Kiến thức luật đầu tư

Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của bạn:      Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện nay. Kiến thức của Luật sư:      Cơ sở pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình

Xem tiếp »

Quy trình chỉ định thầu thông thường

Quy trình chỉ định thầu thông thường

QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU THÔNG THƯỜNG Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi lý lịch tư pháp là gì, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về lý lịch tư pháp là gì như sau: Căn cứ pháp lý: Luật đấu thầu năm 2013; Nghị đinh 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 1. Đấu thầu là gì?      Đấu thầu là quá

Xem tiếp »

Một số vấn đề cần chú ý về đấu thầu quốc tế

Một số vấn đề cần chú ý về đấu thầu quốc tế

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn! Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật đấu thầu năm 2013; Nghị đinh 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu    Khoản 14 Điều 4

Xem tiếp »

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ Câu hỏi của bạn:      Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Luật đấu thầu năm 2013 Nghị đinh 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số

Xem tiếp »

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ Câu hỏi của bạn:      Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ Câu trả lời của luật sư:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Luật đấu thầu năm 2013 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về gói đấu thầu quy mô nhỏ

Quy định của pháp luật về gói đấu thầu quy mô nhỏ

Câu hỏi của bạn:           Quy định về gói đấu thầu quy mô nhỏ    Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn!      Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật đấu thầu năm 2013 1. Gói đấu thầu quy mô nhỏ là gì?      Theo quy định

Xem tiếp »

Đầu tư công là gì? – Luật Toàn Quốc

Đầu tư công là gì? – Luật Toàn Quốc

ĐẦU TƯ CÔNG LÀ GÌ Câu hỏi của bạn:     Đầu tư công là gì theo quy định của pháp luật hiện nay? Câu trả lời của Luật sư:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đầu tư công là gì, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đầu tư công là gì như sau: Căn cứ pháp lý: Luật đầu tư công năm 2019; 1. Khái niệm đầu tư công     Khái niệm đầu tư công được quy định

Xem tiếp »

Các hình thức đầu tư theo quy định của Luật đầu tư

Các hình thức đầu tư theo quy định của Luật đầu tư

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ Câu trả lời của Luật sư:       Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về các hình thức đầu tư, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đầu tư 2020 Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020  Nội dung tư vấn:  1. Đầu tư là gì ?       Trong xu thế toàn cầu hóa về kinh

Xem tiếp »

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như thế nào?

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như thế nào?

https://luattoanquoc.com/tham-quyen-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-duoc-quy-dinh-nhu-nao/?fbclid=IwAR13AEI1QtzyknTKLTYzTF7Ir8OUfEpGhbFS_-5cUB-LGhNm_BGEt4tHImg Link bài cũ: https://luattoanquoc.com/tham-quyen-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-duoc-quy-dinh-nhu-nao/ Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và

Xem tiếp »

Ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài

Ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài

Ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài Kiến thức của bạn:      Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Thông tư 83/3016/TT-BTC Nội dung tư

Xem tiếp »