Hỏi đáp luật đất đai

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai: hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai: hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền

1. Tranh chấp đất đai là gì?        Khoản 24 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định: Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.        Theo đó, có thể hiểu tranh chấp đất đai là việc có ít nhất từ 2 cá nhân, hoặc tổ chức không thống nhất được với nhau về quyền và nghĩa vụ liên quan đến đất đai dẫn đến tranh chấp với nhau về

Xem tiếp »

Luật sư tư vấn thủ tục thu hồi đất đai miễn phí qua tổng đài

Luật sư tư vấn thủ tục thu hồi đất đai miễn phí qua tổng đài

1. Thu hồi đất đai là gì?      Khoản 11 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 có quy định: Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.       Theo đó, thu hồi đất đai là trường hợp nhà nước quyết định thi lại quyền sử dụng đất từ cá nhân, hộ gia đình, tổ chức

Xem tiếp »

Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai miễn phí

Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai miễn phí

1. Giới thiệu về Luật đất đai     Đất đai được coi là một nguồn tài nguyên quý hiếm, là tư liệu sản xuất chính không thể thay thế của các ngành sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, là thành phần quan trọng của môi trường sống. Do đó, quản lí đất đai là một lĩnh vực quan trọng nhằm phát triển nguồn đất đúng với công dụng, mục đích sử dụng; khai thác được tối đa tiềm năng của đất và quan trọng hơn hết

Xem tiếp »

Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay

Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?      Theo Khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013 thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.  

Xem tiếp »

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, chúng tôi xin đưa ra quan điểm về tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai như sau: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai năm 2013 1. Tranh chấp đất đai là gì?       Tranh chấp đất đai là việc có ít nhất từ 2 cá nhân, hoặc tổ chức không thống nhất được với nhau về

Xem tiếp »

Tư vấn thuế đất đai khi cấp sổ đỏ, mua bán, chuyển mục đích sử dụng đất

Tư vấn thuế đất đai khi cấp sổ đỏ, mua bán, chuyển mục đích sử dụng đất

1. Thuế đất đai là gì?       Thuế là một loại nghĩa vụ tài chính mà người dân cần phải nộp vào ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật. Tương tự như vậy thuế đất đai là nghĩa vụ tài chính mà sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước quá trình sử dụng đất khi thuộc đối tượng chịu thuế.       Nộp thuế là nghĩa vụ chung của người dân nhưng không phải lúc nào cũng phải nộp bởi

Xem tiếp »

Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất năm 2021

Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất năm 2021

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục ghi nợ tiền sử dụng như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nghị định 79/2019/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. 1. Tiền sử dụng đất là gì? Trường hợp nào phải nộp tiền sử dụng đất Tại Khoản 21 Điều 3 Luật đất

Xem tiếp »

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất 2021

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất 2021

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, như sau: Cơ sở pháp lý: Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về diện tích tối đa được cấp sổ đỏ tại Hà Nội

Quy định của pháp luật về diện tích tối đa được cấp sổ đỏ tại Hà Nội

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn quốc cảm ơn bạn đã quan tâm và tin tưởng, gửi câu hỏi về diện tích tối đa được cấp sổ đỏ tại Hà Nội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tối đa được cấp sổ đỏ tại Hà Nội như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Đất đai 2013; Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND thành phố Hà Nội; 1. Diện tích tối đa được cấp sổ đỏ được hiểu như thế nào?    

Xem tiếp »

Phải làm gì khi góp tiền mua đất chung nhưng không tách thửa được?

Phải làm gì khi góp tiền mua đất chung nhưng không tách thửa được?

Câu hỏi của bạn: Câu trả lời của Luật sư:     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề góp tiền mua đất chung nhưng không tách thửa được, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề góp tiền mua đất chung nhưng không tách thửa được như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Thông tư

Xem tiếp »