Văn bản luật hành chính

Thông tư 07/2019/TT-BCA về biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính

Thông tư 07/2019/TT-BCA về biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính

1. Giới thiệu Thông tư 07/2019/TT-BCA]      Thông tư 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân  do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 20/3/2019. Thông tư 07/2019/TT-BCA  có hiệu lực thi hành từ ngày 06/5/2019 và thay thế Thông tư 34/2014/TT-BCA ngày 15/8/2014.      Đến thời điểm hiện tại, Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi

Xem tiếp »

Tải Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Tải Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư 12/2017/TT-BGTVT      Thông tư này Không bắt buộc người dân đổi bằng lái xe sang thẻ PET. Đây là điểm mới đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.      Theo đó, khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET trước ngày 31/12/2020. BỘ GIAO THÔNG

Xem tiếp »

Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi một số Thông tư của Bộ công an

Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi một số Thông tư của Bộ công an

1. Giới thiệu Thông tư 15/2022/TT-BCA      Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 43/2017/TT-BCA quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư 45/2017/TT-BCA quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư

Xem tiếp »

Tải luật giáo dục năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009

Tải luật giáo dục năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009

LUẬT GIÁO DỤC 1. Hiệu lực của Luật giáo dục      Ngày 14 tháng 6 năm 2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua Luật giáo dục năm 2005. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.     Ngày 25 tháng 11 năm 2009 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua Luật giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2009,

Xem tiếp »

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 mới nhất hiện nay – Luật Toàn Quốc

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 mới nhất hiện nay – Luật Toàn Quốc

1. Giới thiệu Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022      Ngày 20/06/2012, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính và được gọi là Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Đến thời điểm hiện tại, Luật này vẫn chưa hết hiệu lực mà chỉ bị sửa đổi, bổ sung bằng

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 1. Hiệu lực của Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC      Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người 31/12/2013.      Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/03/2014 và đến thời điểm hiện tại vẫn còn hiệu lực và đang được áp dụng. 2. Nội dung của Thông tư liên tịch

Xem tiếp »

Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định 16/2022/NĐ-CP      Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng. 1. Về công trình khác       Nghị định 16 đã bổ sung một số nội dung ở Nghị định 139/2017/NĐ-CP khi giải thích về công trình khác, như bổ sung công trình không thuộc trường hợp lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, quy định rõ nhà ở riêng lẻ

Xem tiếp »

Quy định 30-QĐ/TW thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quy định 30-QĐ/TW thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

1. Giới thiệu Quy định số 30/QĐ-TW      Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2016.      Tuy nhiên, đến ngày 28/7/2021 văn bản này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Quy định 22-QĐ/TW năm 2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất Luật thi hành án dân sự

Văn bản hợp nhất Luật thi hành án dân sự

Luật thi hành án dân sự      Thay thế văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH, văn bản hợp nhất số 13/VBHN-VPQH quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

Tải mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

1. Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời được hiểu như thế nào?      Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời là mẫu do các cơ quan có thẩm quyền ban hành ra để hủy bỏ các Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước đó, các biện pháp đó do Tòa án quyết định hủy bỏ trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự hoặc được áp dụng độc lập với vụ việc đó nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo

Xem tiếp »