Tư vấn luật doanh nghiệp

Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống

Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống

 CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG      Cơ sở dịch vụ ăn uống có phải cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm không? Mẫu đơn cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống bao gồm những nội dung gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết của Luật Toàn Quốc dưới đây: Kiến thức của bạn:      Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với Cơ sở dịch vụ ăn uống Kiến

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Tải mẫu giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

TẢI MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   Địa Điểm, ngày…tháng…năm…   GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Số:…… Cấp lần đầu: ngày …tháng … năm… Điều chỉnh lần thứ:…, ngày …tháng …năm… Gia hạn

Xem tiếp »

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật Công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật Công ty cổ phần

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN      Trong thời gian hoạt động, công ty cổ phần có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Vậy thì thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật Công ty cổ phần được thực hiện như thế nào, hãy cùng Luật Toàn Quốc tìm hiểu trong bài viết này. Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Luật đầu tư 2014 Nghị định

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng

Thủ tục đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng

 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG      Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về thủ tục đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng như: Hồ sơ đăng ký, quy trình thực hiện như thế nào, những lưu ý khi thực hiện thủ tục…đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm vì vậy bài viết dưới đây sẽ giải đáp toàn bộ các quy định pháp luật về vấn đề này. Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp

Xem tiếp »

Khuyến mại hàng hóa dịch vụ của thương nhân được quy định như thế nào

Khuyến mại hàng hóa dịch vụ của thương nhân được quy định như thế nào

KHUYẾN MẠI HÀNG HÓA DỊCH VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO       Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.Thương nhân có quyền thực hiện việc khuyến mại hàng hóa dịch vụ, tuy nhiên việc thực hiện khuyến mại của thương nhân phải được tiến hành theo quy định của

Xem tiếp »

Quảng cáo thương mại được quy định như thế nào?

Quảng cáo thương mại được quy định như thế nào?

QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO      Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về quảng cáo thương mại như: Chủ thể của quảng cáo thương mại, điều kiện quảng cáo thương mại, phương tiện quảng cáo thương mại...đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm vì vậy bài viết dưới đây sẽ giải đáp toàn bộ các quy định pháp luật về vấn đề này. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp

Xem tiếp »

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH 1 thành viên

CÔNG TY HỢP NHẤT LÀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN      Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về công ty hợp nhất là công ty TNHH 1 thành viên như: Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH 1 thành viên, công ty bị hợp nhất, công ty được hợp nhất...đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm vì vậy bài viết dưới đây sẽ giải đáp toàn bộ các quy định pháp luật về vấn đề này. Kiến thức của

Xem tiếp »

Công ty được chia là công ty TNHH 1 thành viên

Công ty được chia là công ty TNHH 1 thành viên

CÔNG TY ĐƯỢC CHIA LÀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN        Pháp luật quy định như thế nào về thành lập mới công ty được chia là Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, hãy cùng Luật Toàn Quốc tìm hiểu trong bài viết này Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 95/2016/ TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế       Theo quy định của Luật doanh

Xem tiếp »

Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần

Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần

CÔNG TY ĐƯỢC TÁCH LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN      Trong quá trình hoạt động của mình thì doanh nghiệp có thể hợp nhất, sáp nhập, chia, tách pháp nhân, vậy thì trong trường hợp thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần thì pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Toàn Quốc tìm hiểu trong bài viết này. Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh

Xem tiếp »

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH 2 thành viên trở lên

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP LÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN      Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH 2 thành viên trở lên: hồ sơ tài liệu cần nộp; thủ tục thực hiện, cơ quan có thẩm quyền giải quyết... và một số vấn đề khác. Sau đây Luật Toàn Quốc sẽ giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề này. Căn cứ pháp lý: Luật

Xem tiếp »