Văn bản luật hình sự

Tải công văn 89/TANDTC-PC

Tải công văn 89/TANDTC-PC

CÔNG VĂN 89/TANDTC-PC        Ngày 18-5-2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức phiên họp trực tuyến để giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, hành chính và dân sự. Trên cơ sở các ý kiến phản ánh vướng mắc và giải đáp của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao thông báo kết quả giải đáp vướng mắc trong xét xử. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI

Xem tiếp »

Tải Mẫu số 48-HS Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị

Tải Mẫu số 48-HS Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị

Thông báo về việc kháng cáo kháng nghị Bộ luật tố tụng hình sự quy định về thông báo về việc kháng cáo, gửi quyết định kháng nghị như sau: Việc kháng cáo phải được Tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người liên quan đến kháng cáo trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu của người kháng cáo. Trong thời

Xem tiếp »

Mẫu số 55-HS Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm

Mẫu số 55-HS Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm

Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm Mẫu số 55-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:..../....../TB-TA(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Xem tiếp »

Mẫu số 39-HS Quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 39-HS Quyết định đình chỉ vụ án

Quyết định đình chỉ vụ án Mẫu số 39-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:...../.....(2)/HSST-QĐ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Mẫu số 40-HS Quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 40-HS Quyết định đình chỉ vụ án

Quyết định đình chỉ vụ án Mẫu số 40-HS: (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:...../..... (2)/HSST-QĐ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Mẫu số 41-HS Quyết định phục hồi vụ án

Mẫu số 41-HS Quyết định phục hồi vụ án

Quyết định phục hồi vụ án Mẫu số 41-HS: (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:...../..... (2)/HSST-QĐ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định về việc công bố bản án

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định về việc công bố bản án

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP      Nghị quyết này hướng dẫn về nguyên tắc, thủ tục công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án; trách nhiệm của Tòa án trong việc công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Luật thi hành án Hình sự 2019

Luật thi hành án Hình sự 2019

Luật thi hành án hình sự      Luật thi hành án hình sự 2019 quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo,...Luật

Xem tiếp »

Tải Nghị định 43/2020/NĐ-CPvề thi hành án tử hình

Tải Nghị định 43/2020/NĐ-CPvề thi hành án tử hình

NGHỊ ĐỊNH 43/2020/NĐ-CP       Nghị định 43/2020/NĐ-CP quy định về thuốc tiêm và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình, quy trình thực hiện việc tiêm thuốc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án tử hình; điều kiện bảo đảm cho thi hành án tử hình và chế độ, chính sách đối với cán bộ tham gia thi hành án tử hình. CHÍNH

Xem tiếp »

Công văn 45/TANDTC-PC về xét xử tội phạm liên quan covid-19

Công văn 45/TANDTC-PC về xét xử tội phạm liên quan covid-19

Công văn 45/TANDTC-PC      Ngày 30 tháng 3 năm 2020 Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã ban hành công văn số 45/TANDTC-PC hướng dẫn về việc xét xử các tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh covid-19. Cụ thể như sau: HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »