Tư vấn luật sở hữu trí tuệ

Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu theo quy định

Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu theo quy định

Xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu Câu trả lời của luật sư:        Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu như sau: Căn cứ pháp lý: Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019 Nghị định 105/2006/NĐ-CP chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

Xem tiếp »

Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định mới nhất hiện nay

Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định mới nhất hiện nay

TÁCH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Câu hỏi của bạn: Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tách đơn đăng ký nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tách đơn đăng ký nhãn hiệu như sau: Căn cứ pháp lý: Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại mới nhất hiện nay

Tải mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại mới nhất hiện nay

MẪU HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI        Nhượng quyền thương mại là hoạt động đang có sự phát triển nhanh chóng trên thị trường hiện nay. Điều này xuất phát từ việc nhượng quyền thương mại thường có tỷ lệ thất bại thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp khởi sự từ đầu. Mua nhượng quyền thương mại có nghĩa là bên nhận quyền sẽ mua một mô hình kinh doanh mà hầu hết các khó khăn ban đầu đã được

Xem tiếp »

Cách xác định thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Cách xác định thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Thiệt hại do xâm phạm nhãn hiệu Câu trả lời của luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thiệt hại do xâm phạm nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thiệt hại do xâm phạm nhãn hiệu như sau: Căn cứ pháp lý: Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN về bảo vệ quyền sở hữu trí

Xem tiếp »

Làm thế nào để xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu?

Làm thế nào để xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu?

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Câu trả lời của luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu như sau: Căn cứ pháp lý: Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019 Nghị

Xem tiếp »

Thủ tục khiếu nại nhãn hiệu được thực hiện như thế nào?

Thủ tục khiếu nại nhãn hiệu được thực hiện như thế nào?

KHIẾU NẠI NHÃN HIỆU Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi về khiếu nại nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về khiếu nại nhãn hiệu cho bạn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết luật sở hữu trí tuệ

Xem tiếp »

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện như thế nào?

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện như thế nào?

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đăng ký kiểu dáng công nghiệp, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về đăng ký kiểu dáng công nghiệp như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 Nghị định 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

Xem tiếp »

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu         Hiện nay, nhu cầu về dịch vụ cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu đang tăng cao bởi sự nhận thức tầm quan trọng và giá trị của nhãn hiệu ngày càng được thể hiện rõ nét.  Nhãn hiệu là công cụ đắc lực cho các doanh nghiệp trong việc phát triển thương hiệu, định vị vị trí sản phẩm,dịch vụ trong lòng khách hàng. Bên cạnh đó với việc được cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu giúp doanh

Xem tiếp »

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật

ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM Câu trả lời của Luật sư:        Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi về đăng ký chỉ dẫn địa lý, liên quan đến nội dung này chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 Thông tư số 263/2016/TT- BTC ngày 14 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Tải văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC về thu phí sở hữu công nghiệp

Tải văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC về thu phí sở hữu công nghiệp

VĂN BẢN HỢP NHẤT 23/VBHN-BTC          Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền tiến hành việc thu phí theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời giúp cho người nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục hành chính về đối tượng sở hữu công nghiệp nắm bắt thông tin và có thể xác định

Xem tiếp »