Tải mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông

Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017

1. Hiệu lực của mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông

     Mẫu biên bản nêu trên là mẫu số 139 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA do Bộ công an ban hành và có hiệu lực từ ngày 29/01/2019. Tuy nhiên, đến hiện tại Thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư khác, do vậy, biểu mẫu này cũng không còn hiệu lực và không được áp dụng nữa.

2. Nội dung biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG

 

Hồi ………. giờ ………………….   ngày……… tháng ………   năm ……………….tại…………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………   

thuộc Cơ quan………………………………………………………………………. chủ trì khám nghiệm.

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………..  Kiểm sát viên

thuộc Viện kiểm sát………………………………………………………………………………………………

Ông/bà ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..  là người chứng kiến.

Với sự tham dự, tham gia của (1):

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Điều 178 và Điều 201 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tình trạng hiện trường khi chúng tôi có mặt (2) : ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Hiện trường và quá trình khám nghiệm:

1. Hiện trường của đoạn đường nơi xảy ra tai nạn:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ghi nhận việc đánh số thứ tự theo số tự nhiên vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết: ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Xác định điểm mốc và một trong các mép đường nơi xảy ra tai nạn làm chuẩn: ………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Mô tả theo số thứ tự vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết:…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Phương tiện, tang vật, dấu vết và mẫu so sánh thu được (Ghi rõ tên, đặc điểm, vị trí và phương pháp thu lượm): 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Phương tiện, tang vật, dấu vết và mẫu so sánh trên được thu lượm, bảo quản đưa về Cơ quan để xử lý.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã (vẽ sơ đồ hiện trường, chụp ảnh, đo đạc, dựng mô hình hoặc ghi hình hiện trường):  ……………………………………………………………..              

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Việc khám nghiệm hiện trường kết thúc hồi………giờ……..ngày………..tháng ……… năm….

Ý kiến của những người tham gia khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

KIỂM SÁT VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐIỀU TRA VIÊN CHỦ TRÌ

KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 NGƯỜI THAM  DỰ, THAM GIA

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

>>> Tải mẫu  biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông

3. Hướng dẫn kê khai biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông

(1) Nhà chuyên môn, bị can, bị hại hoặc người làm chứng…;

(2) Ghi rõ những sự việc đã ảnh hưởng đến hiện trường.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về lý lịch tư pháp là gì và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

5/5 - (1 bình chọn)