Tải mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông

Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG

Mẫu số: 139

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG

 

Hồi ………. giờ ………………….   ngày……… tháng ………   năm ……………….tại…………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………   

thuộc Cơ quan………………………………………………………………………. chủ trì khám nghiệm.

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………..  Kiểm sát viên

thuộc Viện kiểm sát………………………………………………………………………………………………

Ông/bà ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..  là người chứng kiến.

Với sự tham dự, tham gia của (1):

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Điều 178 và Điều 201 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tình trạng hiện trường khi chúng tôi có mặt (2) : ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Hiện trường và quá trình khám nghiệm:

1. Hiện trường của đoạn đường nơi xảy ra tai nạn:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ghi nhận việc đánh số thứ tự theo số tự nhiên vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết: ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Xác định điểm mốc và một trong các mép đường nơi xảy ra tai nạn làm chuẩn: ………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Mô tả theo số thứ tự vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết:…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Phương tiện, tang vật, dấu vết và mẫu so sánh thu được (Ghi rõ tên, đặc điểm, vị trí và phương pháp thu lượm): ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Phương tiện, tang vật, dấu vết và mẫu so sánh trên được thu lượm, bảo quản đưa về Cơ quan để xử lý.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã (vẽ sơ đồ hiện trường, chụp ảnh, đo đạc, dựng mô hình hoặc ghi hình hiện trường):  ……………………………………………………………………………………                

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Việc khám nghiệm hiện trường kết thúc hồi………giờ……..ngày………..tháng ……… năm….

Ý kiến của những người tham gia khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

KIỂM SÁT VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐIỀU TRA VIÊN CHỦ TRÌ

KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 NGƯỜI THAM  DỰ, THAM GIA

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Bạn có thể tải mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu  biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông

Hướng dẫn kê khai biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông

(1) Nhà chuyên môn, bị can, bị hại hoặc người làm chứng…;

(2) Ghi rõ những sự việc đã ảnh hưởng đến hiện trường.

     Để được tư vấn chi tiết về biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.