Văn bản luật hành chính

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2024 mới nhất hiện nay

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2024 mới nhất hiện nay

1. Giới thiệu Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2024      Ngày 20/06/2012, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính và được gọi là Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Đến thời điểm hiện tại, Luật này vẫn chưa hết hiệu lực mà chỉ bị sửa đổi, bổ sung bằng

Xem tiếp »

Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND về diện tích nhà ở tối thiểu để nhập hộ khẩu tại Hà Nội

Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND về diện tích nhà ở tối thiểu để nhập hộ khẩu tại Hà Nội

1. Hiệu lực của Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND      Nghị Quyết 10/2023/NQ-HĐND quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06/07/2023 và có hiệu lực từ ngày 16/07/2023. 2. Nội dung Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ

Xem tiếp »

Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết luật cư trú

Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết luật cư trú

1. Giới thiệu Thông tư 55/2021/TT-BCA     Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật cư trú năm 2020 về việc đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng và xác nhận thông tin về cư trú; đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác, làm việc trong Công an nhân dân; trách nhiệm quản lý cư trú.  

Xem tiếp »

Quyết định số 6968/QĐ-BCA của Bộ Công an

Quyết định số 6968/QĐ-BCA của Bộ Công an

1. Giới thiệu Quyết định số 6968/QĐ-BCA      Quyết định số 6968/QĐ-BCA công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhận cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công An.      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/09/2022. 2. Nội dung Quyết định số 6968/QĐ-BCA BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Tải Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

1. Hiệu lực của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT      Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 12 tháng 08 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021.      Thông tư này có hiệu lực thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao

Xem tiếp »

Thông tư 07/2019/TT-BCA về biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính

Thông tư 07/2019/TT-BCA về biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính

1. Giới thiệu Thông tư 07/2019/TT-BCA]      Thông tư 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân  do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 20/3/2019. Thông tư 07/2019/TT-BCA  có hiệu lực thi hành từ ngày 06/5/2019 và thay thế Thông tư 34/2014/TT-BCA ngày 15/8/2014.      Đến thời điểm hiện tại, Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi

Xem tiếp »

Tải Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Tải Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư 12/2017/TT-BGTVT      Thông tư này Không bắt buộc người dân đổi bằng lái xe sang thẻ PET. Đây là điểm mới đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.      Theo đó, khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET trước ngày 31/12/2020. BỘ GIAO THÔNG

Xem tiếp »

Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi một số Thông tư của Bộ công an

Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi một số Thông tư của Bộ công an

1. Giới thiệu Thông tư 15/2022/TT-BCA      Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 43/2017/TT-BCA quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư 45/2017/TT-BCA quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư

Xem tiếp »

Tải luật giáo dục năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009

Tải luật giáo dục năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009

LUẬT GIÁO DỤC 1. Hiệu lực của Luật giáo dục      Ngày 14 tháng 6 năm 2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua Luật giáo dục năm 2005. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.     Ngày 25 tháng 11 năm 2009 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua Luật giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2009,

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 1. Hiệu lực của Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC      Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người 31/12/2013.      Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/03/2014 và đến thời điểm hiện tại vẫn còn hiệu lực và đang được áp dụng. 2. Nội dung của Thông tư liên tịch

Xem tiếp »