Văn bản luật lao động

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh ở An Giang

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh ở An Giang

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND      Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh ở An Giang được ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/12/2019. Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN

Xem tiếp »

Tải luật bảo hiểm y tế 2020

Tải luật bảo hiểm y tế 2020

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2020       Luật hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 được thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 7 năm 2009. Đến nay vẫn đang sử dụng văn bản pháp luật này mà chưa có văn bản khác thay thế. Văn bản pháp luật này có một số nội dung mới cơ bản sau đây:      Thứ nhất về đối tượng đóng bảo hiểm y tế      Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế mở rộng một cách đáng kể nhằm

Xem tiếp »

Tải Bộ luật lao động 2020

Tải Bộ luật lao động 2020

  LUẬT LAO ĐỘNG 2020       Bộ luật lao động 2012 là bộ luật đã được Quốc Hội chính thức thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 5 năm 2013. Đến nay chưa có văn bản luật khác thay thế Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 này. Về cơ bản Bộ luật lao động 2012 có một số điểm mới quan trọng như sau:       Thứ nhất về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất:        Về kỷ luật lao động, Bộ luật lao

Xem tiếp »

Nghị định 76/2019/NĐ-CP

Nghị định 76/2019/NĐ-CP

Nghị định 76/2019/NĐ-CP Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2019. Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm: Phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; trợ cấp lần

Xem tiếp »

Tải nghị định 02/VBHN-BNV 2017

Tải nghị định 02/VBHN-BNV 2017

NGHỊ ĐỊNH 02/VBHN-BNV 2017      Nghị định 02/VBHN-BNV quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải nghị định 56/2015/NĐ-CP

Tải nghị định 56/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 56/2015/NĐ-CP       Ngày 09/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.Theo đó, có một số quy định đáng chú ý như: Nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;  Căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; Thời điểm thực hiện việc đánh giá: Đánh giá theo từng năm và tổ chức đánh giá vào tháng 12 hàng

Xem tiếp »

Tải thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về quản lý hồ sơ viên chức

Tải thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về quản lý hồ sơ viên chức

THÔNG TƯ 07/2019/TT-BNV       Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BNV. Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Thông tư 07/2019/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2019. Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê về đội ngũ viên chức; biểu mẫu báo cáo thống kê viên chức; thành phần hồ sơ viên chức; chế độ quản lý hồ

Xem tiếp »

Trách nhiệm của cơ quan thực hiện bồi dưỡng nhà giáo

Trách nhiệm của cơ quan thực hiện bồi dưỡng nhà giáo

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO Kiến thức của bạn:      Trách nhiệm của cơ quan thực hiện bồi dưỡng nhà giáo theo quy định mới của pháp luật? Câu trả lời của luật sư:    Chào bạn!    Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ

Xem tiếp »

Giảm 50% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp

Giảm 50% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp

GIẢM 50% MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:      Sắp tới tôi nghe nói sẽ giảm 50% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp từ 1% xuống còn 0,5%. Cho tôi hỏi thông tin đó có đúng không. Câu trả lời của luật sư:    Chào bạn!    Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất 5325/VBHN-BLĐTBXH 2018 hướng dẫn bộ luật lao động về lao động nước ngoài

Văn bản hợp nhất 5325/VBHN-BLĐTBXH 2018 hướng dẫn bộ luật lao động về lao động nước ngoài

Văn bản hợp nhất 5325 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 5325/VBHN-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng

Xem tiếp »