Văn bản luật doanh nghiệp

Tải Quyết định số 1246/QĐ-BYT về kiểm thực ba bước

Tải Quyết định số 1246/QĐ-BYT về kiểm thực ba bước

Quyết định số 1246/QĐ-BYT       Quyết định số 1246/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Văn bản này được ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2017. Ban hành kèm theo quyết định là Phụ lục gồm 3 biểu mẫu dành cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khi tiến hành kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn. Sau đây là

Xem tiếp »

Tải Nghị định 98/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính hoạt động sản xuất hàng giả

Tải Nghị định 98/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính hoạt động sản xuất hàng giả

NGHỊ ĐỊNH 98/2020/NĐ-CP      Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh

Xem tiếp »

Tải thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật

Tải thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật

THÔNG TƯ 41/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 .Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Thông tư 21/2007/TT-BKHCN về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Thông tư 21/2007/TT-BKHCN về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Thông tư 21/2007/TT-BKHCN      Thông tư này hướng dẫn việc lập quy hoạch, kế hoạch, xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài; hướng dẫn xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xem tiếp »

Luật Đầu Tư số 61/2020/QH14 năm 2020

Luật Đầu Tư số 61/2020/QH14 năm 2020

LUẬT ĐẦU TƯ 2020      Luật đầu tư 2020 ra đời đã tháo gỡ một số bất cập tại các quy định của Luật Đầu tư 2014. Việc thay thế này nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài kinh doanh đầu tư tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội. Luật đầu tư 2020 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Nội dung

Xem tiếp »

Tải Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020

Tải Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020

LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020      Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.  Luật Doanh Nghiệp năm 2020 có nội dung như sau: QUỐC HỘI ______ Luật số: 59/2020/QH14 CỘNG

Xem tiếp »

Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực hôn nhân gia đình mới

Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực hôn nhân gia đình mới

Nghị định 82/2020/NĐ-CP      Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh. Nội dung cụ thể được Luật Toàn Quốc đăng tải như sau: CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Luật đầu tư 2020 mới nhất

Luật đầu tư 2020 mới nhất

Luật đầu tư 2020      Luật đầu tư (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIV chính thức thông qua ngày 17/6/2020 với kết quả 446/458 đại biểu tham dự thông qua (đạt 92.34%). Luật gồm 7 chương 77 điều và 4 phụ lục, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Bao gồm một số điểm mới nổi bật sau: Kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị loại

Xem tiếp »

Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu

Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu

Nghị quyết 42/2017/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 42/2017/QH14 Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số

Xem tiếp »

Nghị định 94/2019/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết luật trồng trọt

Nghị định 94/2019/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết luật trồng trọt

Nghị định 94/2019/NĐ-CP      Nghị định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 12, khoản 8 Điều 15, khoản 3 Điều 16, khoản 3 Điều 17, khoản 4 Điều 21, khoản 3 Điều 22, khoản 7 Điều 24, khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28, khoản 5 Điều 29, khoản 2 Điều 56, khoản 3 Điều 57 của Luật Trồng trọt....Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.      CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Xem tiếp »