• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là mô hình kinh doanh phổ biến hiện nay, được xác định dựa trên số lao động, nguồn vốn, tổng doanh thu của năm...

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì, xác định nguồn vốn, tổng doanh thu thế nào?
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì
 • Hỏi đáp luật doanh nghiệp
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

     Doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì, cách xác định lĩnh vực hoạt động, nguồn vốn, doanh thu thế nào. Hãy cùng Luật Toàn Quốc tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết sau đây bạn nhé.

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì?

     Theo Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, những tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là:

     Thứ nhất, doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng nguồn vốn hoặc tổng doanh thu của năm không quá 03 tỷ đồng. 

     Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng nguồn vốn của năm không quá 03 tỷ đồng hoặc ổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng.

     Thứ hai, doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định nêu trên.

     Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định nêu trên.

     Thứ ba, doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo các quy định nêu trên.

     Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo các quy định nêu trên.

2. Xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa

     Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 08/2021/NĐ-CP, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

3. Cách xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

     Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 08/2021/NĐ-CP, cách xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

 • Tổng nguồn vốn năm được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế. Tổng nguồn vốn của năm được xác định ở thời điểm cuối năm;

 • Nếu doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

4. Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa

     Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 08/2021/NĐ-CP, cách xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

 • Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác định trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế;

 • Nếu doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định tại Điều 8 Nghị định 08/2021/NĐ-CP để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Chuyên mục hỏi đáp

Câu hỏi 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ là gì?

     Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 2017, Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ là doanh nghiệp nhỏ và vừa có một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp đó.

Câu hỏi 2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là gì?

     Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 2017, Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

Bài viết cùng chuyên mục:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178