Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chứcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC2 Nội dung tư vấn về việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức3 1. Xác định người […]

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức
Đánh giá bài viết

XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

Kiến thức của bạn:

     Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

  • Luật cán bộ, công chức 2008;
  • Nghị định 24/2010 NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Nội dung tư vấn về việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức

1. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức

     Điều 33 Nghị định 24/2010 NĐ-CP quy định công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

  • Thi đủ các bài thi của các môn thi theo quy định;
  • Có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên, các bài thi được chấm theo thang điểm 100;
  • Khi đủ điều kiện thi đủ các bài thi của các môn thi và có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên, người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch được xác định là người có tổng số điểm cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được nâng ngạch gắn với vị trí việc làm của cơ quan quản lý công chức;
  • Trường hợp nhiều người có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan tổ chức thi nâng ngạch có văn bản trao đổi với cơ quan quản lý công chức để quyết định người trúng tuyển ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng này.

Lưu ý:

  • Trường hợp số người trúng tuyển theo quy định chưa đủ chỉ tiêu được nâng ngạch của cơ quan quản lý công chức thì cơ quan tổ chức thi nâng ngạch công chức không tổ chức thi nâng ngạch tiếp cho số chỉ tiêu này.
  • Công chức không trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch không được bảo lưu kết quả thi nâng ngạch cho các kỳ thi nâng ngạch lần sau.
Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức

2. Thông báo kết quả kỳ thi và bổ nhiệm vào ngạch công chức

     Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan quản lý công chức về điểm thi của công chức dự thi nâng ngạch.

     Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo điểm thi, công chức có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng thi nâng ngạch công chức. Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

     Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn việc thông báo điểm thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức phải báo cáo người đứng đầu cơ quan được phân công thực hiện tổ chức thi nâng ngạch công chức phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển.

     Trường hợp nhiều người có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng của cơ quan quản lý công chức, Hội đồng thi nâng ngạch lập riêng danh sách số người này để xác định người trúng tuyển.

   Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hội đồng thi nâng ngạch công chức báo cáo người đứng đầu cơ quan được phân công thực hiện tổ chức thi nâng ngạch công chức phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển., người đứng đầu cơ quan tổ chức thi nâng ngạch có trách nhiệm quyết định kết quả kỳ thi nâng ngạch và danh sách người trúng tuyển, thông báo cho cơ quan quản lý công chức có công chức tham dự kỳ thi.

     Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức trúng tuyển theo quy định.

     Đối với việc nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, căn cứ kết quả kỳ thi nâng ngạch, Bộ Nội vụ ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức trúng tuyển theo quy định.

     Để được tư vấn chi tiết về việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7: 1900 6500  hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Trân trọng /./.