Văn bản luật dân sư

Tải thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016

Tải thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016

THÔNG TƯ 02/2016/TT-BTP     Thông tư 02/2016/TT-BTP quy định về quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016.         BỘ TƯ PHÁP               -------    Số: 02/2016/TT-BTP                                  CỘNG HÒA

Xem tiếp »

Nghị quyết 66/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực giáo dục

Nghị quyết 66/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực giáo dục

NGHỊ QUYẾT 66/NQ-CP         Nghị quyết 66/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực giáo dục bao gồm nhiều thủ tục bao gồm như: Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; Thi nâng ngạch giảng viên chính lên giảng viên cao cấp; Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở.... CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Xem tiếp »

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học

THÔNG TƯ 28/2020/TT-BGDĐT      Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sửa đổi, bổ sung. Phạm vi điều chỉnh của thông tư 28/2020/TT-BGDĐT bao gồm về các quy định tổ chức và

Xem tiếp »

Nghị định 87/2020/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Nghị định 87/2020/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

NGHỊ ĐỊNH 87/2020/NĐ-CP      Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, Cơ sở dữ liệu khác của bộ, ngành, địa phương; cấp bản sao

Xem tiếp »

Tải thông tư 04/2020/TT-BTP về Luật hộ tịch

Tải thông tư 04/2020/TT-BTP về Luật hộ tịch

THÔNG TƯ 04/2020/TT-BTP      Thông tư 04/2020/TT- BTP có hiệu lực từ ngày 16/7/2020. Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch. BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự là nhà ở

Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự là nhà ở

 NGHỊ QUYẾT 58/1998/NQ-UBTVQH10      Ngày 20/8/1998, Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 quy định cụ thể một số điều về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991.  UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/1998/NQ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày

Xem tiếp »

TẢI PHÁP LỆNH 44-LCT/HĐNN8 PHÁP LỆNH THỪA KẾ

TẢI PHÁP LỆNH 44-LCT/HĐNN8 PHÁP LỆNH THỪA KẾ

PHÁP LỆNH THỪA KẾ      Pháp lệnh thừa kế được ban hành năm 1990 nhằm góp phần giải quyết việc phân chia di sản một cách dễ dàng, phù hợp với quy định của pháp luật. Pháp lệnh quy định về thời điểm mở thừa kế, người thừa kế, quyền lập di chúc.... HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT      Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Thông tư này quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Xem tiếp »

Tải thông tư 293/2016/TT-BTC

Tải thông tư 293/2016/TT-BTC

THÔNG TƯ 293/2016/TT-BTC         Thông tư 293/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (phí thu trên đầu phương tiện). Thông tư này không áp dụng đối với xe máy chuyên dùng, xe mô tô theo quy định tại khoản 18 và khoản 20 Điều 3 Luật giao thông đường bộ. BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Xem tiếp »

Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

NGHỊ ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP       Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »