Văn bản luật lao động

Quyết định 166/QĐ-BHXH 2019 về chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định 166/QĐ-BHXH 2019 về chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định 166/QĐ-BHXH      Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 Quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam,.... BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT

Xem tiếp »

Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định về công chức

Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định về công chức

Nghị định 06/2010/NĐ-CP      Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định về công chức được Chính phủ ban hành ngày 25/01/2010 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/03/2010. Nghị định này quy định công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của

Xem tiếp »

Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH 2019

Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH 2019

Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH      Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH 2019 phổ biến pháp luật cho người lao động được ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ 05/03/2019. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2019. Đồng thời, bổ sung thêm 01 ngày nghỉ lễ là Ngày tri ân

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm xã hội 2018

Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm xã hội 2018

Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm xã hội 2018      Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-VPQH được hợp nhất từ ba văn bản sau đây: Luật Bảo hiểm xã hội 2014; luật An toàn, vệ sinh lao động 2015; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Như vậy, kể từ ngày 01/01/2019, sẽ thuận tiện trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, áp dụng các nội

Xem tiếp »

Nghị định 04/2019/NĐ-CP mới nhất

Nghị định 04/2019/NĐ-CP mới nhất

Nghị định 04/2019/NĐ-CP      Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô được Chính phủ ban hành ngày 11/02/2019 và bắt đầu có hiệu lực ngày 25/02/2019. Nghị định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, bao gồm: Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; Xe ô tô phục vụ công tác

Xem tiếp »

Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013

Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013

Quyết định 133/QĐ-BHXH       Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013 Quy chế đào tạo bồi dưỡng công viên chức Bảo hiểm xã hội được ban hành và có hiệu lực từ ngày 07/02/2013. Quyết định này ban hành quy chế này quy định về chế độ, nội dung, chương trình, tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI  VIỆT

Xem tiếp »

Thông tư 46/2018/TT-BYT sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án

Thông tư 46/2018/TT-BYT sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án

Thông tư 46/2018/TT-BYT      Thông tư 46/2018/TT-BYT sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử được ban hành ngày 28/12/2018 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/03/2019. Thông tư này quy định việc lập, sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem tiếp »

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH mới nhất

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH mới nhất

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH       Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH quy định chế độ ưu đãi người có công được ban hành ngày 08/01/2019 và bắt đầu có hiệu lực từ 21/02/2019. Thông tư này sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau: Nơi bị tù thuộc Danh

Xem tiếp »

Hướng dẫn 18 về tinh giản biên chế

Hướng dẫn 18 về tinh giản biên chế

Hướng dẫn 18 về tinh giản biên chế      Hướng dẫn 18-HD/BCHTW 2018 thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế được ban hành và có hiệu lực từ  ngày 05/12/2018. Hướng dẫn này điều chỉnh những cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (từ Trung ương đến cấp xã) khi thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị

Xem tiếp »

Công văn 6383/BTC năm 2015 của Bộ Tài chính

Công văn 6383/BTC năm 2015 của Bộ Tài chính

Công văn 6383      Công văn 6383/BTC năm 2015 xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được giảm thuế thu nhập cá nhân được ban hành 18/05/2015. Công văn này ban hành Danh mục bệnh hiểm nghèo được giảm thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »
Trang 1 của 1912345...10...Cuối »