt cụ thể:

a) Chi phí tháo rỡ, lắp đặt, chi phí di chuyển tài sản.

  • Chi phí tháo dỡ, lắp đặt mức bồi thường được tính theo khối thực tế; đơn giá tháo rỡ, lắp đặt của loại nhà, tài sản theo phẩm cấp, kết cấu do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;
  • Chi phí di chuyển: Mức bồi thường chi phí di chuyển theo khối lượng thực tế phải di chuyển, đơn giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;
  • Trường hợp di chuyển tài sản trên có cự ly di chuyển dưới 2km được tính bồi thường theo mức nêu trên nhưng mức bồi thường tối thiểu cho hộ có 01 người là 01 triệu đồng/hộ; hộ có từ 02 người trở lên là 02 triệu đồng/hộ.

b) Trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt. Mức bồi thường cụ thể do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập dự toán xác định thực tế khối lượng tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án.

c) Trường hợp đặc biệt đối với hệ thống máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất mà việc tháo dỡ, lắp đặt phức tạp thì người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất được thuê đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân lập dự toán tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt lại. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định khối lượng thực tế cần tháo rỡ, lắp đặt và di chuyển.

     Để được tư vấn chi tiết mức bồi thường về di chuyển mồ mả và bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!