Bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất5 (100%) 1 vote HỖ TRỢ CHI PHÍ DI CHUYỂN TẠI QUẢNG NGÃI Kiến thức của bạn: Bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: […]

Bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất
5 (100%) 1 vote

HỖ TRỢ CHI PHÍ DI CHUYỂN TẠI QUẢNG NGÃI

Kiến thức của bạn:

Bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường hỗ trợ chi phí di chuyển tại Quảng Ngãi:

     Điều 20 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND quy định về vấn đề bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

     Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo Điều 91 Luật Đất đai và được quy định cụ thể như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản và được UBND xã xác nhận phạm vi di chuyển thì được quy định như sau:

  • Di chuyển trong phạm vi tỉnh thì được bồi thường 5.000.000 đồng;
  • Di chuyển ra ngoài tỉnh thì được bồi thường 7.500.000 đồng.
hỗ trợ chi phí di chuyển tại Quảng Ngãi

hỗ trợ chi phí di chuyển tại Quảng Ngãi

2. Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc đang sử dụng đất hợp pháp khi Nhà nước thu hồi mà phải di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh thì ngoài việc được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

Mức chi phí di chuyển, thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập dự toán hoặc thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có tư cách pháp nhân lập, gửi cơ quan chuyên ngành cấp huyện thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường xem xét, quyết định.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở quy định tại Điều 23 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì được hỗ trợ 3.000.000 đồng.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!