Tội giết người theo BLHS 2015

tội giết người xâm phạm quyền bảo vệ tính mạng của con người, được quy định trong bộ luật hình sự, do người đủ năng lực và đủ tuổi...

Câu hỏi của bạn:

      Tội giết người trong bộ luật hình sự được quy định như thế nào?

Câu trả lời của Luật sư:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn sau:

     1. Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật hình sự năm 2015

     2.Nội dung tư vấn:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

      Giết người là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật.

      Tội giết người là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự , do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một các cố ý xâm  phạm tính mạng của người khác một cách trái luật

      Cấu thành Tội giết người

  1. Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.  Theo quy định của Điều 12, Bộ luật hình sự thì người từ đủ 14 tuổi trờ lên phải chịu trách nhiệm về tội giết người.  
  2. Khách thể của tội phạm: là quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ và bị tội phạm xâm  hại bằng cách gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại. Đối vói tội giết người, khách thể  là quyền được tộc tôn trọng, bảo vệ tính mạng của con người,
  3. Mặt khách quan của tội phạm
  • Hành vi : tước đoạt mạng sống của người khác được thể hiện qua hành động làm cho người khác chấm dứt sự sống. Hành vi có thể bao gồm cả hành động hoặc không hành động
  • Hậu quả:  có thể dẫn  đến chết người.
  1. Mặt chủ quan của tội phạm:  Người phạm tội đã thực hiện hành vi này với  lỗi cố ý ( được thể hiện bằng lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp

     Hình phạt

     – Hình phạt chính:

  • Đối với các trường hợp trên,người phạm tội có thể bị phạt tù từ  12 năm đến 20 năm tù, chung thân, hoặc tử hình.

      a) Giết 02 người trở lên;

      b) Giết người dưới 16 tuổi;

      c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

     d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

     đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

     g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

     h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

     i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

     k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

     l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

     m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

     n) Có tính chất côn đồ;

     o) Có tổ chức;

     p) Tái phạm nguy hiểm;

     q) Vì động cơ đê hèn

     Phạm tội thuộc không  một trong các trường hợp trên thì bị phạt  tù từ 07 năm đến 15 năm,

     Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.  

     – Hình phạt bổ sung

     Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung thông qua email: lienhe@luattoanquoc.com .Luật Toàn Quốc luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

     Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo:

Luật sư tư vấn hình sự

Kiến thức luật hình sự

Hỏi đáp luật hình sự

Văn bản pháp luật hình sư