Văn bản luật doanh nghiệp

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2019

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2019

LUẬT XUẤT NHẬP CẢNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2019      Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 (51/2019/QH14) (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất, nhập cảnh của người nước ngoài 2019) quy định nhiều điểm mới về xuất nhập cảnh của người nước ngoài. Luật xuất nhập cảnh của người nước ngoài 2019 bao gồm những điểm đáng chú ý

Xem tiếp »

Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP về việc áp dụng quy định pháp luật để giải quyết các vụ án kinh tế

Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP về việc áp dụng quy định pháp luật để giải quyết các vụ án kinh tế

NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2003/NQ-HĐTP VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN KINH TẾ      Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh trong điều kiện hiện nay, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27/05/2003 để hướng

Xem tiếp »

Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 như thế nào?

Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 như thế nào?

ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 Câu trả lời của luật sư:        Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau: Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp năm 2020; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP; 1. Điểm mới của Luật

Xem tiếp »

Tải Luật cạnh tranh năm 2018 mới nhất

Tải Luật cạnh tranh năm 2018 mới nhất

LUẬT CẠNH TRANH 2018      Luật cạnh tranh 2018 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 23/12/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019;      Phạm vi điều chỉnh của Luật cạnh tranh 2018: Luật cạnh tranh 2018 quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh

Xem tiếp »

Nghị định 74/2018/NĐ-CP quy định về mã số, mã vạch hàng hóa sản phẩm

Nghị định 74/2018/NĐ-CP quy định về mã số, mã vạch hàng hóa sản phẩm

Nghị định 74/2018/NĐ-CP      Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nội dung nghị định 74/2018/NĐ-CP cụ thể như sau: CHÍNH PHỦ ------- Số: 74/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 15

Xem tiếp »

Tải Quyết định số 1246/QĐ-BYT về kiểm thực ba bước

Tải Quyết định số 1246/QĐ-BYT về kiểm thực ba bước

Quyết định số 1246/QĐ-BYT       Quyết định số 1246/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Văn bản này được ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2017. Ban hành kèm theo quyết định là Phụ lục gồm 3 biểu mẫu dành cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khi tiến hành kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn. Sau đây là

Xem tiếp »

Tải Nghị định 98/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính hoạt động sản xuất hàng giả

Tải Nghị định 98/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính hoạt động sản xuất hàng giả

NGHỊ ĐỊNH 98/2020/NĐ-CP      Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh

Xem tiếp »

Tải thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật

Tải thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật

THÔNG TƯ 41/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 .Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Thông tư 21/2007/TT-BKHCN về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Thông tư 21/2007/TT-BKHCN về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Thông tư 21/2007/TT-BKHCN      Thông tư này hướng dẫn việc lập quy hoạch, kế hoạch, xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài; hướng dẫn xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xem tiếp »

Luật Đầu Tư số 61/2020/QH14 năm 2020

Luật Đầu Tư số 61/2020/QH14 năm 2020

LUẬT ĐẦU TƯ 2020      Luật đầu tư 2020 ra đời đã tháo gỡ một số bất cập tại các quy định của Luật Đầu tư 2014. Việc thay thế này nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài kinh doanh đầu tư tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội. Luật đầu tư 2020 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Nội dung

Xem tiếp »