Văn bản luật hình sự

Đơn xin xác nhận không phạm tội mới

Đơn xin xác nhận không phạm tội mới

1. Mẫu đơn xin xác nhận không phạm tội mới dùng để làm gì?           Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xóa án tích bao gồm có giấy xác nhận không phạm tội mới. Để nhận được giấy này, Đương sự viết mẫu đơn xin xác nhận không phạm tội mới, hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định mẫu đơn trên, thông thường mẫu đơn xin xác nhận không phạm tội mới thực hiện theo mẫu dưới đây.      Sau đó,

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP

Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP

Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP         Để làm rõ, giáp đáp những vướng mắc trong thực tiễn xét xử các tội phạm liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu, tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an và Bộ Tư pháp đã ban hành thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001. Nội dung cụ thể

Xem tiếp »

Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

THÔNG TƯ 20/2014/TT-BYT       Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định  pháp y tâm thần do bộ trưởng bộ y tế ban hành. Từ 15/8/2014 sẽ áp dụng tỷ lệ tổn thương cơ thể mới trong giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần theo quy định tại Thông tư 20/2014/TT-BYT.Kèm theo Thông tư là bảng Tỷ lệ phần trăm tổn

Xem tiếp »

Tải công văn 89/TANDTC-PC

Tải công văn 89/TANDTC-PC

CÔNG VĂN 89/TANDTC-PC        Ngày 18-5-2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức phiên họp trực tuyến để giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, hành chính và dân sự. Trên cơ sở các ý kiến phản ánh vướng mắc và giải đáp của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao thông báo kết quả giải đáp vướng mắc trong xét xử. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI

Xem tiếp »

Tải Mẫu số 48-HS Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị

Tải Mẫu số 48-HS Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị

Thông báo về việc kháng cáo kháng nghị Bộ luật tố tụng hình sự quy định về thông báo về việc kháng cáo, gửi quyết định kháng nghị như sau: Việc kháng cáo phải được Tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người liên quan đến kháng cáo trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu của người kháng cáo. Trong thời

Xem tiếp »

Mẫu số 55-HS Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm

Mẫu số 55-HS Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm

Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm Mẫu số 55-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:..../....../TB-TA(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Xem tiếp »

Mẫu số 39-HS Quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 39-HS Quyết định đình chỉ vụ án

Quyết định đình chỉ vụ án Mẫu số 39-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:...../.....(2)/HSST-QĐ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Mẫu số 40-HS Quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 40-HS Quyết định đình chỉ vụ án

Quyết định đình chỉ vụ án Mẫu số 40-HS: (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:...../..... (2)/HSST-QĐ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Mẫu số 41-HS Quyết định phục hồi vụ án

Mẫu số 41-HS Quyết định phục hồi vụ án

Quyết định phục hồi vụ án Mẫu số 41-HS: (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:...../..... (2)/HSST-QĐ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định về việc công bố bản án

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định về việc công bố bản án

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP      Nghị quyết này hướng dẫn về nguyên tắc, thủ tục công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án; trách nhiệm của Tòa án trong việc công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »