Văn bản luật lao động

Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH

Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH

Quyết định 505/QĐ-BHXH       Trong quá trình thu bảo hiểm và quản lý sổ bảo hiểm ngày càng bộc lộ nhiều thiếu sót, khó khăn và vướng mắc do đó Bảo hiểm xã hội đã ban hành Quyết định 505/QĐ-BHXH. Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo

Xem tiếp »

Mức giá dịch vụ kiểm định thiết bị là bao nhiêu

Mức giá dịch vụ kiểm định thiết bị là bao nhiêu

MỨC GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ Câu hỏi của bạn về mức giá dịch vụ kiểm định thiết bị: Thưa luật sư, bên tôi là Doanh nghiệp tại X có sử dụng đơn vị kiểm định thiết bị tại nhà máy như xe nâng. Tuy nhiên theo tôi được biết thì có thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định về mức giá sàn cho danh mục kiểm định. Đơn vị kiểm định báo giá thấp hơn mức giá sàn này và bên tôi sử dụng dịch vụ. Ví dụ: xe

Xem tiếp »

Tải thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật

Tải thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật

THÔNG TƯ 41/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 .Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải nghị định 88/2020/NĐ-CP

Tải nghị định 88/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 88/2020/NĐ-CP        Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động; người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị

Xem tiếp »

Quyết định 6556/QĐ-BYT về mẫu bảng kê chi phí khám chữa bệnh

Quyết định 6556/QĐ-BYT về mẫu bảng kê chi phí khám chữa bệnh

Quyết định 6556/QĐ-BYT      Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Sau đây viết tắt là Bảng kê chi phí) và Phụ lục hướng dẫn cách ghi chép bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm: BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Thông tư 28/2018/TT-BYT quản lý điều trị người nhiễm HIV

Thông tư 28/2018/TT-BYT quản lý điều trị người nhiễm HIV

Thông tư 28/2018/TT-BYT BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 28/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI NHIỄM HIV, NGƯỜI PHƠI NHIỄM VỚI HIV TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ Căn cứ Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải

Xem tiếp »

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 27/2018/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A KHOẢN 3 ĐIỀU 1 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH NGÀY 30/12/2011 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, BỘ NỘI VỤ, BỘ

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2020

Tải mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2020

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 2020       Hiện nay có rất nhiều người lao động đang rơi vào tình trạng thất nghiệp và muốn hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên hầu hết người lao động đang chưa biết tìm kiếm đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu. Đối với đơn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội đã ban hành mẫu số 03 ban hành kèm thông

Xem tiếp »

Tải nghị quyết 86/2019/QH14

Tải nghị quyết 86/2019/QH14

NGHỊ QUYẾT 86/2019/QH14      Ngày 12/11/2019 Quốc hội ban hành Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách năm 2020. Trong đó có quy định về mức lương cơ sở từ tháng 7/2020. Theo đó lương cơ sở từ 1.490.000 nâng lên 1.600.000 đồng. QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 86/2019/QH14 Hà Nội,

Xem tiếp »

Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ xác định lao động tham gia BHXH

Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ xác định lao động tham gia BHXH

CÔNG VĂN 9739/SLĐTBXH-LĐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 9739/SLĐTBXH-LĐ V/v hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí

Xem tiếp »