Văn bản luật lao động

Thông tư 52/2019/TT-BLĐTBXH mới nhất

Thông tư 52/2019/TT-BLĐTBXH mới nhất

Thông tư 52/2019/TT-BLĐTBXH       Thông tư 52/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH quy định chế độ ưu đãi người có công được ban hành ngày 08/01/2019 và bắt đầu có hiệu lực từ 21/02/2019. Thông tư này sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau: Nơi bị tù thuộc Danh

Xem tiếp »

Hướng dẫn 18 về tinh giản biên chế

Hướng dẫn 18 về tinh giản biên chế

Hướng dẫn 18 về tinh giản biên chế      Hướng dẫn 18-HD/BCHTW 2018 thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế được ban hành và có hiệu lực từ  ngày 05/12/2018. Hướng dẫn này điều chỉnh những cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (từ Trung ương đến cấp xã) khi thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị

Xem tiếp »

Công văn 6383/BTC năm 2015 của Bộ Tài chính

Công văn 6383/BTC năm 2015 của Bộ Tài chính

Công văn 6383      Công văn 6383/BTC năm 2015 xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được giảm thuế thu nhập cá nhân được ban hành 18/05/2015. Công văn này ban hành Danh mục bệnh hiểm nghèo được giảm thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán

Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán

Thông tư 36/2018/TT-BTC      Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán quản lý kinh phí đào tạo cán bộ công chức do Bộ tài chính ban hành ngày 30/03/2018 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/06/2018. Thông tư này hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kinh phí thực hiện Đề án/Dự án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công

Xem tiếp »

Nghị định 08/2019/NĐ-CP chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam

Nghị định 08/2019/NĐ-CP chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam

Nghị định 08/2019/NĐ-CP      Nghị định 08/2019/NĐ-CP chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được ban hành ngày 23/01/2019 và có hiệu lực từ ngày 11/03/2019. Nghị định này quy định chế độ sinh hoạt phí, phụ cấp, trợ cấp, chế độ bảo hiểm khám, chữa bệnh, thời gian làm việc và một số chế độ khác đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc

Xem tiếp »

Nghị định 102/2018/NĐ-CP chế độ hỗ trợ và chế độ đãi ngộ

Nghị định 102/2018/NĐ-CP chế độ hỗ trợ và chế độ đãi ngộ

Nghị định 102/2018/NĐ-CP       Nghị định 102/2018/NĐ-CP chế độ hỗ trợ và chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài được ban hành ngày 20/07/2018 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 05/09/2018. Nghị định này quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người

Xem tiếp »

Quyết định 56/QĐ-CTN tặng quà cho người có công với cách mạng

Quyết định 56/QĐ-CTN tặng quà cho người có công với cách mạng

Quyết định 56/QĐ-CTN Quyết định 56/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng 2019 được Chủ tịch nước ban hành ngày 08/01/2019. Dựa trên nguồn dự  toán ngân sách, Chủ tịch nước quyết định mức quà tết cho người có công với cách mạng trong từng trường hợp cụ thể. Đồng thời ban hành kèm theo những biểu mẫu để các đơn vị quản lý dễ dàng thực hiện việc trao tặng quà tết cho người có công

Xem tiếp »

Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết luật Dược

Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết luật Dược

Nghị định 54/2017/NĐ-CP      Luật Dược 2016 ra đời, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017, quy định một cách cụ thể nội dung liên quan đến  ngành dược như chứng chỉ hành nghề dược, sản xuất và kinh doanh dược phẩm,...Để giải thích Luật Dược một cách rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi khi thi hành trên thực tế, chính phủ đã ban hành nghị định 54/2017/NĐ-CP để ghi nhận một số điều khoản cũng như các biện

Xem tiếp »

Nghị quyết 70/2018/QH14 dự toán ngân sách nhà nước 2019

Nghị quyết 70/2018/QH14 dự toán ngân sách nhà nước 2019

Nghị quyết 70/2018/QH14 dự toán ngân sách nhà nước 2019       Nghị quyết 70/2018/QH14 dự toán ngân sách nhà nước 2019 được ban hành 09/11/2018 và bắt đầu có hiệu lực từ 24/12/2018. Nghị quyết này thông qua dự toán ngân sách nhà nước 2019, điều chỉnh tiền lương cơ sở,... QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Nghị

Xem tiếp »

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND quy định chế độ, chính sách

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND quy định chế độ, chính sách

NGHỊ QUYẾT 02/2018/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 02/2018/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 13 tháng 7 năm 2018   NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG DO THỰC HIỆN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, TINH GIẢN

Xem tiếp »
Trang 1 của 1812345...10...Cuối »