Tư vấn luật thuế

VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 68/VBHN-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 68/VBHN-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VĂN BẢN HỢP NHẤT 68/VBHN-BTC     Văn bản hợp nhất 68/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 68/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019   THÔNG TƯ1 HƯỚNG DẪN THỰC

Xem tiếp »

Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế mới nhất

Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế mới nhất

Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế Câu hỏi của bạn về cách tính tiền phạt chậm nộp thuế:      Xin chào luật sư!      Luật sư có thể tư vấn cho tôi về cách tính tiền phạt chậm nộp thuế hiện nay được quy định như thế nào?      Xin cảm ơn luật sư! Câu trả lời của luật sư về cách tính tiền phạt chậm nộp thuế:     Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về cách tính tiền phạt chậm

Xem tiếp »

Tải nghị quyết 42/NQ-CP

Tải nghị quyết 42/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT 42/NQ-CP       Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội. Nghị quyết nêu rõ chính sách hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ

Xem tiếp »

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ miễn giảm thuế do covid-19 mới nhất

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ miễn giảm thuế do covid-19 mới nhất

Dịch vụ tư vấn hỗ trợ miễn giảm thuế do covid-19      "Cơn bão Covid-19" đang hoành hành khắp các quốc gia trên toàn thế giới. Trong đó, Việt Nam là nước đang bị ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch,...Các ca nhiễm bệnh ngày càng tăng mạnh trong những ngày qua đã buộc Chính Phủ phải ra quyết định hạn chế, đóng cửa nhiều cơ sở kinh doanh tập trung đông người. Đứng trước tình

Xem tiếp »

Công văn 897/TCT-QLN gia hạn nộp thuế miễn tiền chậm nộp do Covid-19

Công văn 897/TCT-QLN gia hạn nộp thuế miễn tiền chậm nộp do Covid-19

Công văn 897/TCT-QLN      Ngày 3 tháng 3 năm 2020 Tổng Cục Thuế đã ban hàng công văn 897/TCT-QLN về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Cụ thể như sau: BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 897/TCT-QLN V/v gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

Thủ tục đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

THỦ TỤC  ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC   Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc (Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế). Kiến thức của Luật sư:      Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định như sau:        Cá nhân lập hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký mã số thuế cho nhân viên

Thủ tục đăng ký mã số thuế cho nhân viên

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CHO NHÂN VIÊN   Kiến thức của bạn:       Thủ tục đăng ký mã số thuế cho nhân viên Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và các văn

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân

Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN Kiến thức của Luật sư:      Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. Kiến thức của bạn:        Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số

Xem tiếp »

Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê được quy định như thế nào?

Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê được quy định như thế nào?

KHAI THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ   Kiến thức của Luật sư:      Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê Kiến thức của bạn:       Cá nhân có tài sản cho thuê chuẩn bị hồ sơ khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc theo năm, gửi đến cơ quan Thuế địa phương nơi có tài sản cho thuê. Thời hạn khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ TRONG TRƯỜNG HỢP TẠM NGỪNG KINH DOANH Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều

Xem tiếp »