Dịch vụ luật lao động

Tư vấn bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật mới nhất

Tư vấn bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật mới nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tư vấn bảo hiểm xã hội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tư vấn bảo hiểm xã hội như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014 1. Chế độ bảo hiểm xã hội là gì      Bảo hiểm xã hội là một trong những chế độ vô cùng quan trọng, nhất là khi nền kinh tế thị trường ngày càng phát

Xem tiếp »

Hướng dẫn soạn thảo đơn khiếu nại khi công ty không trả tiền lương

Hướng dẫn soạn thảo đơn khiếu nại khi công ty không trả tiền lương

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về soạn thảo đơn khiếu nại khi công ty không trả tiền lương, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về soạn thảo đơn khiếu nại khi công ty không trả tiền lương như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019 Tải nghị định 24/2018/NĐ- CP về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động 1.

Xem tiếp »

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động theo quy định pháp luật mới nhất

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động theo quy định pháp luật mới nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động như sau: Cơ sở pháp lý: Bộ luật lao động 2019 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 1. Tranh chấp lao động là gì      Điều 179 Bộ luật Lao động 2019 đưa ra định nghĩa như sau,

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng cộng tác viên 2019

Tải mẫu hợp đồng cộng tác viên 2019

Câu trả lời của Luật sư: Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu hợp đồng cộng tác viên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau: Căn cứ pháp lý: BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Bộ luật lao động 2019 Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định 65/2013/NĐ-CP 1. Hợp đồng Cộng tác viên là gì?     Trong tình hình dịch bệnh phát

Xem tiếp »

Soạn thảo đơn khiếu nại khi doanh nghiệp không đóng BHXH như thế nào

Soạn thảo đơn khiếu nại khi doanh nghiệp không đóng BHXH như thế nào

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về soạn thảo đơn khiếu nại khi doanh nghiệp không đóng BHXH, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vân về vấn đề này như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014 Luật Khiếu nại năm 2011 Tải nghị định 24/2018/NĐ- CP về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động 1. Quy định của pháp luật

Xem tiếp »

Tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện đòi bồi thường khi bị sa thải trái luật

Tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện đòi bồi thường khi bị sa thải trái luật

Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Soạn thảo đơn khởi kiện đòi bồi thường khi bị sa thải trái luật, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về soạn thảo đơn khởi kiện đòi bồi thường khi bị sa thải trái luật như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 1. Sa thải người lao động là gì?       Sa

Xem tiếp »

Mẫu hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi theo bộ luật lao động mới

Mẫu hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi theo bộ luật lao động mới

  Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu hợp đồng lao động với người cao tuổi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mẫu hợp đồng lao động với người cao tuổi như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019 1.  Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi là gì?      Khi đến tuổi theo quy định, người lao động sẽ được

Xem tiếp »

Cách soạn thảo đơn khiếu nại khi bị doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động trái luật

Cách soạn thảo đơn khiếu nại khi bị doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động trái luật

Câu trả lời của Luật sư      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về soạn thảo đơn khiếu nại khi bị doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về soạn thảo đơn khiếu nại khi bị doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động trái luật như sau: Căn cứ pháp lý: Tải nghị định 24/2018/NĐ- CP về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong

Xem tiếp »

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương

Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động năm 2019 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 1. Tiền lương là gì?      Trong quan hệ lao động, tiền lương là vấn đề đặc biệt quan

Xem tiếp »

Soạn thảo nội quy lao động theo Bộ luật lao động mới

Soạn thảo nội quy lao động theo Bộ luật lao động mới

Câu trả lời của Luật sư:  Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về soạn thảo nội quy công ty, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư về vấn đề này như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến quan hệ LĐ 1. Nội quy lao động là gì?      Nội quy lao động là văn bản có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì trật tự,

Xem tiếp »