Văn bản khác

Nghị định 72/2020/NĐ-CP Hướng dẫn luật Dân quân tự vệ 2019

Nghị định 72/2020/NĐ-CP Hướng dẫn luật Dân quân tự vệ 2019

Nghị định 72/2020/NĐ-CP      Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về: Phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ; số lượng Phó chỉ huy trưởng, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; trang phục, sao mũ, phù hiệu của Dân quân tự vệ; mức hưởng chế độ phụ cấp các chức vụ chỉ huy Dân quân

Xem tiếp »