Hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ người thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước, hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Đắk Nông

Hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ người thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước, hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Đắk NôngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT CÔNG ÍCH TẠI ĐẮK NÔNG2 Nội dung kiến thức về vấn đề […]

Hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ người thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước, hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Đắk Nông
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT CÔNG ÍCH TẠI ĐẮK NÔNG

Kiến thức của bạn:

Hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ người thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước, hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Đắk Nông

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắc Nông;
  • Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND.

Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Đắk Nông:

1. Hỗ trợ tái định cư tại Đắk Nông đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở 

     Được quy định tại Điều 23 Quyết định 07/2015/QĐ-UBND và sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định 06/2018/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

1.1 Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện nhận đất ở tái định cư theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 29 Quy định này mà số tiền được bồi thường về đất ở nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 28 Quy định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất ở.

1.2 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện nhận đất ở mà không nhận đất tái định cư thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được hỗ trợ một khoản kinh phí tính cho một suất tái định cư tại khu tái định cư tập trung như sau:

  • Đối với đất thu hồi thuộc địa giới hành chính phường, thị trấn, xã thuộc thị xã Gia Nghĩa; xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức và xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong không quá 75 triệu đồng/hộ;
  • Đối với đất thu hồi thuộc khu vực các khu dân cư còn lại không quá 50 triệu đồng/hộ.
hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Đắk Nông

             hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Đắk Nông

2. Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước

     Điều 24 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước như sau:

     Hộ gia đình, cá nhân đang hợp đồng thuê nhà không thuộc sở hữu Nhà nước, khi Nhà nước thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản với mức 3.000.000 đồng/hộ. Người được hỗ trợ phải có hợp đồng thuê nhà theo đúng quy định của pháp luật trước thời điểm có thông báo thu hồi đất.

3. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn

     Điều 25 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn như sau:

     Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 80% giá đất bồi thường tính theo diện tích đất thực tế thu hồi; tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước và được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn; tiền hỗ trợ chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

     Người thuê, nhận đấu thầu quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì không được bồi thường về đất, nhưng được hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại Điều 12 của quy định này.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ người thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước, hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Đắk Nông quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!