Văn bản luật dân sư

Dịch vụ soạn đơn khởi kiện và hướng dẫn soạn đơn khởi kiện

Dịch vụ soạn đơn khởi kiện và hướng dẫn soạn đơn khởi kiện

1. Đơn khởi kiện là gì?      Đơn khởi kiện là văn bản được lập trong trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị xâm phạm và cá nhân, tổ chức đó có nguyện vọng yêu cầu Tòa án giải quyết để đảm bảo các quyền lợi đó của mình. Đơn khởi kiện được ví như phương tiện để truyền tải các yêu cầu của người khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền thụ lý, giải quyết vụ việc. Do vậy, khi soạn đơn

Xem tiếp »

Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL trình tự thủ tục xét công nhận cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL trình tự thủ tục xét công nhận cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL 1. Hiệu lực của Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL      Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 24/9/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/10/2014.       Hiện nay, Thông tư vấn còn

Xem tiếp »

Nghị định 79/2015/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Nghị định 79/2015/NĐ-CP       Nghị định 79/2015/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và quy trình đánh giá, cấp chứng chỉ quốc gia liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nội dung nghị định này cụ thể

Xem tiếp »

Tải mẫu lời chứng chứng thực chữ ký của một người

Tải mẫu lời chứng chứng thực chữ ký của một người

1. Mẫu lời chứng chứng thực chữ ký của một người được quy định tại đâu?      Mẫu lời chứng chứng thực chữ ký của một ngườ được quy định tại Phụ lục Ban hành kèm theo Thông tư số 01/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ

Xem tiếp »

Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư 2020

Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư 2020

Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư 2020      Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư 2020 được ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ quy định về việc ban hành bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam thay thế cho bộ quy tắc cũ, có hiệu lực từ ngày 13/12/2019. LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem tiếp »

Nghị định 62/2021/NĐ-CP

Nghị định 62/2021/NĐ-CP

Nghị định 62/2021/NĐ-CP        Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 01/07/2021. Cùng với đó Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 có hiệu lực từ 01/07/2021 được ban hành để hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Cư trú 2020.       Một số điểm mới của Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú năm 2020: 1.Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở

Xem tiếp »

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP 1. Giới thiệu Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP      Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn việc gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử giữa người khởi kiện, đương sự, người tham gia tố tụng khác với Tòa án trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự, vụ án hành chính.     Theo Nghị quyết số 04/2016, để thực

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản định giá tài sản

Tải mẫu biên bản định giá tài sản

TẢI MẪU BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN       Biên bản định giá tài sản là loại văn bản sử dụng để ghi nhận sự việc đánh giá, xác định giá trị của một tài sản nhất định. Thông thường mẫu biên bản này được lập bởi hội đồng định giá tài sản. Hiện nay việc định giá tài sản trong tố tụng dân sự được quy định tại  Mẫu số 10-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết

Xem tiếp »

Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 27/2016/NĐ-CP

Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 27/2016/NĐ-CP

1. Giới thiệu Thông tư 95/2016/TT-BQP      Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ngày 28/6/2016 và có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.       Hiện nay Thông tư vẫn còn hiệu lực và chưa bị thay thế bởi văn bản

Xem tiếp »

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư      Nghề luật sư ở Việt Nam là một nghề cao quý, bởi hoạt động nghề nghiệp của luật sư nhằm mục đích góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.      Tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề

Xem tiếp »