Hỏi đáp luật lao động

Theo quy định pháp luật tiền tuất một lần có phải di sản thừa kế không

Theo quy định pháp luật tiền tuất một lần có phải di sản thừa kế không

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tiền tuất một lần có phải di sản thừa kế không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tiền tuất một lần có phải di sản thừa kế không như sau: Cơ sở pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 1. Tiền tuất một lần là gì?        Chế độ tử tuất là chế độ bảo hiểm xã hội bù đắp phần thu nhập của người

Xem tiếp »

Quy định về trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật hiện hành

Quy định về trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật hiện hành

Câu trả lời của Luật sư      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trợ cấp thôi việc, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trợ cấp thôi việc như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến quan hệ LĐ 1. Trợ cấp thôi việc là gì?      Để tìm hiểu về trợ cấp thôi việc, đầu tiên cần hiểu được

Xem tiếp »

Phụ cấp thâm niên nhà giáo từ năm 2021 có gì mới

Phụ cấp thâm niên nhà giáo từ năm 2021 có gì mới

Câu trả lời của Luật sư:        Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về phụ cấp thâm niên nhà giáo, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau: Căn cứ pháp lý: Tải nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo 1.Phụ cấp thâm niên nhà giáo là gì?      

Xem tiếp »

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về người lao đọng đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019 1. Thế nào là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động?      Quan hệ lao động

Xem tiếp »

Hướng dẫn cách tra cứu bảo hiểm xã hội chính xác nhất

Hướng dẫn cách tra cứu bảo hiểm xã hội chính xác nhất

Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hướng dẫn tra cứu bảo hiểm xã hội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau: Căn cứ pháp lý: Tải luật bảo hiểm xã hội 2014- Luật Toàn Quốc Bộ luật lao động 2019 1. Hướng dẫn tra cứu mã số BHXH      Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập

Xem tiếp »

Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đang giãn cách xã hội bằng cách nào?

Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đang giãn cách xã hội bằng cách nào?

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đang giãn cách xã hội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau: Căn cứ pháp lý: Luật việc làm năm 2013 Nghị định 28/2015/NĐ-CP Hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn luật việc làm Nghị định

Xem tiếp »

Bị cách ly do dịch covid có được hưởng lương không?

Bị cách ly do dịch covid có được hưởng lương không?

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về bị cách ly do dịch covid có được hưởng lương không? Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề bị cách ly do dịch covid có được hưởng lương không như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19 1. Thế

Xem tiếp »

Quy định cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp hiện nay

Quy định cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp hiện nay

  Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cách tính bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cách tính bảo hiểm thất nghiệp như sau: Căn cứ pháp lý: Luật việc làm năm 2013 Nghị định số 28/2015 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi

Xem tiếp »

Pháp luật quy định người lao động bị ung thư được nghỉ hưu sớm không

Pháp luật quy định người lao động bị ung thư được nghỉ hưu sớm không

Câu trả lời của Luật sư:     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về người lao động bị ung thư được nghỉ hưu sớm không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014 Bộ luật lao động 2019 NGHỊ ĐỊNH 135/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TUỔI NGHỈ HƯU TỪ 2021 1. Người lao động bị ung thư được nghỉ hưu sớm

Xem tiếp »

Thông tin địa chỉ, số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin địa chỉ, số điện thoại bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. Giới thiệu bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh      Thành phố Hồ Chí Minh (còn được biết đến với tên cũ Sài Gòn) là thành phố lớn nhất ở Việt Nam về dân số và quy mô đô thị hóa. Đây còn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục tại Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương thuộc loại đô thị đặc biệt của Việt Nam cùng

Xem tiếp »