Văn bản luật dân sư

Thông tư 02/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT

Thông tư 02/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT

1. Giới thiệu Thông tư 02/2023/TT-BGTVT      Ngày 21 tháng 3 năm 2023 Bộ giao thông vận tải ban hành Thông tư 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ      Thông tư 02/2023/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 03 năm 2023. 2. Nội dung Thông tư 02/2023/TT-BGTVT BỘ GIAO

Xem tiếp »

Bộ luật dân sự 2023 mới nhất quy định như thế nào- Luật Toàn Quốc

Bộ luật dân sự 2023 mới nhất quy định như thế nào- Luật Toàn Quốc

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2023      Năm 2023 tuy nhiên hiện tại bộ luật dân sự 2015 vẫn đang còn hiệu lực và chưa bị thay thế QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban

Xem tiếp »

Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2023

Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2023

      Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được ban hành là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh, nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước của công dân.       Luật quy định mới công dân từ đủ 14 tuổi được cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử. Luật

Xem tiếp »

Dịch vụ soạn đơn khởi kiện và hướng dẫn soạn đơn khởi kiện

Dịch vụ soạn đơn khởi kiện và hướng dẫn soạn đơn khởi kiện

1. Đơn khởi kiện là gì?      Đơn khởi kiện là văn bản được lập trong trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị xâm phạm và cá nhân, tổ chức đó có nguyện vọng yêu cầu Tòa án giải quyết để đảm bảo các quyền lợi đó của mình. Đơn khởi kiện được ví như phương tiện để truyền tải các yêu cầu của người khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền thụ lý, giải quyết vụ việc. Do vậy, khi soạn đơn

Xem tiếp »

Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL trình tự thủ tục xét công nhận cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL trình tự thủ tục xét công nhận cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL 1. Hiệu lực của Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL      Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 24/9/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/10/2014.       Hiện nay, Thông tư vấn còn

Xem tiếp »

Nghị định 79/2015/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Nghị định 79/2015/NĐ-CP       Nghị định 79/2015/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và quy trình đánh giá, cấp chứng chỉ quốc gia liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nội dung nghị định này cụ thể

Xem tiếp »

Tải mẫu lời chứng chứng thực chữ ký của một người

Tải mẫu lời chứng chứng thực chữ ký của một người

1. Mẫu lời chứng chứng thực chữ ký của một người được quy định tại đâu?      Mẫu lời chứng chứng thực chữ ký của một ngườ được quy định tại Phụ lục Ban hành kèm theo Thông tư số 01/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ

Xem tiếp »

Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư 2020

Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư 2020

Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư 2020      Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư 2020 được ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ quy định về việc ban hành bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam thay thế cho bộ quy tắc cũ, có hiệu lực từ ngày 13/12/2019. LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem tiếp »

Nghị định 62/2021/NĐ-CP

Nghị định 62/2021/NĐ-CP

Nghị định 62/2021/NĐ-CP        Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 01/07/2021. Cùng với đó Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 có hiệu lực từ 01/07/2021 được ban hành để hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Cư trú 2020.       Một số điểm mới của Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú năm 2020: 1.Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở

Xem tiếp »

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP 1. Giới thiệu Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP      Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn việc gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử giữa người khởi kiện, đương sự, người tham gia tố tụng khác với Tòa án trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự, vụ án hành chính.     Theo Nghị quyết số 04/2016, để thực

Xem tiếp »