Bồi thường chi phí di chuyển tại Đắc Lắc khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường chi phí di chuyển tại Đắc Lắc khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 BỒI THƯỜNG CHI PHÍ DI CHUYỂN TẠI ĐẮC LẮC2 Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường chi phí di chuyển tại Đắc Lắc:2.1 1. Bồi thường chi phí di […]

Bồi thường chi phí di chuyển tại Đắc Lắc khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ DI CHUYỂN TẠI ĐẮC LẮC

Kiến thức của bạn:

Bồi thường chi phí di chuyển tại Đắc Lắc khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc;

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường chi phí di chuyển tại Đắc Lắc:

1. Bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Đắc Lắc khi Nhà nước thu hồi đất

     Điều 12 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND quy định vấn đề bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Đắc Lắc khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

  • Đối với chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt tài sản phải di chuyển và chi phí di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất và tài sản khác có thể tháo rời và di chuyển được thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuê Đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân lập dự toán tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt lại bao gồm mức thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt lại hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất và chuyển cho cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định. Chi phí thuê đơn vị tư vấn được tính vào chi phí thực hiện dự án.
  • Trong trường hợp tài sản phải di chuyển không có trong danh mục chi phí tại các văn bản quy định hiện hành thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợtái định cư thuê cơ quan thẩm định giá có tư cách pháp nhân thực hiện; Chi phí thuê tư vấn lập dự toán và tư vấn thẩm định giá được tính vào chi phí thực hiện dự án.
Bồi thường chi phí di chuyển tại Đắc Lắc

Bồi thường chi phí di chuyển tại Đắc Lắc

2. Bồi thường di chuyển mồ mả tại Đắc Lắc

     Điều 15 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND quy định vấn đề bồi thường di chuyển mồ mả tại Đắc Lắc khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

  • Trường hợp hộ gia đình di chuyển mồ mả về khu đất do Nhà nước bố trí thì được bồi thường theo đơn giá cụ thể do UBND tỉnh quy định.
  • Trường hợp hộ gia đình tự lo đất di chuyển mồ mả thì ngoài phần bồi thường theo Khoản 1 Điều này thì hộ gia đình được hỗ trợthêm chi phí về đất đai không quá 5.000.000 đồng/mộ.
  • Đối với mộ xây có kiến trúc đặc biệt không theo kết cấu quy định để áp dụng giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh: Giao Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập dự toán di dời hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán di dời và gửi Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế- Hạ tầng thẩm định trước khi trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt cùng với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường chi phí di chuyển tại Đắc Lắc khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!