Văn bản luật lao động

Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động

Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động

 Nghị định 149/2018/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 149/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm

Xem tiếp »

Tải Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP

Tải Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP

Nghị định 121/2018/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 121/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN

Xem tiếp »

Tải nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định khoản 3 điều 63 BLLĐ

Tải nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định khoản 3 điều 63 BLLĐ

Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định khoản 3 điều 63 BLLĐ      Khoản 3 điều 63 Bộ luật Lao động 2012 quy định:      "3. Người sử dụng lao động, người lao động có nghĩa vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Chính phủ."      Dân chủ cơ sở là hình thức tạo điều kiện cho người lao động được phát huy tiếng nói trong doanh nghiệp, góp phần hài hòa hóa quan hệ giữa người

Xem tiếp »

Quyết định 73/2011/QĐ-TTg chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức viên chức

Quyết định 73/2011/QĐ-TTg chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức viên chức

Quyết định 73/2011/QĐ-TTg THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2011/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỐNG DỊCH THỦ

Xem tiếp »

Thông tư 26/2018/TT-BYT bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Thông tư 26/2018/TT-BYT bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Thông tư 26/2018/TT-BYT BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 26/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU Căn cứ

Xem tiếp »

Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động

Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động

NGHỊ ĐỊNH 148/2018/NĐ-CP      Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động. Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2018. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018   NGHỊ

Xem tiếp »

Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế

Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế

Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 108/2014/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 113/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN

Xem tiếp »

Quyết định 2013/QĐ-BTC 2018 kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức thuộc Bộ tài chính

Quyết định 2013/QĐ-BTC 2018 kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức thuộc Bộ tài chính

Quyết định 2013/QĐ-BTC 2018 BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 2013/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ

Xem tiếp »

Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH thanh tra chuyên ngành lao động an toàn vệ sinh lao động ban đêm

Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH thanh tra chuyên ngành lao động an toàn vệ sinh lao động ban đêm

Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 20/2018/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC THỰC HIỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀO BAN ĐÊM, NGOÀI GIỜ HÀNH

Xem tiếp »

Công văn 5147/BHXH-QLT 2018 thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp Hà Nội

Công văn 5147/BHXH-QLT 2018 thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp Hà Nội

Công văn 5147/BHXH-QLT 2018 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI  THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 5147/BHXH-QLT V/v phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và cấp thẻ BHYT Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018   Kính

Xem tiếp »
Trang 1 của 1712345...10...Cuối »