Văn bản luật lao động

Nghị định 38/2020/NĐ-CP thi hành Luật người VN làm ở nước ngoài

Nghị định 38/2020/NĐ-CP thi hành Luật người VN làm ở nước ngoài

NGHỊ ĐỊNH 38/2020/NĐ-CP      Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định về khu vực và công việc người lao động không được đến làm việc ở nước ngoài; giấy phép, điều kiện và thủ tục cấp, đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;.... CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »

Nghị quyết 37/NQ-CP về chế độ đặc thù mùa dịch COVID-19

Nghị quyết 37/NQ-CP về chế độ đặc thù mùa dịch COVID-19

NGHỊ QUYẾT 37/NQ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2020   NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21

Xem tiếp »

Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn trả lương ngừng việc

Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn trả lương ngừng việc

CÔNG VĂN 1064/LĐTBXH-QHLĐTL       Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn người sử dụng lao động trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1064/LĐTBXH-QHLĐTL V/v hướng

Xem tiếp »

Tải công văn 860/BHXH-BT năm 2020

Tải công văn 860/BHXH-BT năm 2020

CÔNG VĂN 860/BHXH-BT NĂM 2020      Công văn 860/BHXH-BT năm 2020 quy định về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải công văn 797/LĐTBXH-BHXH năm 2020

Tải công văn 797/LĐTBXH-BHXH năm 2020

CÔNG VĂN 797/LĐTBXH-BHXH NĂM 2020       Công văn 797/BLĐTBXH năm 2020 quy định về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 797/LĐTBXH-BHXH V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng

Xem tiếp »

Chỉ thị số 11/CT-TTg về ứng phó với dịch covid-19

Chỉ thị số 11/CT-TTg về ứng phó với dịch covid-19

Chỉ thị số 11/CT-TTg      Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân công tác phòng, chống và kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra (dịch Covid-19) đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp, Thủ tướng đã ban hành chỉ thị 11/CT-TTg

Xem tiếp »

Tải quyết định 14/2019/QĐ-HĐND

Tải quyết định 14/2019/QĐ-HĐND

QUYẾT ĐỊNH 14/2019/NQ-HĐND        Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải thông tư 01/2020/TT-BYT

Tải thông tư 01/2020/TT-BYT

THÔNG TƯ 01/2020/TT-BYT       Thông tư 01/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung thông tư số 30/2018/tt-byt ngày 30 tháng 10 năm 2018 của bộ trưởng bộ y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Xem tiếp »

Tải Nghị định 75/2012/NĐ-CP

Tải Nghị định 75/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 75/2012/NĐ-CP       Nghị định 75/2012/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Xem tiếp »

Tải nghị định 37/2016/NĐ-CP

Tải nghị định 37/2016/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 37/2016/NĐ-CP         Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện các chế độ bảo hiểm tai nạn

Xem tiếp »