Văn bản luật đất đai

Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng

THÔNG TƯ 01/2022/TT-BXD 1. Hiệu lực của Thông tư 01/2022/TT-BXD      Thông tư 01/2022/TT-BXD hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2022.  2. Nội dung Thông tư 01/2022/TT-BXD BỘ XÂY

Xem tiếp »

Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

THÔNG TƯ 06/2019/TT-BXD      Thông tư 06/2019/TT-BXD do Bộ xây dựng ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư bao gồm: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02

Xem tiếp »

Bảng giá đất Hà Nội 2019

Bảng giá đất Hà Nội 2019

1. Hiệu lực của bảng giá đất Hà Nội 2019      Bảng giá đất Hà Nội 2019 được áp dụng theo bảng giá đất quy định tại Quyết định 96/2014/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 29/12/2014. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.      Kể từ ngày 01/01/2020, Bảng giá đất tại Hà Nội được áp dụng theo quy định tại Quyết định 30/2019/QĐ-UBND. 2. Nội dung

Xem tiếp »

Tải Luật đất đai 2022 và hướng dẫn áp dụng

Tải Luật đất đai 2022 và hướng dẫn áp dụng

TẢI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 1. Giới thiệu luật đất đai 2022      Luật đất đai 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2017.      Về phạm vi điều chỉnh, Luật đất đai 2013 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất mới nhất

Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất mới nhất

                                                    Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất mới nhất 1. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất có phải công chứng không      Theo quy định của luật đất đai hiện hành, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật mới có giá trị pháp lý.      Do đó, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất các bên có thể

Xem tiếp »

Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

NGHỊ ĐỊNH 100/2013/NĐ-CP 1. Giới thiệu Nghị định 100/2013/NĐ-CP      Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là Nghị định do Chính phủ ban hành ngày 03/09/2013 và có hiệu lực từ ngày 20/10/2013.      Hiện nay, Nghị định này vẫn còn hiệu lực và chưa bị thay thế bởi văn bản khác. 2. Nội dung Nghị định

Xem tiếp »

Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất

Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất

  Tờ trình chuyển mục đích sử dụng đất      Mẫu tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư1 do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Luật đất đai 2013 quy định trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất tại

Xem tiếp »

Tải Luật đất đai 2022 và hướng dẫn áp dụng

Tải Luật đất đai 2022 và hướng dẫn áp dụng

TẢI LUẬT ĐẤT ĐAI 2022      Hiện nay, các văn bản pháp luật đất đai như nghị định, thông tư đang có nhiều sự thay đổi để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên văn bản luật đất đai đang có hiệu lực thi hành năm 2022 vẫn là Luật đất đai năm 2013. Sau gần 10 năm thi hành, Luật đất đai 2013 đã giúp quản lý Nhà nước về đất đai chặt chẽ hơn ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã; công tác quy

Xem tiếp »

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi các thông tư và hướng dẫn về Luật đất đai

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi các thông tư và hướng dẫn về Luật đất đai

THÔNG TƯ 09/2021/TT-BTNMT       Ngày 01/9/2021 là ngày có hiệu lực của nhiều quy định pháp luật, trong đó có Thông tư 09/2021/TT-BTNMT về sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai cũng có hiệu lực, theo đó người dân cần chú ý và nắm rõ những nội dung quan trọng của thông tư 09/2021. 1. Thông tư 09/2021 sửa đổi bổ sung những thông tư

Xem tiếp »

Nghị định 49/2021/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nghị định 49/2021/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

NGHỊ ĐỊNH 49/2021/NĐ-CP           Từ ngày 01/04/2021, Nghị định 49/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội chính thức có hiệu lực.      Điểm mới đáng chú ý tại Nghị định này là thời hạn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng

Xem tiếp »