Tư vấn luật doanh nghiệp

Nghị định 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề

Nghị định 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề

Nghị định 109/2016/NĐ-CP       Nghị định này quy định về hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, Nghị định này không điều chỉnh việc cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong

Xem tiếp »

Chỉ định thầu rút gọn theo quy định pháp luật

Chỉ định thầu rút gọn theo quy định pháp luật

CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thủ tục cấp sổ đỏ về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục cấp sổ đỏ như sau: Cơ sở pháp lý: Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 63/2014/NĐ- CP  quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 1. Đấu thầu là gì?      Đấu thầu là quá trình lựa

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại đâu?      Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là biểu mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 11/12/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2015.      Tuy nhiên, Thông tư 47/2014/TT-BYT đã hết hiệu lực kể từ ngày 12/11/2018,

Xem tiếp »

Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh

Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về mô hình tổ chức quản lý công ty hợp danh, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mô hình tổ chức quản lý công ty hợp danh như sau: Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 1. Công ty hợp danh là gì?      Theo quy định tại Điều 172 Luật doanh nghiệp thì công ty hợp danh là công ty trong đó: Phải có ít nhất 02

Xem tiếp »

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu

1. Hiệu lực của Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT     Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh...Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2015 và thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp, Thông tư

Xem tiếp »

Bổ nhiệm phó giám đốc và ủy quyền thay giám đốc

Bổ nhiệm phó giám đốc và ủy quyền thay giám đốc

BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ ỦY QUYỀN THAY GIÁM ĐỐC Câu hỏi của bạn:      Cho mình hỏi vấn đề sau với:      Mình là giám đốc Công ty TNHH MTV về kinh doanh lữ hành du lịch. Nay mình có công việc nên không trực tiếp quản lý công ty được. Mình muốn làm quyết định bổ nhiệm phó giám đốc và phó giám đốc đó thay mình để quản lý các công việc của công ty trong thời gian mình không ở nhà (kể cả ký thay

Xem tiếp »

Mô hình tổ chức quản lý của công ty cổ phần

Mô hình tổ chức quản lý của công ty cổ phần

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về mô hình tổ chức quản lý, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mô hình tổ chức quản lý như sau: Cơ sở pháp lý:  Luật Doanh nghiệp 2014 1. Công ty cổ phần là gì? Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ

Xem tiếp »

Hợp đồng dịch vụ của cá nhân và doanh nghiệp

Hợp đồng dịch vụ của cá nhân và doanh nghiệp

 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014; Luật thương mại 2005; Bộ luật dân sự 2015; Nghị định 39/2007/NĐ-CP; 1. Hợp đồng dịch vụ của cá

Xem tiếp »

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 2021

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 2021

Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau: Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2020 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp 1. Những trường hợp tạm ngừng kinh

Xem tiếp »

Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác cát

Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác cát

Xin cấp giấy phép khai thác cát Câu trả lời của bạn:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xin cấp giấy phép khai thác cát, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xin cấp giấy phép khai thác cát như sau: Cơ sở pháp lý: Luật khoáng sản 2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch Nghị định 158/2016/NĐ-CP

Xem tiếp »