Văn bản luật đất đai

Tải Bảng giá đất tại Cần Thơ 2023

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI CẦN THƠ   1. Bảng giá đất là gì?    Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở khung giá đất, nguyên tắc và phương pháp định giá đất. 2. Bảng giá đất ở Cần Thơ quy định tại đâu?  

Xem tiếp »

Tải Bảng giá đất tại Đà Nẵng 2023

Tải Bảng giá đất tại Đà Nẵng 2023

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI ĐÀ NẴNG 2023 1. Bảng giá đất tại Đà Nẵng 2023 quy định tại văn bản nào?      Ngày 13 tháng 03 năm 2020, HĐND Thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 287/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.       Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND có hiệu lực từ thời điểm ban hành, do đó, từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31/12/2024. Như vậy Bảng giá đất

Xem tiếp »

Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất

Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất

QUYẾT ĐỊNH 53/2019/QĐ-UBND 1. Bảng giá đất tỉnh Phú Yên năm 2023 quy định tại đâu?      Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024) do UBND tỉnh ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực đến ngày 31/12/2024. Như vậy hiện nay bảng giá đất tỉnh Phú Yên 2023 vẫn đang áp dụng theo quyết định số 53/2019/QĐ-UBND. 2. Nội dung bảng giá đấy tỉnh Phú

Xem tiếp »

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất Quảng Trị

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH 49/2019/QĐ-UBND VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH QUẢNG TRỊ 1. Bảng giá đất tỉnh Quảng Trị tỉnh Quảng Trị 2023 quy định tại văn bản nào?      Quyết định 49/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do UBND tỉnh ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 49/2019/QĐ-UBND: Quyết định

Xem tiếp »

Tải Bảng giá đất tỉnh Quảng Bình 2023

Tải Bảng giá đất tỉnh Quảng Bình 2023

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH 2023 1. Bảng giá đất tỉnh Quảng Bình quy định ở văn bản nào?      Ngày 20 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024;      Quyết định 40/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, do đó Bảng giá đất tỉnh

Xem tiếp »

Tải Bảng giá đất Thành phố Vinh 2023

Tải Bảng giá đất Thành phố Vinh 2023

BẢNG GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ VINH  1. Bảng giá đất thành phố Vinh quy định tại văn bản nào?          Ngày 20 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024;      Quyết định 57/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31/12/2024, do đó, đây là

Xem tiếp »

Tải Bảng giá đất tỉnh Lào Cai 2023

Tải Bảng giá đất tỉnh Lào Cai 2023

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH LÀO CAI 2023 1. Bảng giá đất tỉnh Lào Cai quy định ở văn bản nào?      Ngày 06 tháng 12 năm 2019, HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai;      Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31/12/2024, theo đó, Bảng giá đất tỉnh Lào Cai 2023 được áp dụng theo quy

Xem tiếp »

Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất tỉnh Hòa Bình

Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất tỉnh Hòa Bình

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH HÒA BÌNH 1. Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình quy định ở đâu?      Quyết định 57/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do UBND tỉnh Hòa Bình ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2020;      Quyết định 57/2019/QĐ-UBND Quyết định bảng giá các loại đất năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình có hiệu lực thi

Xem tiếp »

Tải Bảng giá đất tỉnh Cao Bằng 2023

Tải Bảng giá đất tỉnh Cao Bằng 2023

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH CAO BẰNG 2023 1. Bảng giá đất tỉnh Cao Bằng được quy định tại văn bản nào?      Ngày 15 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;     Quyết định 28/2021/QĐ-UBND có hiệu lực từ 26 tháng 10 năm 2021 đến hết 31/12/2024.  Vì vậy hiện nay năm 2023 Bảng giá đất tỉnh Cao Bằng  vẫn được áp

Xem tiếp »

Tải Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn 2023

Tải Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn 2023

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH BẮC KẠN 2023 1. Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn quy định tại đâu?      Ngày 01 tháng 07 năm 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh;      Quyết định 40/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 đến hết ngày 31/12/2024, do đó năm 2023 Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn vẫn được áp dụng theo quy định

Xem tiếp »