Văn bản luật doanh nghiệp

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

THÔNG TƯ 01/2021/TT-BKHĐT       Từ ngày 01/05/2021, thông tư 01/2021/TT-BKHĐT do bộ kế hoạch đầu tư ban hành hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp chính thức có hiệu lực. Thông tư này ban hành biểu mẫu mới sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.       Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT thay thế

Xem tiếp »

Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

NGHỊ ĐỊNH 01/2021/NĐ-CP      Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Nghị định này thay thế các nghị định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp trước đó như nghị định 78/2015/NĐ-cP, nghị định

Xem tiếp »

Luật doanh nghiệp mới nhất 2020

Luật doanh nghiệp mới nhất 2020

LUẬT DOANH NGHIỆP 2020     Luật doanh nghiệp 2020 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân....Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 với những bước tiến mới trong việc cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

Xem tiếp »

Tải hợp đồng sử dụng tác phẩm mới nhất năm 2021

Tải hợp đồng sử dụng tác phẩm mới nhất năm 2021

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM      Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phư­ơng tiện hay hình thức nào. Ở góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ, không phải tất cả các loại hình tác phẩm đều được bảo hộ mà chỉ có những loại hình tác phẩm sau mới đáp ứng điều kiện bảo hộ. Cụ thể:      Theo điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung

Xem tiếp »

Tải hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn mới nhất năm 2021

Tải hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn mới nhất năm 2021

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN      Chương trình biểu diễn là hoạt động đưa chương trình, tiết mục, vở diễn đến với công chúng qua sự trình diễn của diễn viên,ca sĩ, nghệ sĩ,... thể hiện hình tượng nghệ thuật, phản ánh cuộc sống thông qua tác phẩm sân khấu, ca, múa, nhạc nhằm giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, nâng cao dân trí, thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu

Xem tiếp »

Tải hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu mới nhất hiện nay

Tải hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu mới nhất hiện nay

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU      Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Bên cạnh đó, nhãn hiệu còn mang giá trị vật chất khi có thể chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu,... để thu lợi. Chuyển nhượng nhãn hiệu là một nội dung đang được quan tâm hiện nay. Việc chuyển nhượng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng

Xem tiếp »

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2019

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2019

LUẬT XUẤT NHẬP CẢNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2019      Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 (51/2019/QH14) (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất, nhập cảnh của người nước ngoài 2019) quy định nhiều điểm mới về xuất nhập cảnh của người nước ngoài. Luật xuất nhập cảnh của người nước ngoài 2019 bao gồm những điểm đáng chú ý

Xem tiếp »

Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP về việc áp dụng quy định pháp luật để giải quyết các vụ án kinh tế

Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP về việc áp dụng quy định pháp luật để giải quyết các vụ án kinh tế

NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2003/NQ-HĐTP VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN KINH TẾ      Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh trong điều kiện hiện nay, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27/05/2003 để hướng

Xem tiếp »

Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 như thế nào?

Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 như thế nào?

ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 Câu trả lời của luật sư:        Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau: Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp năm 2020; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP; 1. Điểm mới của Luật

Xem tiếp »

Tải Luật cạnh tranh năm 2018 mới nhất

Tải Luật cạnh tranh năm 2018 mới nhất

LUẬT CẠNH TRANH 2018      Luật cạnh tranh 2018 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 23/12/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019;      Phạm vi điều chỉnh của Luật cạnh tranh 2018: Luật cạnh tranh 2018 quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh

Xem tiếp »