Tuyển dụng

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI 2019

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI 2019

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI  1. Vị trí công việc Thực tập sinh Số lượng: 4- 5 vị trí 2. Mô tả công việc của thực tập sinh ngành luật Viết bài tư vấn pháp luật lên website của công ty; Trả lời email cho khách hàng; Tư vấn pháp luật qua tổng đài; Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ giải quyết vụ việc, hỗ trợ tham gia tranh tụng khi có khả năng và nhu cầu; Nghiên cứu hồ sơ

Xem tiếp »

TUYỂN THỰC TẬP SINH LUẬT TẠI HÀ NỘI – LUẬT TOÀN QUỐC

TUYỂN THỰC TẬP SINH LUẬT TẠI HÀ NỘI – LUẬT TOÀN QUỐC

TUYỂN THỰC TẬP SINH LUẬT TẠI HÀ NỘI  1. Vị trí công việc    Thực tập sinh 2. Số lượng: 5- 6 3. Mô tả công việc của thực tập sinh luật + Viết bài tư vấn pháp luật lên website của công ty + Trả lời email cho khách hàng. + Tư vấn pháp luật qua tổng đài. + Soạn thảo hồ sơ hợp đồng từ các vụ việc thực tế + Nghiên cứu hồ sơ theo sự phân công của Luật Sư 4. Thời gian làm việc với thực tập sinh

Xem tiếp »

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI NĂM 2018

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI NĂM 2018

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI NĂM 2018 1. Vị trí công việc    Thực tập sinh 2. Số lượng: 5- 6 3. Mô tả công việc của thực tập sinh ngành luật + Viết bài tư vấn pháp luật lên website của công ty + Trả lời email cho khách hàng. + Tư vấn pháp luật qua tổng đài. + Soạn thảo hồ sơ hợp đồng từ các vụ việc thực tế + Nghiên cứu hồ sơ theo sự phân công của Luật Sư 4. Thời gian làm

Xem tiếp »

Tuyển dụng kế toán thuế làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng kế toán thuế làm việc tại Hà Nội

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN THUẾ LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI 1. Vị trí công việc Kế toán thuế Số lượng: 01 2. Mô tả công việc Hạch toán thu, chi, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán. Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, năm. Tham gia tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp. Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh. Hỗ trợ công tác hành chính tại văn

Xem tiếp »

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI NĂM 2018 – LUẬT TOÀN QUÔC

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI NĂM 2018 – LUẬT TOÀN QUÔC

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI NĂM 2018 – LUẬT TOÀN QUÔC   1. Vị trí công việc     Thực tập sinh 2. Mô tả công việc của thực tập sinh ngành luật      + Viết bài tư vấn pháp luật lên website của công ty      + Trả lời email cho khách hàng.      + Tư vấn pháp luật qua tổng đài.      + Soạn thảo hồ sơ hợp đồng từ các vụ việc thực tế      + Nghiên cứu hồ sơ theo sự phân công của

Xem tiếp »

Tuyển dụng kế toán làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng kế toán làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng kế toán làm việc tại Hà Nội      1. Vị trí công việc Kế toán thuế Số lượng: 01      2. Mô tả công việc Hạch toán thu, chi, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán. Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, năm. Tham gia tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp. Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh. Hỗ trợ công tác hành chính tại văn

Xem tiếp »

Tuyển thực tập sinh Luật tại Hà Nội 2018

Tuyển thực tập sinh Luật tại Hà Nội 2018

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI NĂM 2018 1. Vị trí công việc     Thực tập sinh 2. Mô tả công việc của thực tập sinh ngành luật      + Viết bài tư vấn pháp luật lên website của công ty      + Trả lời email cho khách hàng.      + Tư vấn pháp luật qua tổng đài.      + Soạn thảo hồ sơ hợp đồng từ các vụ việc thực tế      + Nghiên cứu hồ sơ theo sự phân công của Luật Sư 3. Thời gian

Xem tiếp »

Tuyển thực tập sinh ngành luật tại Hà Nội năm 2017

Tuyển thực tập sinh ngành luật tại Hà Nội năm 2017

TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI NĂM 2017      1. Vị trí công việc     Thực tập sinh      2. Mô tả công việc của thực tập sinh ngành luật      + Viết bài tư vấn pháp luật lên website của công ty      + Trả lời email cho khách hàng.      + Tư vấn pháp luật qua tổng đài.      + Soạn thảo hồ sơ hợp đồng từ các vụ việc thực tế      + Nghiên cứu hồ sơ theo sự phân công của Luật Sư    

Xem tiếp »

Thông báo Tuyển dụng kế toán làm việc tại Hà Nội

Thông báo Tuyển dụng kế toán làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng kế toán làm việc tại Hà Nội 1. Vị trí công việc Kế toán thuế Số lượng: 01 2. Mô tả công việc Hạch toán thu, chi, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán. Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, năm. Tham gia tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp. Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh. Hỗ trợ công tác hành chính tại văn phòng. Cập nhật

Xem tiếp »

Tuyển trợ lý luật sư làm việc tại Hà Nội

Tuyển trợ lý luật sư làm việc tại Hà Nội

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ LUẬT SƯ LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI 1. Vị trí công việc: Trợ lý luật sư Số lượng: 01 2. Mô tả công việc của trợ lý Luật sư làm việc tại Hà Nội. + Soạn thảo đơn thư, công văn, theo sự hướng dẫn của luật sư. + Viết bài tư vấn cho khách hàng, tư vấn trực tiếp cho khách hàng dưới sự hướng dẫn của luật sư; + Thực hiện các thủ tục: Cấp sổ đỏ, ly hôn, giấy phép doanh nghiệp, tham gia

Xem tiếp »
Trang 1 của 212