Văn bản luật doanh nghiệp

Luật thương mại 2023 mới nhất

Luật thương mại 2023 mới nhất

1. Khái quát chung về luật thương mại năm 2023      Luật thương mại là văn bản quy phạm pháp luật tương đối ổn định. Bước sang năm 2023, Sau hơn 17 năm được ban hành và thực hiện, Luật Thương mại 2005 vẫn có hiệu lực thi hành và có một số nội dung nổi bật sau: Quy định về mức phạt hợp đồng: Luật cho phép các bên được tự thỏa thuận mức phạt vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, Luật khống chế mức phạt

Xem tiếp »

Nghị định 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề

Nghị định 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề

Nghị định 109/2016/NĐ-CP       Nghị định này quy định về hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, Nghị định này không điều chỉnh việc cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong

Xem tiếp »

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu

1. Hiệu lực của Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT     Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh...Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2015 và thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp, Thông tư

Xem tiếp »

Tải Luật kế toán 2015

Tải Luật kế toán 2015

1. Hiệu lực của Luật kế toán 2015      Luật kế toán 2015 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Đến nay Luật này vẫn còn hiệu lực và đang được áp dụng trên thực tế.      Về phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt

Xem tiếp »

Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Nghị định 08/2018/NĐ-CP      Nghị định này sửa đổi một số Nghị định liên quan đến Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương như: Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống

Xem tiếp »

Nghị định 39/2014/NĐ-CP hoạt động của công ty tài chính công ty cho thuê tài chính

Nghị định 39/2014/NĐ-CP hoạt động của công ty tài chính công ty cho thuê tài chính

Nghị định 39/2014/NĐ-CP       Hoạt động tài chính và cho thuê tài chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và mang tính đặc thù bởi các công ty kinh doanh trong lĩnh vực này sau khi được cấp phép sẽ được thực hiện các hoạt động quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng. Theo đó, nhà nước ban hành một văn bản riêng để quy định về hoạt động của các công ty

Xem tiếp »

Thông tư 23/2015/TT-BKHCN về nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Thông tư 23/2015/TT-BKHCN về nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Thông tư 23/2015/TT-BKHCN        Thông tư này quy định tiêu chí, hồ sơ, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng có mã số HS tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước mà không thuộc các Danh mục hàng hóa cẩm

Xem tiếp »

Luật doanh nghiệp mới nhất 2020

Luật doanh nghiệp mới nhất 2020

Luật doanh nghiệp 2020 1. Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020      Luật doanh nghiệp mới nhất năm 2020 hiện nay đang có hiệu lực thi hành là luật doanh nghiệp 2014. Đây là một bước đột phá mới về thể chế, có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa tiếp tục kế thừa Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những bất cập của Luật cũ.      Theo

Xem tiếp »

Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 9 năm 2014

Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 9 năm 2014

  Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT         Kiểm dịch thực vật (Phytosanitary) là công tác quản lý Nhà nước nhằm ngăn chặn những loài sâu, bệnh, cỏ dại nguy hiểm lây lan giữa các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.      Với hàng nhập khẩu có liên quan hoặc có nguồn gốc thực vật, kiểm dịch là để đảm bảo không cho mầm bệnh theo hàng hóa nhập khẩu đi vào nước ta. Với hàng xuất khẩu, công

Xem tiếp »

Thông tư 33/2021/TT-BTC

Thông tư 33/2021/TT-BTC

    THÔNG TƯ 33/2021/TT-BTC      Kiểm dịch thực vật (Với tiếng Anh là Phytosanitary) là công tác quản lý Nhà nước nhằm ngăn chặn những loài sâu, bệnh, cỏ dại nguy hiểm lây lan giữa các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.      Tất cả hàng nhập khẩu có liên quan hoặc có nguồn gốc thực vật, kiểm dịch là để đảm bảo không cho mầm bệnh theo hàng hóa nhập khẩu vào nước ta. Với hàng xuất

Xem tiếp »