Phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể trong giám định pháp y

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y Kiến thức của bạn:     Phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể trong giám định pháp y, giám định pháp y  tâm thần.  Câu trả lời của Luật sư:     Chào bạn! Cảm ơn bạn […]

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

Kiến thức của bạn:

    Phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể trong giám định pháp y, giám định pháp y  tâm thần.

 Câu trả lời của Luật sư:

    Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc  . Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn sau:

Căn cứ pháp lý :

  • Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;
  • Thông tư 20/2014/TT-BYT.

Nội dung tư vấn:

    Trưng cầu giám định được áp dụng khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 206 của Bộ luật này hoặc khi xét thấy cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định.

    Trong vụ án hình sự, để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể đóng vai trò quan trọng  cần phải yêu cầu trưng cầu giám định

Theo thông tư số 20/2014/TT-BYT việc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể được thực hiện như sau:

    Việc xác định tỷ lệ % TTCT được tính theo phương pháp cộng như sau:

    Tổng tỷ lệ % TTCT = T1 + T2 + T3 +…+ Tn

    Trong đó:

    a) T1: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thứ nhất: T1 được xác định là tỷ lệ % tổn thương nằm trong khung tỷ lệ các TTCT;

    b) T2: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thứ hai: T2 = (100 – T1) x tỷ lệ % TTCT thứ 2/100;

    c) T3: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thứ ba: T3 = (100-T1-T2) x tỷ lệ % TTCT thứ 3/100;

    d) Tn: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thứ n: Tn= {100-T1-T2-T3-…-T(n-1)} x tỷ lệ % TTCT thứ n/100. 

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn D được xác định có 03 tổn thương:

     – Cụt 1/3 giữa cánh tay phải, khung tỷ lệ % TTCT từ 61 – 65%;

     – Mù mắt trái chưa khoét bỏ nhãn cầu, tỷ lệ % TTCT là 41%;

     – Nghe kém trung bình hai tai mức độ I, tỷ lệ % TTCT từ 21 – 25%.

    Áp dụng phương pháp nêu trên, xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể  của ông Nguyễn Văn D được tính như sau:

     – T1 = 63% (tỷ lệ % TTCT quy định tại Thông tư này từ 61-65%, giám định viên có thể đáng giá, xác định tỷ lệ % TTCT là 61%, 62%, 63%, 64% hoặc 65%. Ví dụ trường hợp này giám định viên lấy tỷ lệ TTCT là 63%).

     – T2 = (100 – 63) x 41/100 % = 15,17 % (kết quả lấy đến hai chữ số thập phân).

     – T3: Nghe kém trung bình hai tai mức độ I, tỷ lệ % TTCT được quy định trong Thông tư này từ 21% – 25%. Giám định viên có thể đánh giá, xác định tỷ lệ % TTCT trong khoảng từ 21% đến 25%. Ví dụ trường hợp này giám định viên lấy tỷ lệ % TTCT là 22%, thì tỷ lệ % TTCT của ông D được tính là:

     – T3 = (100 – 63 – 15,17) x 22/100 % = 4,80%

     Tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn D là : 63% + 15,17 % + 4,80% = 82,97 %, làm tròn số là 83%.

     Kết luận: xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Nguyễn Văn D là 83%.

     Tổng tỷ lệ tỷ lệ tổn thương cơ thế đối với một người không được vượt quá 100%.

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin trân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

     Trân trọng ./.

  Liên kết ngoài tham khảo:

     – Luật sư tư vấn hình sự

     – Kiến thức luật hình sự

     – Hỏi đáp luật hình sự

     – Văn bản pháp luật hình sự

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….