Hỏi đáp luật đất đai

Theo quy định pháp luật, ghi nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không?

Theo quy định pháp luật, ghi nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không?

GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ BỊ TÍNH LÃI KHÔNG? Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề ghi nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không, với câu hỏi về ghi nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất; 1.

Xem tiếp »

Cách tính tiền thuê đất trả tiền thuê hàng năm

Cách tính tiền thuê đất trả tiền thuê hàng năm

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tính thuê đất trả tiền thuê hàng năm, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tính thuê đất trả tiền thuê hàng năm cho bạn như sau: Cơ sở pháp lý: Luật Đất Đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất,

Xem tiếp »

Thủ tục xin cấp lại Sổ đỏ do bị mất 2019 – Luật Toàn quốc

Thủ tục xin cấp lại Sổ đỏ do bị mất 2019 – Luật Toàn quốc

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục xin cấp lại sổ đỏ do bị mất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục xin cấp lại sổ đỏ do bị mất như sau: Cơ sở pháp lý: Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai; Thông tư

Xem tiếp »

Thủ tục tách thửa đất để chuyển nhượng theo quy định pháp luật

Thủ tục tách thửa đất để chuyển nhượng theo quy định pháp luật

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục tách thửa đất để chuyển nhượng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục tách thửa đất để chuyển nhượng như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Thông tư 02/2015/TT-BTNMT; Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu tách thửa

Xem tiếp »

Pháp luật quy định công ty muốn bán đất có cần đăng ký ngành nghề KDBĐS không?

Pháp luật quy định công ty muốn bán đất có cần đăng ký ngành nghề KDBĐS không?

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về công ty muốn bán đất có cần đăng ký ngành nghề KDBĐS không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về công ty muốn bán đất có cần đăng ký ngành nghề KDBĐS không như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu Tư số 61/2020/QH14 năm 2020; Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 mới nhất; Luật doanh nghiệp mới

Xem tiếp »

Cấp sổ đỏ cho đất mua giấy viết tay cần điều kiện gì?

Cấp sổ đỏ cho đất mua giấy viết tay cần điều kiện gì?

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cấp sổ đỏ cho đất mua giấy viết tay, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cấp sổ đỏ cho đất mua giấy viết tay như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng

Xem tiếp »

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thuế chuyển mục đích sử dụng đất như sau: Cơ sở pháp lý: Luật Đất đai 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số

Xem tiếp »

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, như sau: Cơ sở pháp lý: Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết

Xem tiếp »

Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở theo quy định

Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở theo quy định

Câu trả lời của luật sư về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở      Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở, chúng tôi xin đưa ra tư vấn về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Đất đai năm 2013 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi

Xem tiếp »

Các chi phí phải nộp khi cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định của pháp luật

Các chi phí phải nộp khi cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định của pháp luật

CÁC CHI PHÍ PHẢI NỘP KHI CẤP SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU Câu hỏi của bạn:      Cho tôi hỏi là khi cấp sổ đỏ lần đầu thì phải chịu những loại phí nào? Và làm thế nào để xác định giá đất? Tôi xin cảm ơn! Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi về các chi phí phải nộp khi cấp sổ đỏ lần

Xem tiếp »