Hỏi đáp luật hành chính

Mẫu giấy tờ hộ tịch điện tử có nội dung gì?

Mẫu giấy tờ hộ tịch điện tử có nội dung gì?

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về mẫu giấy tờ hộ tịch điện tử về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mẫu giấy tờ hộ tịch điện tử như sau: Cơ sở pháp lý: Nghị định 87/2020/NĐ-CP; Thông tư 01/2022/TT-BTP; 1. Biểu mẫu giấy tờ hộ tịch điện tử gì?      Hiện nay, việc nộp hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến đang dần được người

Xem tiếp »

Hoạt động thanh tra hành chính theo quy định của pháp luật

Hoạt động thanh tra hành chính theo quy định của pháp luật

Hoạt động thanh tra hành chính theo quy định của pháp luật Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về hoạt động thanh tra hành chính về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hoạt động thanh tra hành chính như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Thanh tra 2010 Nghị định 86/2011/NĐ-CP 1. Thanh tra hành chính là gì?      Thanh tra hành chínhlà

Xem tiếp »

Giáo viên đánh học sinh thì có vi phạm đạo đức nhà giáo không?

Giáo viên đánh học sinh thì có vi phạm đạo đức nhà giáo không?

GIÁO VIÊN ĐÁNH HỌC SINH Câu trả lời của Luật sư:    Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về vấnđề giáo viên đánh học sinh về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề giáo viên đánh học sinh như sau: Căn cứ pháp lý: Luật viên chức năm 2010 Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo Nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành

Xem tiếp »

Thủ tục thanh lý tài sản cố định Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành

Thủ tục thanh lý tài sản cố định Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành

THỦ TỤC THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NHÀ NƯỚC Câu trả lời của Luật sư:     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục thanh lý tài sản cố định Nhà nước, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục thanh lý tài sản cố định Nhà nước như sau: Căn cứ pháp lý: Luật quản lý sử dụng tài sản công 2017 Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của

Xem tiếp »

Thủ tục xin cấp lại bằng đại học khi bị mất

Thủ tục xin cấp lại bằng đại học khi bị mất

THỦ TỤC XIN CẤP LẠI BẰNG ĐẠI HỌC Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục xin cấp lại bằng đại học, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục xin cấp lại bằng đại học như sau: Căn cứ pháp lý: Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn

Xem tiếp »

Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính

Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính

Câu trả lời của Luật sư:     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về  cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Quyết định 30/QĐ-TTg năm 2007 Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 1. Mục tiêu của đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính       Đề án 30 ra đời

Xem tiếp »

Sự việc chưa được giải quyết nên viết đơn đề nghị hay đơn kiến nghị?

Sự việc chưa được giải quyết nên viết đơn đề nghị hay đơn kiến nghị?

SỰ VIỆC CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT NÊN VIẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ HAY ĐƠN KIẾN NGHỊ? Câu hỏi của bạn:      Xin chào văn phòng Luật sư. Tôi muốn được tư vấn từ Luật sư về việc sau: năm 2010 tỉnh K có ban hành nghị quyết về chế độ ưu đãi đối với ngành y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao. Ở Điều 2: Chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà đối với ngành giáo dục và đào tạo, giáo viên có trình độ đại học trở lên

Xem tiếp »

Thủ tục làm lại sổ hộ khẩu do bị mất

Thủ tục làm lại sổ hộ khẩu do bị mất

THỦ TỤC LÀM LẠI SỔ HỘ KHẨU DO BỊ MẤT Kiến thức của bạn:     Thủ tục làm lại sổ hộ khẩu do bị mất được quy định như thế nào theo pháp luật? Câu trả lời của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật cư trú 2006 Luật cư trú sửa đổi 2013 Thông tư 35/2014 quy định chi tiết một số nội dung trong luật cư trú và nghị định 31/2014 Nghị định 31/2014 hướng dẫn một số nội dung trong luật cư trú. Thông tư

Xem tiếp »

Lệ phí cấp chứng minh nhân dân tỉnh Bến Tre

Lệ phí cấp chứng minh nhân dân tỉnh Bến Tre

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về lệ phí cấp chứng minh nhân dân tỉnh Bến Tre về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về lệ phí cấp chứng minh nhân dân tỉnh Bến Tre như sau: Cơ sở pháp lý: Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND tỉnh Bến Tre 1. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân là gì?      Lệ phí cấp chứng minh nhân dân được

Xem tiếp »

Xử lý vi phạm hành chính với hành vi chơi lô đề như thế nào?

Xử lý vi phạm hành chính với hành vi chơi lô đề như thế nào?

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỚI HÀNH VI CHƠI LÔ ĐỀ  Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về xử lý vi phạm hành chính với hành vi chơi lô đề về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xử lý vi phạm hành chính với hành vi chơi lô đề như sau: Căn cứ pháp lý: Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh,

Xem tiếp »