Văn bản luật đầu tư

Luật đấu giá 2022

Luật đấu giá 2022

LUẬT ĐẤU GIÁ 2022      Luật đấu giá có tên đầy đủ là Luật đấu giá tài sản. Luật đấu giá 2022 hiện đang có hiệu lực thi hành là luật đấu giá tài sản năm 2016. Hiện nay chưa có văn bản nào thay thế. Một số nội dung của luật đấu giá tài sản năm 2016 như sau: QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số:

Xem tiếp »

Luật đầu tư 2022

Luật đầu tư 2022

Luật đầu tư 2022      Văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư mới nhất có hiệu lực hiện nay là luật đầu tư năm 2020. Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài và áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh. Nội dung cụ thể của luật đầu tư như

Xem tiếp »

Luật đầu tư mới nhất 2020

Luật đầu tư mới nhất 2020

Luật đầu tư mới nhất      Luật đầu tư mới nhất hiện nay là luật Đầu tư năm 2014. Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. So với luật Đầu tư năm 2005 thì hiện nay, luật đầu tư 2014 có một số điểm mới nổi bật sau: Không còn phân biệt giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián

Xem tiếp »

Tải Luật Đầu tư 2014

Tải Luật Đầu tư 2014

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đầu tư. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh      Luật này quy định về

Xem tiếp »

Luật Đầu tư 2014

Luật Đầu tư 2014

QUỐC HỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT Đầu tư   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đầu tư. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt

Xem tiếp »

Thông tư 83/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư

Thông tư 83/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư

Thông tư 83/2016/TT-BTC       Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xem tiếp »

Nghị định 83/2015/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài

Nghị định 83/2015/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài

Nghị định 83/2015/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài      Ngày 25/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài. Bao gồm các quy định liên quan đến đầu tư ra nước ngoài như: Thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài; Hình thức thể hiện vốn đầu tư ra nước ngoài. Trong đó có nhiều vấn đề mới được

Xem tiếp »

Đơn đề nghị cấp chứng thư số

Đơn đề nghị cấp chứng thư số

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ      Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cần xin cấp chứng thư số thì thực hiện đơn đề nghị cấp chứng thư số theo mẫu. Đơn đề nghị cấp chứng thư số - mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018. Mẫu số 04 (Tên doanh nghiệp) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xem tiếp »

Quyết định 1161/QĐ-BXD Suất vốn đầu tư xây dựng giá xây dựng bộ phận bộ phận kết cấu công trình năm 2014

Quyết định 1161/QĐ-BXD Suất vốn đầu tư xây dựng giá xây dựng bộ phận bộ phận kết cấu công trình năm 2014

Quyết định 1161/QĐ-BXD BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 1161/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2014 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày

Xem tiếp »

Luật đầu tư công năm 2014

Luật đầu tư công năm 2014

Luật đầu tư công năm 2014: QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 49/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014  LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đầu tư công. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật

Xem tiếp »