Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Đắc Lắc do bị hạn chế khả năng sử dụng đất

Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Đắc Lắc do bị hạn chế khả năng sử dụng đấtĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG ĐẤT NẰM TRONG HÀNH LANG TẠI ĐẮC LẮC Kiến thức của bạn: Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Đắc Lắc do bị hạn chế khả năng sử dụng đất […]

Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Đắc Lắc do bị hạn chế khả năng sử dụng đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG ĐẤT NẰM TRONG HÀNH LANG TẠI ĐẮC LẮC

Kiến thức của bạn:

Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Đắc Lắc do bị hạn chế khả năng sử dụng đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc;

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường đất nằm trong hành lang tại Đắc Lắc:

     Điều 10 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND quy định vấn đề bồi thường đất nằm trong hành lang tại Đắc Lắc như sau:

1. Trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; các Điều 18, 19 và 23 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện thì việc bồi thường thiệt hại được xem xét dựa trên văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định việc ảnh hưởng và bản vẽ xác định phạm vi đất bị ảnh hưởng, có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Bồi thường thiệt hại về đất và tài sản thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

  • Bồi thường thiệt hại về đất:

     Diện tích đất ở và các loại đất khác có đủ điều kiện được bồi thường trong cùng thửa với đất ở trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất tuy không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng bị hạn chế khả năng sử dụng đất được hỗ trợ thiệt hại bằng 80% đơn giá bồi thường về đất cùng loại.

     Đối với diện tích đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được hỗ trợ bằng 30% đơn giá bồi thường về đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất.

Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Đắc Lắc

        Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Đắc Lắc

  • Bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình khác:

     Diên tích nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm trong hành lang đường dây dẫn điện trên không, được xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất trước ngày có thông báo thực hiện dự án lưới điện cao áp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được hỗ trợ bằng 70% theo đơn giá nhà xây dựng mới do UBND tỉnh ban hành.

3. Đối với công trình giao thông đường bộ:

  • Diện tích đất ở có đủ điều kiện được bồi thường về đất trong trường hợp hạn chế khả năng sử dụng đối với đất ở do không được cơi nới, xây dựng nhà ở mới trong hành lang an toàn đường bộ, được hỗ trợ bằng 40% đơn giá bồi thường về đất ở.
  • Trường hợp làm hạn chế khả năng sử dụng đất đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, được hỗ trợ bằng 30% đơn giá bồi thường về đất phi nông nghiệp.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường đất nằm trong hành lang tại Đắc Lắc do bị hạn chế khả năng sử dụng đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!