Văn bản luật hôn nhân

Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực hôn nhân gia đình mới

Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực hôn nhân gia đình mới

Nghị định 82/2020/NĐ-CP      Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh. Nội dung cụ thể được Luật Toàn Quốc đăng tải như sau: CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Mẫu đơn ly hôn đơn phương tại quận Ba Đình 2020

Mẫu đơn ly hôn đơn phương tại quận Ba Đình 2020

ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG QUẬN BA ĐÌNH 2020 Hiện nay, mẫu đơn ly hôn đơn phương được quy định chung tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP. Quận Ba Đình đã có bản mẫu đơn ly hôn đơn phương cho các đương sự được đăng tải kèm theo mẫu sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc --------------------------------------   ĐƠN XIN LY HÔN                                       Kính gửi:

Xem tiếp »

Luật Hộ tịch năm 2020 mới nhất theo quy định pháp luật

Luật Hộ tịch năm 2020 mới nhất theo quy định pháp luật

Luật Hộ tịch năm 2020 Luật Hộ tịch 2014 đã chính thức được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực kể từ 01/01/2016. Đến nay, vẫn chưa có văn bản nào thay thế Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13. Về cơ bản Luật này có  những điểm mới quan trọng sau: Thứ nhất, thẩm quyền đăng kí khai sinh đã được sửa đổi để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân thực hiện việc đăng kí khai sinh cho trẻ. Cụ thể,

Xem tiếp »

Tải luật hôn nhân 2020 mới nhất

Tải luật hôn nhân 2020 mới nhất

LUẬT HÔN NHÂN 2020 Luật hôn nhân gia đình 2014 đã chính thức được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực kể từ 01/01/2015. Đến nay, vẫn chưa có văn bản nào thay thế Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13. Về cơ bản Luật này có ba điểm mới quan trọng: Thứ nhất, nâng độ tuổi kết hôn là từ đủ 18 tuổi trở lên đối với nữ và từ đủ 20 tuổi trở lên đối với nam. Thứ hai, cho phép mang thai

Xem tiếp »

Nghị định 10/2015 sinh con bằng ông nghiệm và thụ tinh nhân tạo

Nghị định 10/2015 sinh con bằng ông nghiệm và thụ tinh nhân tạo

CHÍNH PHỦ Số: 10/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ______________________________   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11

Xem tiếp »

Nghị định 167/ 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 167/ 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 167/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày

Xem tiếp »

Nghị định 123/2015 NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch

Nghị định 123/2015 NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 123/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình

Xem tiếp »

Nghị định 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Nghị định 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 19/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; Xét đề nghị của Bộ

Xem tiếp »

Luật Nuôi con nuôi năm 2010

Luật Nuôi con nuôi năm 2010

Luật Nuôi con nuôi năm 2010 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 52/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010   LUẬT NUÔI CON NUÔI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành

Xem tiếp »

Nghị định 126/2014/NĐ-CP

Nghị định 126/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 126/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình     Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014; Theo đề

Xem tiếp »