Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký giải quyết như thế nào?

5 / 5 ( 2 votes ) Xem mục lục của bài viết1 Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký2      Câu hỏi về cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký:3      Câu trả lời về cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã […]

Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký

     Câu hỏi về cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký:

     Công ty Luật Toàn quốc có nhận được câu hỏi từ email với nội dung như sau:

    Xin chào anh chị, mong anh chị luật sư giải đáp cho em thắc mắc này. Mình thành lập công ty cổ phần từ tháng 4/2018. Ban đầu có 4 người góp vốn. Mình góp 600 triệu, A góp 1 tỷ, B góp 200, C góp 200. Anh A làm đại diện pháp luật và đang giữ đăng ký kinh doanh, con dấu. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại anh A chưa đóng 1 đồng tiền nào. Tôi muốn thu lại cổ phần để bán cho cổ đông khác. Mong các anh chị sớm hồi âm. Em xin cảm ơn!

     Câu trả lời về cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký như sau:

   1. Cơ sở pháp lí về cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký

   2. Nội dung tư vấn về cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ giải đáp thắc mắc về vấn đề cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký và hiện tại anh muốn thu cổ phần để bán cho cổ đông khác. Đối với câu hỏi trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm như sau:

    2.1. Thanh toán cổ phần đăng ký doanh nghiệp 

      Theo quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014:

   

    1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua  

    2. Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua quy định tại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.  

    3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:  

  a. Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;    

  b. Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;  

  c. Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;  

  d. Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.

     Như vậy các cổ đông phải thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp. Nếu sau thời hạn trên cổ đông chưa thanh toán số cổ phần thì đương nhiên không còn là cổ đông của công ty. Số cổ phần được coi là chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán.

Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký

         2.2. Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập

   Trong trường hợp này thì công ty của anh phải thay đổi thay đổi cổ đông sáng lập theo điều 51 nghị định 78/2015/NĐ – CP:

   

 

    Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:    

   a. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);    

   b. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;  

   c. Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp và xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty.

 

     Kết luận, anh A tới thời điểm hiện tại sẽ đương nhiên không còn là thành viên của công ty. Số cổ phần của anh A được coi là chưa bán và hội đồng quản trị được phép bán. Công ty của anh phải tiến hành thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập tại phòng đăng ký kinh doanh.

     Bài viết tham khảo

    Để được tư vấn về cổ đông chưa thanh toán cổ phần đăng ký, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp để yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc qua email lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày một hoàn thiện mình hơn.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

  Chuyên viên: Phùng Cường