Văn bản luật lao động

Công văn 1399/LĐTBXH-VL năm 2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Công văn 1399/LĐTBXH-VL năm 2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

     Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại tiết c điểm 10 Mục I Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030,

Xem tiếp »

Tải nghị định 02/VBHN-BNV 2017

Tải nghị định 02/VBHN-BNV 2017

NGHỊ ĐỊNH 02/VBHN-BNV 2017      Nghị định 02/VBHN-BNV quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Nội dung nghị định 02/VBHN-BNV 2017 cụ thể như sau: BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ

Xem tiếp »

Hướng dẫn tải Luật Lao động 2019 mới nhất – Luật Toàn quốc

Hướng dẫn tải Luật Lao động 2019 mới nhất – Luật Toàn quốc

Bộ Luật Lao động 2012       Bộ luật lao động năm 2012 trải qua 9 năm thi hành hiện nay đã được thay thế bởi Bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021. Nội dung bộ luật lao động 2012 cụ thể như sau: QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 10/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm

Xem tiếp »

Tải thông tư 04/2005/TT-BNV về phụ cấp thâm niên vượt khung

Tải thông tư 04/2005/TT-BNV về phụ cấp thâm niên vượt khung

1. Hiệu lực của Thông tư 04/2005/TT-BNV      Thông tư 04/2005/TT-BNV về phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành ngày 05/01/2005 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2005. Đến nay Thông tư vẫn còn hiệu lực và chưa bị thay thế bởi văn bản nào khác. Tuy nhiên, có một số nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 03/2021/TT-BNV. 2. Nội dung Thông

Xem tiếp »

Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

1. Hiệu lực của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH      Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 10/3/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/5/2017. Hiện tại Thông tư này vẫn còn hiệu lực và đang được áp dụng thi hành trên thực tiễn. 2. Nội dung Thông tư  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG

Xem tiếp »

Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm

Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm

Nghị định 196/2013/NĐ-CP        Nghị định 196 quy định về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm tại Việt Nam như: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và quản lý hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm; Liệt kê các hoạt động của trung tâm và nguyên tắc quản lý, vận hành hoạt động theo đúng quy

Xem tiếp »

Nghị định 79/2015/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Nghị định 79/2015/NĐ-CP       Nghị định 79/2015/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và quy trình đánh giá, cấp chứng chỉ quốc gia liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nội dung nghị định này cụ thể

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh bác sĩ

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh bác sĩ

1. Hiệu lực của Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV      Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/5/2015. Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/7/2015 và hiện nay vẫn đang  còn hiệu lực, chưa bị thay thế bởi văn bản nào khác. 2. Nội dung Thông tư liên tịch

Xem tiếp »

Tải Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT về đạo đức nhà giáo

Tải Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT về đạo đức nhà giáo

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT về đạo đức nhà giáo 1. Giới thiệu Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT      Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành ngày 16/4/2008, có hiệu lực từ ngày 17/5/2008.       Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Quyết định: Văn bản này quy định về đạo đức nhà giáo. Đối tượng áp dụng bao gồm các nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở các

Xem tiếp »

Tải Thông tư 12/2012/TT-BNV về chức danh nghề nghiệp viên chức

Tải Thông tư 12/2012/TT-BNV về chức danh nghề nghiệp viên chức

Thông tư 12/2012/TT-BNV về chức danh nghề nghiệp viên chức 1. Giới thiệu Thông tư 12/2012/TT-BNV      Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 18/12/2012, có hiệu lực từ ngày 15/03/2013.      Tuy nhiên, kể từ ngày 29/09/2020 Thông tư 12/2012/TT-BNV đã hết hiệu lực. 2. Nội dung Thông tư

Xem tiếp »