Dịch vụ thành lập công ty tại Tuyên Quang

Dịch vụ thành lập công ty tại Tuyên Quang do Luật Toàn Quốc cung cấp cam kết với giá hợp lý và thời gian trả kết quả nhanh nhất

Dịch vụ thành lập công ty tại Tuyên Quang

     Tính đến tháng 7/2020, Tuyên Quang có 1393 doanh nghiệp đang hoạt động, trong khi đó cả nước có 785.947 doanh nghiệp đang hoạt động (chiếm 0,2% cả nước); 35 doanh nghiệp thành lập mới (chiếm 4,4% khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và chiếm 0,2% cả nước) với số vốn đăng ký đạt 1.378 tỷ đồng (chiếm 4,4% khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và chiếm 0,1% cả nước), tăng 13,45% về số doanh nghiệp và tăng 7,81% về số vốn so với cùng kỳ năm 2019.

     Luật  Toàn Quốc với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm về lĩnh vực doanh nghiệp xin giới thiệu tới quý khách hàng Dịch vụ thành lập công ty tại Tuyên Quang nhanh chóng và đơn giản như sau

1. Điều kiện thành lập công ty tại tỉnh Tuyên Quang

1.1. Chủ thể có quyền thành lập công ty 

     Theo quy định của Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020 có thể hiểu rằng mọi cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài không phân biệt quốc tịch và nơi cư trú, nếu không thuộc trường hợp cấm quy định tại Khoản 2 Điều 17 đều có quyền thành lập doanh nghiệp.

1.2. Thông tin, tài liệu cơ bản cần thành lập công ty

 • Giấy tờ cá nhân bao gồm: Thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng
 • Thông tin cho việc thành lập công ty: tên công ty, địa chỉ công ty, vốn góp, tỷ lệ vốn góp, ngành nghề kinh doanh của công ty, thông tin một số cấp quản lý công ty

1.3. Đặt tên công ty

     Tên công ty phải chứa 2 thành tố: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng;

    Tên công ty không được trùng hoàn toàn hoặc gây nhầm lẫn với các công ty khác; Không sử dụng các từ ngữ vi phạm đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam; Không sử dụng tên của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

1.4. Lựa chọn loại hình thành công ty tại tỉnh Tuyên Quang

     Hiện nay, có 5 loại hình thành lập công ty: công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên,công ty hợp danh,doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần.Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp hiện nay do thành viên quyết định.Lựa chọn loại hình doanh nghiệp đều có ưu nhược điểm riêng. Để tư vấn khách hàng hiện nay thì việc thành lập doanh nghiệp tại tỉnh thì nên ưu tiên thành lập công ty TNHH 2 thành viên, công ty TNHH 1 thành viên vì thủ tục và cách quản lý sẽ đơn giản và hiệu quả.

1.5. Trụ sở của công ty

     Đối với nhà riêng, cần có địa chỉ cụ thể để đặt công ty. Đối với chung cư thì đa phần chung cư sẽ không được làm địa chỉ văn phòng công ty, trừ trường hợp nhà đầu tư có xin phép được làm kinh doanh hoặc văn phòng.

1.6. Ngành, nghề đăng kí kinh doanh của công ty

    Doanh nghiệp có thể đăng kí không giới hạn ngành ,nghề kinh doanh .Ngoại trừ những ngành nghề pháp luật cấm như: Kinh doanh ma túy; kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật; kinh doanh các mẫu thực vật,động vật hoang dã; kinh doanh mại dâm; mua bán người,mô,bộ phận trên cơ thể người, bào thai người; những hoạt động liên quan đến sinh sản vô tính trên người…

1.7. Vốn điều lệ của công ty

     Vốn điều lệ công ty là vốn góp của của chủ sở hữu hoặc thành viên,cổ đông công ty ,pháp luật không quy định mức vốn tối thiểu hoặc tối đa trừ những ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định( vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định). Vốn điều lệ của công ty sẽ do thành viên thỏa thuận và quyết định với nhau.

1.8. Các loại thuế cần đóng khi thành lập công ty

     Sau khi thành lập doanh nghiệp tại Huế, doanh nghiệp phải đóng các loại thuế như sau: Thuế môn bài được nộp cố định theo vốn điều lệ đã đăng kí theo từng năm. Lưu ý, năm đầu khi thành lập doanh nghiệp sẽ được miễn phí thuế môn bài và sẽ phải đóng bắt đầu từ năm thứ 2 sau khi thành lập doanh nghiệp .Thuế thu nhập doanh nghiệp, thông thường 20% lợi nhuận. Thuế giá trị gia tăng chỉ phải đóng thuế nếu có trường hợp phát sinh. Thuế thu nhập cá nhân khi đến mức phải chịu thuế.

Dịch vụ thành lập công ty tại Tuyên Quang

2. Hồ sơ thành lập công ty tại Tuyên Quang

2. 1 Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên

    Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên gồm các giấy tờ sau đây:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (thực hiện theo Mẫu Phụ lục I-1Thông tư 01/2021)

(2) Điều lệ công ty (Điều lệ Công ty do Doanh nghiệp tự soạn thảo theo quy định pháp luật hiện hành).

(3) Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp Chủ sở hữu Công ty uỷ quyền người khác thực hiện thủ tục).

(4) Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân sau đây:

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (chứng minh thư, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương) của Chủ sở hữu là cá nhân.
 •  Trường hợp là tổ chức: Bản sao hợp lệ của Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp người này là Nhà nước);

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 • Trường hợp chủ sở hữu uỷ quyền người khác thực hiện thủ tục: Phải cung cấp Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (chứng minh thư, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương).

2.2 Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

    Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm các giấy tờ sau đây:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu

(2) Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức);

(4) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

(5) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật

(6) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức

      Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

(7) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.3 Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định;

(2) Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức);

(3) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu; Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu; Danh sách người đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nước ngoài) theo mẫu

(4) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp cổ đông là cá nhân;

(5) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật

(6) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

    Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự

(7) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

Dịch vụ thành lập công ty tại Tuyên Quang

3. Dịch vụ thành lập công ty tại Tuyên Quang của luật Toàn Quốc

3.1. Quy trình cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Tuyên Quang

     Luật Toàn Quốc thực hiện các công việc khi cung cấp dịch vụ thành lập Doanh nghiệp tại Tuyên Quang như sau:

     Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và tư vấn thành lập công ty tại Tuyên Quang cho khách hàng 

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp;
 • Tư vấn tên công ty, cách tra cứu tên công ty 
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh, ngành nghề mình kinh doanh có điều kiện 
 • Tư vấn đăng ký vốn điều lệ; Tỷ lệ vốn giữa các thành viên/cổ đông sáng lập và phương thức góp vốn trong Doanh nghiệp;
 • Tư vấn các điều kiện về người sáng lập và quản lý doanh nghiệp;
 • Tư vấn soạn thảo Điều lệ, Quy chế, Nội quy doanh nghiệp;
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông công ty theo quy định và theo thỏa thuận
 • Tư vấn miễn phí sau khi thành lập doanh nghiệp…

     Bước 2: Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp trọn gói:

 • Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp. 
 • Đại diện theo ủy quyền của Doanh nghiệp nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và xử lí
 • Theo dõi tiến trình xử lý, giải quyết hồ sơ; bổ sung giấy tờ cần thiết theo yêu cẩu của cơ quan nhà nước (nếu cần);
 • Khắc dấu pháp nhân, dấu chức danh và đăng tải thông tin mẫu dấu lên hệ thống thông tin quốc gia;
 • Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật;
 • Nhận kết quả Đăng ký doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn thủ tục kê khai ban đầu, mua chữ ký số, mở tài khoản ngân hàng, kê khai và nộp thuế;……….

     Bước 3: Bàn giao kết quả cho khách hàng

     Sau khi nhận được kết quả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện khắc dấu công ty, đăng ký chữ ký số và phát hành hóa đơn điện từ, làm biển công ty,….tương ứng với nội dung công việc được nêu tại hợp đồng tư vấn giữa hai bên, luật Toàn Quốc sẽ bàn giao kết quả tại trụ sở của Quý khách.

3.2. Những giấy tờ khách hàng cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Tuyên Quang

    Quý khách hàng chỉ cần cung cấp cho Luật Toàn Quốc các thông tin, giấy tờ sau để chúng tôi thực hiện công việc thành lập doanh nghiệp tại Tuyên Quang:

 • CMND/Hộ chiếu/CCCD hoặc Bản sao giấy tờ trên của: người đại diện theo pháp luật, thành viên/cổ đông sáng lập doanh nghiệp;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định góp vốn (áp dụng trong trường hợp thành viên, cổ đông góp vốn là công ty);
 • Thông tin sơ bộ ban đầu: tên công ty, ngành nghề kinh doanh mong muốn……

3.3. Chi phí dịch vụ thành lập công ty tại Tuyên Quang

     Để đáp ứng các nhu cầu của quý khách hàng, Luật Toàn Quốc xin cung cấp Chi phí thành lập doanh nghiệp sẽ bao gồm các gói dịch vụ sau để khách hàng tham khảo và lựa chọn:

Gói dịch vụ Quyền lợi khách hàng nhận được 

Gói VIP 1

 • Chỉ từ 1.999.000đ
 • Thời gian 07 – 10 ngày làm việc
 • Được tư vấn sơ bộ các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng của khách hàng như: Đặt tên công ty, địa điểm kinh doanh, vốn, lao động,….
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + Mã số thuế + Thông báo về cơ quan quản lý thuế (Bản gốc)
 • Biển công ty chất liệu mica, kích thước 25×35 cm
 • Được thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Bàn giao hồ sơ gốc để doanh nghiệp lưu trữ

Gói VIP 2

 • Chỉ từ 2.999.000đ
 • Thời gian 05 – 07 ngày làm việc
 • Được tư vấn sơ bộ các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng của khách hàng như: Đặt tên công ty, địa điểm kinh doanh, vốn, lao động,….
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + Mã số thuế + Thông báo về cơ quan quản lý thuế (Bản gốc)
 • Con dấu tròn công ty + Dấu chức danh của người đại diện
 • Được thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Được công bố thông tin Doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Bàn giao hồ sơ gốc để doanh nghiệp lưu trữ
 • Biển công ty chất liệu mica, kích thước 25×35 cm

Gói VIP 3

 • Chỉ từ 3.499.000đ
 • Thời gian 05 – 07 ngày làm việc
 • Được tư vấn sơ bộ các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng của khách hàng như: Đặt tên công ty, địa điểm kinh doanh, vốn, lao động,….
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + Mã số thuế + Thông báo về cơ quan quản lý thuế (Bản gốc)
 • Con dấu tròn công ty + Dấu chức danh của người đại diện
 • Được thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Được công bố thông tin Doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Bàn giao hồ sơ gốc để doanh nghiệp lưu trữ
 • Được thông báo tài khoản ngân hàng (nếu có)
 • Nhận được hồ sơ góp vốn, sổ cổ đông/thành viên
 • Được tư vấn và nhận hồ sơ quản trị nội bộ như: Nội quy lao động; biên bản họp, quyết định của Đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên/chủ sở hữu; Thông báo mời họp; quyết định bổ nhiệm các chức danh.
 • Được tư vấn những công việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp

Gói VIP 4

 • Chỉ từ 6.500.000đ
 • Thời gian 05 – 07 ngày làm việc
 • Được tư vấn sơ bộ các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng của khách hàng như: Đặt tên công ty, địa điểm kinh doanh, vốn, lao động,….
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + Mã số thuế + Thông báo về cơ quan quản lý thuế (Bản gốc)
 • Con dấu tròn công ty + Dấu chức danh của người đại diện
 • Được thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Được công bố thông tin Doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Bàn giao hồ sơ gốc để doanh nghiệp lưu trữ
 • Được mở tài khoản ngân hàng, thông báo tài khoản ngân hàng trên sở kế hoạch và đầu tư
 • Nhận được hồ sơ góp vốn, sổ cổ đông/thành viên
 • Được tư vấn và nhận hồ sơ quản trị nội bộ như: Nội quy lao động; biên bản họp, quyết định của Đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên/chủ sở hữu; Thông báo mời họp; quyết định bổ nhiệm các chức danh.
 • Được cấp chữ ký số 3 năm sử dụng (Giá thị trường 3.000.000 đồng)
 • Được sử dụng 500 số hóa đơn điện tử (Giá thị trường 1.000.000 đồng)
 • Được tư vấn những công việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp

Gói SIÊU VIP

 • Chỉ từ 9.999.000đ
 • Thời gian 05 – 07 ngày làm việc
 • Được tư vấn sơ bộ các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng của khách hàng như: Đặt tên công ty, địa điểm kinh doanh, vốn, lao động,….
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + Mã số thuế + Thông báo về cơ quan quản lý thuế (Bản gốc)
 • Con dấu tròn công ty + Dấu chức danh của người đại diện
 • Được thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Được công bố thông tin Doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Bàn giao hồ sơ gốc để doanh nghiệp lưu trữ
 • Được mở tài khoản ngân hàng, thông báo tài khoản ngân hàng trên sở kế hoạch và đầu tư
 • Nhận được hồ sơ góp vốn, sổ cổ đông/thành viên
 • Được tư vấn và nhận hồ sơ quản trị nội bộ như: Nội quy lao động; biên bản họp, quyết định của Đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên/chủ sở hữu; Thông báo mời họp; quyết định bổ nhiệm các chức danh.
 • Được cấp chữ ký số 3 năm sử dụng (Giá thị trường 3.000.000 đồng)
 • Được sử dụng 500 số hóa đơn điện tử (Giá thị trường 1.000.000 đồng)
 • Nhận được biển công ty chất liệu Mica, kích thước 25×35 cm
 • Được tư vấn những công việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp
 • Nhận phiếu quà tặng trị giá 10.000.000 đồng khấu trừ cho các lần sử dụng dịch vụ tiếp theo
 • Được ký kết hợp đồng tư vấn thường xuyên với giá 0 đồng trong 03 năm

4. Những câu hỏi thường gặp về dịch vụ thành lập công ty tại Tuyên Quang

Câu hỏi 1: Thưa luật sư, Luật sư cho tôi hỏi nộp hồ sơ xin thành lập công ty ở đâu?

Nếu thành lập hộ kinh doanh cá thể thì nộp cho UBND cấp huyện, Quận nơi có hộ kinh doanh, khi thành lập công ty thì nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

Câu hỏi 2: Thưa luật sư, chung cư có thể được đăng ký làm trụ sở công ty không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, căn hộ chung cư, nhà tập thể không được đăng ký làm trụ sở chính của công ty cũng như địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty.

     Để được tư vấn chi tiết về Dịch vụ thành lập công ty tại Tuyên Quang  và các vấn đề liên quan, quý khách vui lòng liên hệ tới Tư vấn pháp luật miễn phí qua tổng đài 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Thu Trang

vote