Kiến thức luật doanh nghiệp

Tải mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tải mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

      Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là tài liệu không thể thiếu khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh, thay đổi thông tin trên đăng ký kinh doanh. Xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để tải biểu mẫu theo quy định 1. Quy định về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp      Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy

Xem tiếp »

Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh

Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về mô hình tổ chức quản lý công ty hợp danh, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mô hình tổ chức quản lý công ty hợp danh như sau: Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 1. Công ty hợp danh là gì?      Theo quy định tại Điều 172 Luật doanh nghiệp thì công ty hợp danh là công ty trong đó: Phải có ít nhất 02

Xem tiếp »

Mô hình tổ chức quản lý của công ty cổ phần

Mô hình tổ chức quản lý của công ty cổ phần

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về mô hình tổ chức quản lý, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mô hình tổ chức quản lý như sau: Cơ sở pháp lý:  Luật Doanh nghiệp 2014 1. Công ty cổ phần là gì? Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ

Xem tiếp »

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 2021

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 2021

Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau: Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2020 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp 1. Những trường hợp tạm ngừng kinh

Xem tiếp »

Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân

Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?           Theo quy định tại Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do

Xem tiếp »

Thủ tục mua hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh

Thủ tục mua hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh

 THỦ TỤC MUA HÓA ĐƠN LẺ CHO HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về mua hóa đơn lẻ về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mua hóa đơn lẻ như sau: Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 39/2014/TT-BTC Thông tư số 111/2013/TT-BTC 1. Hóa đơn lẻ là gì?           Hóa đơn lẻ là hóa đơn bán hàng do Cơ

Xem tiếp »

Mô hình tổ chức quản lý công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mô hình tổ chức quản lý công ty TNHH 2 thành viên trở lên

MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kiến thức của bạn:      Mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên Câu trả lời của Luật sư:  Cơ sở pháp lý:      Luật Doanh nghiệp 2020  Nội dung tư vấn: 1. Công ty TNHH 2 thành viên trở nên là gì?      Công ty TNHH hai thành viên trở lên (Công ty TNHH hai thành viên) là doanh nghiệp. Trong đó thành viên có thể là

Xem tiếp »

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

1. Khái quát nghị định 46/2017/NĐ-CP         Tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017, Chính phủ đã có những quy định cụ thể về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có điều kiện để thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập và cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục. Nghị định 46/2017 cụ thể dưới đây: 2. Nghị

Xem tiếp »

Mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân

Mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân

Kiến thức của bạn:      Mô hình tổ chức, quản lý của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 Câu trả lời của Luật sư: 1. Cơ sở pháp lý:     Luật Doanh nghiệp 2020 2. Nội dung tư vấn:    1. Cơ cấu công ty TNHH một thành viên là cá nhân được hiểu như thế nào?     Căn cứ theo Điều 74 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:      Công ty TNHH một thành viên là

Xem tiếp »

Một địa chỉ được đăng ký nhiều công ty không

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về một địa chỉ được đăng ký nhiều công ty không chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về một địa chỉ được đăng ký nhiều công ty không như sau: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2020 Luật nhà ở 2014 1. Khái niệm doanh nghiệp là gì?      Căn cứ vào Khoản 10 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 quy

Xem tiếp »