Văn bản luật lao động

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Căn cứ

Xem tiếp »

Quyết định số 3303/QĐ-BYT ngày 11/7/2001

Quyết định số 3303/QĐ-BYT ngày 11/7/2001

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3033/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2001   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐƯỢC BỒI DƯỠNG CHỐNG ĐỘC HẠI BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ

Xem tiếp »

Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996

Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 915/LĐTBXH-QĐ Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 1996   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định

Xem tiếp »

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung của bộ luật lao động

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung của bộ luật lao động

CHÍNH PHỦ                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/2015/NĐ-CP                                          Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng

Xem tiếp »

Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014

Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014

QUỐC HỘI ------- Luật số: 58/2014/QH13   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014   LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm xã hội. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định chế độ,

Xem tiếp »

Luật bảo hiểm xã hội 2015

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 58/2014/QH13                                                                               Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT Bảo hiểm xã hội Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm xã hội. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật

Xem tiếp »

Thời gian làm việc tối đa một năm là bao nhiêu theo quy định?

Thời gian làm việc tối đa một năm là bao nhiêu theo quy định?

Câu hỏi của bạn:     Tôi đang làm việc tại 1 công ty. Thời gian làm việc là từ 20h00 tối đến 5h00 sáng hôm sau. Tôi làm 4h sau đó nghỉ 1h rồi làm nốt 4h còn lại. Cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì 1 năm tôi làm tối đa bao nhiêu tiếng?      Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng

Xem tiếp »

bộ luật lao động năm 2012

bộ luật lao động năm 2012

    QUỐC HỘI ______ Luật số: 10/2012/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Bộ luật lao động. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều

Xem tiếp »

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ

NGHỊ ĐỊNH 38/2019/NĐ-CP Ngày 09/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính

Xem tiếp »

Quyết định 166/QĐ-BHXH 2019 về chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định 166/QĐ-BHXH 2019 về chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định 166/QĐ-BHXH      Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 Quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam,.... BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT

Xem tiếp »
Trang 1 của 1912345...10...Cuối »