Hỏi đáp luật sở hữu trí tuệ

Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu theo quy định

Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu theo quy định

Xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu Câu trả lời của luật sư:        Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu như sau: Căn cứ pháp lý: Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019 Nghị định 105/2006/NĐ-CP chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

Xem tiếp »

Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định mới nhất hiện nay

Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định mới nhất hiện nay

TÁCH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Câu hỏi của bạn: Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tách đơn đăng ký nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tách đơn đăng ký nhãn hiệu như sau: Căn cứ pháp lý: Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định

Xem tiếp »

Cách xác định thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Cách xác định thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Thiệt hại do xâm phạm nhãn hiệu Câu trả lời của luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thiệt hại do xâm phạm nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thiệt hại do xâm phạm nhãn hiệu như sau: Căn cứ pháp lý: Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN về bảo vệ quyền sở hữu trí

Xem tiếp »

Làm thế nào để xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu?

Làm thế nào để xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu?

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Câu trả lời của luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu như sau: Căn cứ pháp lý: Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019 Nghị

Xem tiếp »

Thủ tục khiếu nại nhãn hiệu được thực hiện như thế nào?

Thủ tục khiếu nại nhãn hiệu được thực hiện như thế nào?

KHIẾU NẠI NHÃN HIỆU Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi về khiếu nại nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về khiếu nại nhãn hiệu cho bạn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết luật sở hữu trí tuệ

Xem tiếp »

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện như thế nào?

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện như thế nào?

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đăng ký kiểu dáng công nghiệp, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về đăng ký kiểu dáng công nghiệp như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 Nghị định 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

Xem tiếp »

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật

ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM Câu trả lời của Luật sư:        Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi về đăng ký chỉ dẫn địa lý, liên quan đến nội dung này chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 Thông tư số 263/2016/TT- BTC ngày 14 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Điều kiện bảo hộ tên thương mại theo quy định

Điều kiện bảo hộ tên thương mại theo quy định

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI     Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện bảo hộ tên thương mại, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn đề điều kiện bảo hộ tên thương mại như sau: Căn cứ pháp lý: Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ 1. Tên thương mại và bảo

Xem tiếp »

Trình tự thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 2020

Trình tự thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 2020

 ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Câu hỏi của bạn về đăng ký nhãn hiệu:     Chào Luật sư, tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: theo tôi được biết Luật sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi bổ sung năm 2019, bắt đầu từ năm 2021 sẽ được áp dụng. Tôi muốn đăng kỹ nhãn hiệu cho sản phẩm của mình nhưng chưa nắm rõ các quy định pháp luật về nhãn hiệu cũng như trình tự thủ tục của nó. Mong luật sư tư vấn giúp.  Xin

Xem tiếp »

Nhãn hiệu là gì theo quy định pháp luật hiện hành

Nhãn hiệu là gì theo quy định pháp luật hiện hành

NHÃN HIỆU LÀ GÌ Câu hỏi của bạn về nhãn hiệu là gì Chào Luật sư, tôi có câu hỏi như sau. Hiện nay trên thị trường, theo tôi được biết thì nhãn hiệu rất đa dạng, tôi xin hỏi quy định của pháp luật về nhãn hiệu hiện nay như thế nào? Tôi xin trân trọng cảm ơn. Câu trả lời của Luật sư về nhãn hiệu là gì Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nhãn hiệu theo quy định pháp

Xem tiếp »