Văn bản luật lao động

Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH xác định chi phí tiền lương

Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH xác định chi phí tiền lương

Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH      Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công được ban hành ngày 06/11/2019. Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Phụ lục II và dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Biểu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định

Xem tiếp »

Thông tư 13/2019/TT-BNV cán bộ công chức xã

Thông tư 13/2019/TT-BNV cán bộ công chức xã

Thông tư 13/2019/TT-BNV      Thông tư 13/2019/TT-BNV cán bộ công chức xã và người hoạt động không chuyên trách xã được ban hành ngày 06/11/2019. Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng công chức xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã. Cụ thể thông tư 13/2019/TT-BNV quy định như sau: BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Xem tiếp »

Bộ luật lao động 2020

Bộ luật lao động 2020

Bộ luật lao động 2020       Bộ luật Lao động 2020 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Xem tiếp »

Bộ luật lao động 2019

Bộ luật lao động 2019

Bộ luật lao động 2019      Bộ luật lao động 2019. Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thống nhất ban hành Bộ luật lao động 2019 mới nhất sửa đổi Bộ luật lao động 2012 trước đó. Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và

Xem tiếp »

Tải thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV

Tải thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV

THÔNG TƯ 26/2015/TTLT-BYT-BNV      Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y. BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2015/TTLT-BYT-BNV Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm

Xem tiếp »

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh ở An Giang

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh ở An Giang

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND      Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh ở An Giang được ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/12/2019. Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN

Xem tiếp »

Tải luật bảo hiểm y tế 2020

Tải luật bảo hiểm y tế 2020

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2020       Luật hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 được thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 7 năm 2009. Đến nay vẫn đang sử dụng văn bản pháp luật này mà chưa có văn bản khác thay thế. Văn bản pháp luật này có một số nội dung mới cơ bản sau đây:      Thứ nhất về đối tượng đóng bảo hiểm y tế      Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế mở rộng một cách đáng kể nhằm

Xem tiếp »

Tải Bộ luật lao động 2020

Tải Bộ luật lao động 2020

  LUẬT LAO ĐỘNG 2020       Bộ luật lao động 2012 là bộ luật đã được Quốc Hội chính thức thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 5 năm 2013. Đến nay chưa có văn bản luật khác thay thế Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 này. Về cơ bản Bộ luật lao động 2012 có một số điểm mới quan trọng như sau:       Thứ nhất về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất:        Về kỷ luật lao động, Bộ luật lao

Xem tiếp »

Nghị định 76/2019/NĐ-CP

Nghị định 76/2019/NĐ-CP

Nghị định 76/2019/NĐ-CP Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2019. Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm: Phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; trợ cấp lần

Xem tiếp »

Tải nghị định 02/VBHN-BNV 2017

Tải nghị định 02/VBHN-BNV 2017

NGHỊ ĐỊNH 02/VBHN-BNV 2017      Nghị định 02/VBHN-BNV quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »