Văn bản luật công chứng

Tải nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật công chứng

Tải nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật công chứng

1. Hiệu lực của Nghị định 29/2015/NĐ-CP      Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng do Chính phủ ban hành ngày 15/03/2015 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2015.      Đến nay Nghị định này vẫn còn hiệu lực thi hành và chưa được thay thế bởi văn bản nào khác. 2. Nội dung Nghị định 29/2015/NĐ-CP CHÍNH PHỦ -------              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Xem tiếp »

Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực hôn nhân gia đình mới

Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực hôn nhân gia đình mới

Nghị định 82/2020/NĐ-CP      Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh. Nội dung cụ thể được Luật Toàn Quốc đăng tải như sau: CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Nghị định 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH 08/2020/NĐ-CP      Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 01 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 02  năm 2020;      Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 08/2020/NĐ-CP: Nghị định này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát lại; thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại;

Xem tiếp »

Phí công chứng các hợp đồng tăng kể từ ngày 01/01/2017

Phí công chứng các hợp đồng tăng kể từ ngày 01/01/2017

Phí công chứng các hợp đồng tăng kể từ ngày 01/01/2017 Kiến thức của bạn:      Mức tăng phí công chứng các hợp đồng kể từ ngày 01/01/2017 Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Công chứng 2014 Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP Thông tư 257/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 Nội dung tư vấn: Khoản 1 Điều 2 Luật công chứng 2014 quy định: Phí

Xem tiếp »

Luật Công chứng 2014

Luật Công chứng 2014

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 53/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014   LUẬT Công chứng   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Công chứng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề

Xem tiếp »

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Kiến thức của bạn:      Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất Câu trả lời của Luật sư: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------***-------- HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC (V/v Mua bán......) Hôm nay, ngày …tháng … năm 20….  tại........................................................., chúng tôi gồm có: I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A): Công

Xem tiếp »

Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Luật Hôn nhân và gia đình 2014

QUỐC HỘI Số: 52/2014/QH13   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014                             LUẬT Hôn nhân và gia đình _______ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Hôn nhân và gia đình. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định

Xem tiếp »

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ban hành mức thù lao công chứng

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ban hành mức thù lao công chứng

QUYẾT ĐỊNH 10/2016/QĐ-UBND      Quyết định 10/2016/QĐ-UBND về việc ban hành mức trần thù lao công chứng, dịch thuật tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định 10/2016/QĐ-UBND  có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2016. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Xem tiếp »

Luật Công chứng 2019

Luật Công chứng 2019

LUẬT CÔNG CHỨNG 2019 Câu hỏi của bạn về luật công chứng 2019:      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: luật công chứng hiện hành là luật năm bao nhiêu? Có gì mới không? Câu trả lời của Luật sư về luật công chứng 2019:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về luật công chứng 2019; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về luật công chứng 2019

Xem tiếp »

Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2015/TT-BTP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐINH SỐ 23/2015/NĐ-CP NGÀY 16

Xem tiếp »