Văn bản luật dân sư

Hướng dẫn soạn đơn khởi kiện chi tiết nhất

Hướng dẫn soạn đơn khởi kiện chi tiết nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hướng dẫn soạn đơn khởi kiện chi tiết, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hướng dẫn sạn đơn khởi kiện chi tiết như sau: Cơ sở pháp lý: Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 1. Quyền khởi kiện vụ án Tại Khoản 1 Điều 4 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có quy định: Ngoài ra, tại Điều 186 Bộ luật

Xem tiếp »

Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

NGHỊ ĐỊNH 88/2019/NĐ-CP      Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019 và thay thế Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014.      Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục

Xem tiếp »

Công văn 9895/VPCP-KGVX về lịch nghỉ Tết nguyên đán 2021

Công văn 9895/VPCP-KGVX về lịch nghỉ Tết nguyên đán 2021

CÔNG VĂN 9895/VPCP-KGVX      Ngày 26/11/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 9895/VPCP-KGVX về lịch Nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc ban hành Công văn 9895/VPCP-KGVX sẽ giúp cho các cơ quan, doanh nghiệp cũng như là người lao động nắm trước được tình thời gian nghỉ lễ để từ đó bố trí, sắp xếp công việc của mình cho phù hợp

Xem tiếp »

Tải thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016

Tải thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016

THÔNG TƯ 02/2016/TT-BTP     Thông tư 02/2016/TT-BTP quy định về quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016.         BỘ TƯ PHÁP               -------    Số: 02/2016/TT-BTP                                  CỘNG HÒA

Xem tiếp »

Nghị quyết 66/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực giáo dục

Nghị quyết 66/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực giáo dục

NGHỊ QUYẾT 66/NQ-CP         Nghị quyết 66/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực giáo dục bao gồm nhiều thủ tục bao gồm như: Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; Thi nâng ngạch giảng viên chính lên giảng viên cao cấp; Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở.... CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Xem tiếp »

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học

THÔNG TƯ 28/2020/TT-BGDĐT      Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sửa đổi, bổ sung. Phạm vi điều chỉnh của thông tư 28/2020/TT-BGDĐT bao gồm về các quy định tổ chức và

Xem tiếp »

Nghị định 87/2020/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Nghị định 87/2020/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

NGHỊ ĐỊNH 87/2020/NĐ-CP      Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, Cơ sở dữ liệu khác của bộ, ngành, địa phương; cấp bản sao

Xem tiếp »

Tải thông tư 04/2020/TT-BTP về Luật hộ tịch

Tải thông tư 04/2020/TT-BTP về Luật hộ tịch

THÔNG TƯ 04/2020/TT-BTP      Thông tư 04/2020/TT- BTP có hiệu lực từ ngày 16/7/2020. Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch. BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự là nhà ở

Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự là nhà ở

 NGHỊ QUYẾT 58/1998/NQ-UBTVQH10      Ngày 20/8/1998, Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 quy định cụ thể một số điều về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991.  UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/1998/NQ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày

Xem tiếp »

TẢI PHÁP LỆNH 44-LCT/HĐNN8 PHÁP LỆNH THỪA KẾ

TẢI PHÁP LỆNH 44-LCT/HĐNN8 PHÁP LỆNH THỪA KẾ

PHÁP LỆNH THỪA KẾ      Pháp lệnh thừa kế được ban hành năm 1990 nhằm góp phần giải quyết việc phân chia di sản một cách dễ dàng, phù hợp với quy định của pháp luật. Pháp lệnh quy định về thời điểm mở thừa kế, người thừa kế, quyền lập di chúc.... HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »