Việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn

Việc quản lý và sử dụng tài chính công đoànĐánh giá bài viết SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN Kiến thức của bạn:     Việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn Câu trả lời của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật công đoàn 2012 Nghị định 191/2013/CP-NĐ quy định chi tiết […]

Việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn
Đánh giá bài viết

SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Kiến thức của bạn:

    Việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật công đoàn 2012
 • Nghị định 191/2013/CP-NĐ quy định chi tiết về tài chính công đoàn

Nội dung tư vấn :

 1. Nguồn thu của tài chính công đoàn

     Căn cứ theo điều 26 Nguồn thu vào quỹ của tài chính công đoàn bao gồm:

 • Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
 • Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;
 • Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;
 • Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

su-dung-tai-chinh-cong-doan-2

 1. Nguyên tắc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn

Căn cứ theo điều 3 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, các nguyên tắc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn:

 1. Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 2. Việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn và trách nhiệm của công đoàn các cấp.
 3. Tổ chức công đoàn các cấp thực hiện công tác kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.
 4. Tổ chức công đoàn được giao quản lý, sử dụng tài chính công đoàn được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ; được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng để phản ánh các khoản thu, chi kinh phí công đoàn theo quy định của Luật công đoàn.
 5. Kết thúc năm ngân sách, nguồn thu kinh phí công đoàn chưa sử dụng hết, được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định; đối với nguồn ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ, thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật về khóa sổ ngân sách cuối năm.
 6. Sử dụng tài chính công đoàn

        Tài chính của công đoàn được quản lý, sử dụng tài chính công đoàn cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của Công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn, bao gồm:

 • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động;
 • Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;
 • Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn vững mạnh;
 • Tổ chức phong trào thi đua do Công đoàn phát động;
 • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng người lao động ưu tú tạo nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn;
 • Tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho người lao động;
 • Tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới;
 • Thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho người lao động;
 • Động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác;
 • Trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn không chuyên trách;
 • Chi cho hoạt động của bộ máy công đoàn các cấp;
 • Các nhiệm vụ chi khác.

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: