Văn bản luật lao động

Tải thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về quản lý hồ sơ viên chức

Tải thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về quản lý hồ sơ viên chức

THÔNG TƯ 07/2019/TT-BNV       Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BNV. Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Thông tư 07/2019/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2019. Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê về đội ngũ viên chức; biểu mẫu báo cáo thống kê viên chức; thành phần hồ sơ viên chức; chế độ quản lý hồ

Xem tiếp »

Trách nhiệm của cơ quan thực hiện bồi dưỡng nhà giáo

Trách nhiệm của cơ quan thực hiện bồi dưỡng nhà giáo

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO Kiến thức của bạn:      Trách nhiệm của cơ quan thực hiện bồi dưỡng nhà giáo theo quy định mới của pháp luật? Câu trả lời của luật sư:    Chào bạn!    Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ

Xem tiếp »

Giảm 50% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp

Giảm 50% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp

GIẢM 50% MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO DOANH NGHIỆP Kiến thức của bạn:      Sắp tới tôi nghe nói sẽ giảm 50% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp từ 1% xuống còn 0,5%. Cho tôi hỏi thông tin đó có đúng không. Câu trả lời của luật sư:    Chào bạn!    Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất 5325/VBHN-BLĐTBXH 2018 hướng dẫn bộ luật lao động về lao động nước ngoài

Văn bản hợp nhất 5325/VBHN-BLĐTBXH 2018 hướng dẫn bộ luật lao động về lao động nước ngoài

Văn bản hợp nhất 5325 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 5325/VBHN-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng

Xem tiếp »

Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động trong không gian hạn chế

Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động trong không gian hạn chế

  Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 29/2018/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao

Xem tiếp »

Tải Thông tư 16/2012/TT-BNV về quy chế thi tuyển viên chức

Tải Thông tư 16/2012/TT-BNV về quy chế thi tuyển viên chức

Thông tư 16/2012/TT-BNV về quy chế thi tuyển viên chức BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/2012/TT-BNV Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC; QUY CHẾ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC VÀ NỘI QUY KỲ THI TUYỂN, THI

Xem tiếp »

Tải Thông tư 12/2012/TT-BNV về chức danh nghề nghiệp viên chức

Tải Thông tư 12/2012/TT-BNV về chức danh nghề nghiệp viên chức

Thông tư 12/2012/TT-BNV về chức danh nghề nghiệp viên chức BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2012/TT-BNV Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh bác sĩ

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh bác sĩ

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV BỘ Y TẾ – BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 10/2015/TTLT-BYT-BNV Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2015   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP BÁC SĨ, BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG, Y SĨ Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Quyết định 49/2015/QĐ-TTg chế độ chính sách dân công hỏa tuyến

Quyết định 49/2015/QĐ-TTg chế độ chính sách dân công hỏa tuyến

Quyết định 49/2015/QĐ-TTg THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 49/2015/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN CÔNG HỎA TUYẾN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ, CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC

Xem tiếp »

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Căn cứ

Xem tiếp »
Trang 1 của 2012345...1020...Cuối »