Hỏi đáp luật sở hữu trí tuệ

Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu mới nhất kèm hướng dẫn kê khai chi tiết

Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu mới nhất kèm hướng dẫn kê khai chi tiết

Câu trả lời của Luật sư: Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cách soạn đơn đăng ký nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cách soạn đơn nhãn hiệu như sau: Căn cứ pháp lý: Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Thông tư

Xem tiếp »

Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận là gì?

Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận là gì?

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi về quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận như sau: Căn cứ pháp lý: Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP 1. Nhãn hiệu

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể mới nhất hiện nay được thực hiện như thế nào?

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể mới nhất hiện nay được thực hiện như thế nào?

  Câu trả lời của Luật sư:        Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đăng ký nhãn hiệu tập thể, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về đăng ký nhãn hiệu tập thể như sau: Căn cứ pháp lý: Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP 1. Nhãn hiệu tập thể là gì? Quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể    

Xem tiếp »

Làm thế nào để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận ?

Làm thế nào để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận ?

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN Câu hỏi của bạn:     Chào Luật sư, chúng tôi có một câu hỏi rất mong được Luật sư giải đáp. Chúng tôi là đơn vị được giao làm đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm quả vải tại huyện X, tỉnh Y. Khi tìm hiểu quy trình, thủ tục đăng ký, chúng tôi gặp rất nhiều vướng mắc, nhất là về hồ sơ, thủ tục đăng ký. Vì vậy, thông qua đây xin được hỏi Luật sư về hồ sơ

Xem tiếp »

Thủ tục chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (Li xăng nhãn hiệu) mới nhất

Thủ tục chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (Li xăng nhãn hiệu) mới nhất

THỦ TỤC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về thủ tục chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu như sau: Căn cứ pháp lý Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định

Xem tiếp »

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu mới nhất

SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Câu trả lời của Luật sư:        Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu như sau: Căn cứ pháp lý: Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP 1. Trường hợp nào thì phải

Xem tiếp »

Thế nào là hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp?

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Câu hỏi của bạn: Câu trả lời của luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xác định hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xác định hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp như sau: Căn cứ pháp lý: Văn bản hợp nhất

Xem tiếp »

Quy định về thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Quy định về thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu mới nhất

THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi về thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu như sau: Căn cứ pháp lý: Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế mới nhất hiện nay

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế mới nhất hiện nay

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ Câu trả lời của Luật sư:        Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đăng ký nhãn hiệu quốc tế, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về đăng ký nhãn hiệu quốc tế như sau: Căn cứ pháp lý: Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN chi tiết về Sở hữu công nghiệp 1. Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là

Xem tiếp »

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả mới nhất năm 2021

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả mới nhất năm 2021

  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ        Chuyển nhượng quyền tác giả là một nội dung đang có sự phát triển nhanh chóng trong thời qua vừa qua do những giá trị vật chất, những lợi ích của quyền tác giả là rất lớn. Quyền tác giả là một bộ phận của quyền sở hữu trí tuệ, bởi vậy những quy định về chuyển quyền tác giả cũng có những nét riêng đặc thù.        Theo điều 45 Luật Sở hữu trí tuệ

Xem tiếp »