Di chúc bị thất lạc, hư hại thì xử lý như thế nào?

Vote Di chúc bị thất lạc, hư hại thì xử lý như thế nào? Kiến thức của bạn:        Di chúc bị thất lạc, hư hại thì xử lý ra làm sao? Kiến thức của Luật sư:        Chào bạn!        Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn […]

Di chúc bị thất lạc, hư hại thì xử lý như thế nào?

Kiến thức của bạn:

       Di chúc bị thất lạc, hư hại thì xử lý ra làm sao?

Kiến thức của Luật sư:

       Chào bạn!

       Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

       Điều 624 BLDS 2015 có định nghĩa về di chúc như sau:

“Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”

       Để dự liệu trên thực tế vì những nguyên nhân nhất định thì có thể di chúc bị hư hỏng, thất lạc nên pháp luật dân sự quy định về di chúc bị thất lạc, hư hỏng tại Điều 642 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể như sau:

  1. Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật.
  2. Trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.
  3. Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

        Theo quy định trên thì di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại tại thời điểm mở thừa kế được coi không có di chúc. Bởi vì khi di chúc bị thất lạc hoặc bi hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc. Trong trường hợp này, di sản của người thừa kế được chia theo pháp luật.

       Nếu tại thời điểm chia tài sản mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc. Ngoài ra nếu áp dụng thời hiệu thừa kế, mà di sản đã chia theo pháp luật mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia lại theo di chúc nếu người thừa kế yêu cầu.

    Để được tư vấn chi tiết về Di chúc bị thất lạc, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

 Liên kết tham khảo: