Kiến thức luật doanh nghiệp

Hợp đồng gia công theo quy định mới nhất

Hợp đồng gia công theo quy định mới nhất

Hợp đồng gia công  Câu hỏi của bạn về hợp đồng gia công:      Xin chào Luật sư, Luật sư có thể cho tôi được biết về hợp đồng gia công theo quy định của Luật Thương mại được quy định như thế nào không? Nó có khác biệt gì so với quy định về hợp đồng gia công tại Bộ luật Dân sự 2015 hay không?      Xin cảm ơn luật sư. Câu trả lời của Luật sư về hợp đồng gia công:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc

Xem tiếp »

Thành lập tập đoàn kinh tế theo quy định của pháp luật

Thành lập tập đoàn kinh tế theo quy định của pháp luật

THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN KINH TẾ Câu hỏi của bạn về thành lập tập đoàn kinh tế       Chào Luật sư, tôi muốn hỏi về thủ tục thành lập tập đoàn kinh tế cần làm những gì? Tôi xin cảm ơn. Câu trả lời của Luật sư về thành lập tập đoàn kinh tế      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thành lập tập đoàn kinh tế, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thành lập tập đoàn kinh

Xem tiếp »

Dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu tại Hà Nội

Dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu tại Hà Nội

 DỊCH VỤ CÔNG BỐ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU TẠI HÀ NỘI Kiến thức của bạn:      Dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu tại Hà Nội Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Luật an toàn thực phẩm 2010 Nghị định 38/2012/NĐ-CP Thông tư 19/2012/TT-BYT  Nội dung tư vấn Thủ tục công bố thực phẩm nhập khẩu Bản công bố Hợp quy/phù hợp quy định ATTP. Bản thông tin

Xem tiếp »

Dịch vụ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Hà Nội

Dịch vụ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Hà Nội

DỊCH VỤ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI HÀ NỘI Kiến thức của bạn:      Dịch vụ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Hà Nội Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 Nghị định 38/2012/NĐ-CP Thông tư 19/2012/TT-BYT  Nội dung tư vấn Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm      -

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng

Thủ tục đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG   Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015 NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Thông tư số 20/2015 TT-BKH-ĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 173/2016 TT-BTC Nội dung tư vấn:      Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thông

Xem tiếp »

Điều kiện hoạt động đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc

Điều kiện hoạt động đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc

 ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU THUỐC Kiến thức của bạn:      Điều kiện hoạt động đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014  Nội dung tư vấn Chứng chỉ hành nghề dược đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc      Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn

Xem tiếp »

Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nhanh

Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nhanh

Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm      Chất lượng cuộc sống của chúng ta ngày càng được nâng nên vì vậy việc ăn, uống được mọi người quan tâm hàng đầu. Đặc biệt từ năm 2017 khi thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hơn nữa về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vì vậy các hộ kinh doanh, công ty kinh doanh các ngành nghề yêu cầu phải có giấy phép vệ sinh an toàn thực

Xem tiếp »

Doanh nghiệp không được kinh doanh tại hộ chung cư

Doanh nghiệp không được kinh doanh tại hộ chung cư

DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC KINH DOANH TẠI HỘ CHUNG CƯ   Kiến thức của Luật sư:      Doanh nghiệp không được kinh doanh tại hộ chung cư Kiến thức của bạn: Căn cứ pháp luật: Luật nhà ở năm 2014 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở Nội dung tư vấn:      Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014 quy

Xem tiếp »

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI      Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;      Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;      Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;      Chính phủ ban

Xem tiếp »

Thông tư số 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý hoạt động ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Thông tư số 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý hoạt động ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 19/2014/TT-NHNN Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM      Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;    

Xem tiếp »