Hồ sơ xin giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định hiện hành.

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN...Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản...cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp giấy phép...

 HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kiến thức của bạn: 

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý: 

 • Luật khoáng sản 2010;
 • Nghị định 15/2012/NĐ- CP hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản;
 • Thông tư 16/2012/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành.

Nội dung tư vấn

      Để doanh nghiệp có thể triển khai hoạt động khai thác tài nguyên, cụ thể là khai thác khoáng sản nhằm hợp pháp hóa hình thức hoạt động của công ty mình thì doanh nghiệp cần phải xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương.

1.Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu);
 • Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (bản chính);
 • Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt (bản chính) và bản sao giấy chứng nhận đầu tư;
 • Quyết định phê duyệt trữ lượng tài nguyên khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò;
 • Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu ít nhất 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

2.Cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp giấy phép:

 • Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục hành chính
 • Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương quyết định cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3.Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Lệ phí xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản Nhà nước thực hiện theo Thông tư số 129/2011/TT-BTC.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

  Xin chân thành cảm ơn